Boj za demokracii a svobodu

politika-demokracie-i-diktatura
Demokracie a svoboda nejsou samozřejmostí – za oboje je nezřídka nutné bojovat. Dnes vám představíme dvě knihy, které se právě tomuto tématu věnují. Nejprve si vyzkoušíme státní převrat a následně půjdeme ve stopách významného českého politika.

Vychází již druhá verze knihy z roku 1968, v níž autor seznamuje čtenáře s návodem, jak provést úspěšný státní převrat. Co všechno jej dokáže ovlivnit? A jsou kulturní podmínky stejně důležité jako ty vojenské a sociální? Podívejte se s námi na dnes již klasickou učebnici politologie.

Státní převrat

Praktická příručka
Autor: Edward Luttwak
Přeložil: Martin Pokorný

Počet stran: 272
Vazba: brožovaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-907771-3-2
Doporučená cena: 298 Kč

Knihu Státní převrat vydalo nakladatelství Maraton.

Kniha vyšla poprvé v roce 1968 a způsobila senzaci, protože krok po kroku vysvětlovala čtenářům, jak svrhnout vládu. Autoritářské režimy celého světa začaly v reakci na šíření knihy uvádět v chod preventivní opatření, která by zabránila popisovaným strategiím státního převratu. V roce 2016 vydal autor druhou, přepracovanou verzi, aktualizovanou pro 21. století. Uvažuje v ní například o zranitelnosti i těch nejstabilnějších demokracií západního střihu v období delší ekonomické krize.
V uplynulém půlstoletí se svět sice dramaticky změnil, ale podstata státního převratu zůstala stejná. Luttwak čtenáře provází jeho fázemi, od plánování až po popřevratové přísliby pokroku a stability. Masová podpora obyvatel není podmínkou, stačí pasivní přijetí. Proto musí být převrat pokud možno nenásilný. V dokonalém provedení je rychlý a neteče při něm žádná krev. Krvavé převraty nejsou skoro nikdy úspěšné, a úplně selžou, pokud se jejich následkem rozpoutá drastická občanská válka.
Kultovní kniha, jež se řadí mezi klasické učebnice politologie, analyzuje vojenské, sociální i kulturní podmínky, které pokusy o státní převrat umožňují. Zároveň přináší důležité úvahy a fakta o povaze a budování politické moci. Pro české vydání, přeložené Martinem Pokorným, autor napsal nové úvodní slovo, v němž vzpomíná na vpád okupačních vojsk v roce 1968, který v Praze na vlastní oči sledoval.

 

Ukázka z knihy

Mezi nejnápadnější vývojové rysy uplynulého století patří ohromný úpadek obecné politické stability. Počínaje Francouzskou revolucí je svrhávání vlád stále častějším jevem. V 19. století Francie prožila dvě revoluce a dvojí zhroucení režimu v důsledku vojenské porážky. Změna režimu uskutečněná v roce 1958 byla rafinovanou směsí obou složek. Lidé po celém světě následují francouzský vzor, takže životnost režimů klesá, zatímco očekávaná délka života jednotlivců roste. To ostře kontrastuje s relativním lpěním na systému konstituční monarchie, jak bylo patrné v 19. století. Když si Řekové, Bulhaři a Rumuni vydobyli osvobození zpod tureckého koloniálního systému, okamžitě se odebrali do Německa a začali shánět vhodný panovnický rod. U prestižních anglických dodavatelů se objednávaly koruny, vlajky a další výzdoba, stavěly se královské paláce, a kdekoli to bylo možné, nabízely se nádavkem lovecké zámečky, královské milenky a místní aristokracie. Oproti tomu ve 20. století obyvatelstvo projevovalo, pokud jde o monarchie a jejich rekvizity, jasný nezájem; když Britové Iráčanům laskavě dodali královskou rodinu se vším všudy, Iráčané se jí opakovaně pokusili zbavit a v roce 1958 se jim to konečně zdařilo. Udržet tempo s vývojem lidových hnutí se snažily vojenské a další pravicové síly, jež se s využitím ilegálních metod zmocňovaly moci a svrhávaly vládnoucí režimy. (str. 36–37)

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorovi

Edward N. Luttwak (*1942) se zabývá vojenskou strategií i taktikou a mezinárodními vztahy. Mnoho let působil jako bezpečnostní poradce ministerstva obrany, Národní bezpečnostní rady a armády Spojených států amerických. Vypracoval vlastní teorii „strategické logiky“, podle které je obvykle v situaci, vyžadující důležité rozhodnutí, nejlepší zvolit nejméně výhodnou a nejnepravděpodobnější cestu, protože tak dojde ke zmatení protivníka a získání zásadní výhody. Jeho knihy, články a eseje čtou jak akademici, tak i novináři, podnikatelé, vojenští představitelé a premiéři států. Pro New York Times píše provokativní sloupky o mezinárodní politice. Živí se tím, že své znalosti z oblasti vojenské strategie poskytuje vládám a institucím po celém světě. Radil prezidentovi Mexika s problémem pouličních gangů, Dalajlámovi ohledně vztahů s Čínou, evropským vládám s vytipováváním členů Al-Káidy na hranicích Unie. Podrobný portrét autora publikoval například The Guardian. Luttwakova nejznámější kniha Státní převrat. Praktická příručka byla od prvního vydání přeložena do pětadvaceti jazyků.

Zdroj informací: Maraton

Nakladatelství Maraton

Nakladatelství Maraton vzniklo počátkem roku 2020. Vydává kvalitní českou i světovou prózu a vedle toho nonfiction zaměřenou jednak na historii, jednak na závažné problémy současnosti. Zvýšenou pozornost věnují česko-německým vztahům a totalitním režimům 20. století. Neuzavírají se žádným žánrům, od beletrie přes paměti, biografie, deníky, literaturu faktu, esejistiku až k odbornějším pracím. Vedle současné literatury se v edici Světoví klasici věnují známým i méně známým dílům géniů světové literatury posledních staletí, ať už byla do češtiny přeložena či nikoliv. Na přípravě produkce spolupracují s předními českými překladateli, editory a zkušenými redaktory. Na českém knižním trhu působí nepřeberné množství nejrůznějších nakladatelství, z nichž mnohá jsou velmi kvalitní a těší se dlouhé tradici. Oproti nim mají výrazný startovní handicap, avšak věří, že nakladatelství MARATON je pro čtenáře přínosem a že na běhu na dlouhou trať uspějí.

————————————————

Petr Pithart je významnou politickou osobností českých dějin už pár desítek let. K jeho 80. narozeninám vychází kniha, jež shrnuje jeho dosavadní politickou kariéru. Kým Pithart vlastně je? A jaký měl podíl na českém boji za svobodu a demokracii?

Demokracie a občanské ctnosti

K životnímu jubileu Petra Pitharta
Autoři: Petr Hlaváček, Jan Kysela

Počet stran: 832
Vazba: vázaná
Formát: 165×245 mm
ISBN: 978-80-200-3191-4
Doporučená cena: 895 Kč

Knihu Demokracie a občanské ctnosti vydalo nakladatelství Academia.

Petr Pithart (*1941) je nepřehlédnutelnou intelektuální a politickou osobností českých dějin a českého usilování o svobodu a demokracii. Formálním vzděláním právník a z hlediska vyššího povolání aktivní občan čili politik se svým dílem profiloval i jako historik a politický myslitel. Jeho myšlenky nalézaly vždy odezvu i v prostředí akademické obce historiků a filosofů – někoho inspirovaly a provokovaly k dalšímu přemítání a promýšlení, jiné popuzovaly a dráždily jako údajně „nevědecké“, případně „protinárodní“, pokud se Petr Pithart vyjadřoval k neuralgickým bodům českých a středoevropských dějin, a tím i k naší současnosti a budoucnosti.
Kniha Demokracie a občanské ctnosti představuje svérázný knižní dar k Pithartovým 80. narozeninám a rozhodně není jen pouhým panegyrikem, nýbrž byla zamýšlena jako mnohovrstevnatý pokus o ohlédnutí za dosavadním dynamickým působením Petra Pitharta uprostřed české a středoevropské pospolitosti. Publikace se vyznačuje i poněkud složitější strukturou, jde o transdisciplinární monografii, jejíž jednotlivé texty oscilují mezi vzpomínkou, literárním dopisem, esejem a vědeckou studií. Člení se do několika bloků, memoriálního, filosoficko-politologického nebo historického, přičemž nechybí ani reflexe Pithartových textů, myšlenek i činů.

 

Ukázka z knihy

I proto se Petr Pithart, který z vlastní vůle ukončil své členství v KSČ, nejprve „ocitl“ v disentu, v jehož rámci zůstal kritickým intelektuálem, a po rozvalu východního impéria a emancipaci jeho československé gubernie pokračoval promyšleně a vášnivě v péči o obec, stal se politikem. Činil a činí tak vždy vědomě a s důrazem na sókratovskou (a patočkovskou) péči o duši, jejímž plodem je vědění o vlastní nedostatečnosti a konečnosti čili areté, chcete-li: občanská ctnost. Ta se v pithartovském kontextu zároveň živí kritickým a dialogickým respektem k tradici, oním specifickým konzervativismem, tak nesnadným ve střední Evropě, kde vlastně není „co“ konzervovat. Ještě však zbývá křesťanská víra nebo alespoň křesťanská kultura, jejímž jádrem je příběh o nesmírné hodnotě každé lidské bytosti, a také naděje. Pokud představuje svorník českých a evropských dějin Kristus (řečeno s Karlem Skalickým), tak stimulem Pithartova bytí, někdy nepřiznaným a odmítaným, zůstává (a snad se příliš nemýlím) následování Krista. Pithart-konzervativec je vlastně opravdový liberál, jemuž nejde o konzervování (mrtvé) tradice ani o plnění „vůle lidu“, nýbrž o svobodu jednotlivce, a tím také o svobodný prostor pro celý český politický národ. Petra Pitharta tak můžeme označit jakožto „hodnotového konzervativce“ a „politického liberála“, který trvá na liberální demokracii, tj. na respektu k dohodnutým pravidlům, bez nichž by se společnost zhroutila a propadla do chaosu.
(str. 23–24)

Prolistujte si celou ukázku.

 

O autorech

Doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., (1974), historik, filozof a publicista, jako koordinátor řídí Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR. Zabývá se náboženskými a intelektuálními dějinami, zejména problematikou evropské/ západní identity.

Zdroj informací: Kosmas

Prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., (1974), ústavní právník a vedoucí Katedry politologie a sociologie na Právnické fakultě UK.

Zdroj informací: Kosmas

Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Dáte dnes přednost návodu na státní převrat, nebo půjdete po stopách významného politika? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeStátní převrat
Praktická příručka

Luttwak, Edward N.

Maraton, 2021

zobrazit info o knizeDemokracie a občanské ctnosti
K životnímu jubileu Petra Pitharta

Hlaváček, Petr - Kysela, Jan

Academia, 2021

Napsat komentář