Sonda do sociologie

sonda-do-sociologie
Dnes vám představíme dvě knihy, v nichž se propojuje sociologie a historie. První kniha je studií fenoménu migrace a předávané zkušenosti s ní; ve druhém případě se jedná o knihu věnovanou myšlenkovému světu komunistů a jeho proměnám v reakci na významné události v průběhu let.

Kniha „Takové normální rodinné historky“ představuje unikátní pohled do osudů rodin, které opouštěly dobrovolně či vynuceně svůj domov během minulého století. Jak je tato zkušenost předávána další generaci? Existují mezi rodinnými příslušníky určitá tabu ohledně důvodů vystěhování ze země? A jak příslušníci mladší generace vidí zemi, z níž pocházejí jejich rodiče či prarodiče? Tyto a další otázky jsou zodpovězeny na příkladech několika rodin, které mají s migrací vlastní zkušenost.

Kniha zve čtenáře do intimního světa rodinné paměti, dokumentovaného rozhovory s příslušníky tří generací vybraných rodin. Jejich společným rysem je zkušenost příslušníků nejstarší generace s dobrovolnou nebo nucenou mezinárodní migrací po druhé světové válce.
Autoři pro tento účel vybrali rodiny Němců v České republice a nuceně vysídlených Němců z České republiky, Čechů žijících v Chorvatsku a českých reemigrantů z Chorvatska.
Velkou pozornost věnovali účasti jednotlivých generací na rodinném vyprávění, shodám a změnám v mezigeneračním předávání vzpomínek a způsobu přijetí významných historických událostí souvisejících s poválečnou migrací.
Kniha přináší cenné poznatky o strategiích přenosu vzpomínek v rodinném prostředí, o vzpomínkové kultuře a migraci jako důležitém historickém procesu 20. století.

„Takové normální rodinné historky“

Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti
Autoři: Sandra Kreisslová – Jana Nosková – Michal Pavlásek

Počet stran: 424
Vazba: vázaná
Formát: 150×210 mm
ISBN: 978-80-257-3036-2

 

Knihu „Takové normální rodinné historky“ vydalo nakladatelství Argo.

O autorech

PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D. (*1981) je etnoložka a vysokoškolská pedagožka. Ve svém výzkumu se zabývá vzpomínkovou kulturou německojazyčného obyvatelstva českých zemí a vzpomínáním na období socialismu v prostoru česko-německé a česko-rakouské hranice. Metodologicky se orientuje na biografický výzkum a metodu oral history.

Zdroj: argo.cz

Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (*1975) je etnoložka, působící na Etnologickém ústavu AV ČR v Brně, externě přednáší na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Ve svých výzkumech využívá především metodu oral history a biografickou metodu, tematicky se zaměřuje na zkoumání každodennosti v období socialismu, kultury a dějin Němců v České republice (Československu) či problematiku identit a paměti.

Zdroj: argo.cz

Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D. (*1983) je etnolog, působí na Etnologickém ústavu AV ČR v Brně, externě přednáší na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, je spoluzakladatelem výzkumného studia Anthropictures z.s., působí rovněž jako dokumentarista a reportér. Vedle výzkumů české menšiny ve východní a jihovýchodní Evropě se zaměřuje na problematiku soudobé migrace a uprchlictví, politiky paměti a sociální marginalizace.

Zdroj: argo.cz

O nakladatelství

Nakladatelství Argo vzniklo v roce 1992. Jejich hlavní zásadou je týmová práce, díky níž dokáže seznamovat čtenářskou obec se zajímavými knihami známých autorů.
Snaží se také získávat a podporovat talentované autory a kvalitní překladatele. Také díky tomu Argo za dobu své existence získalo pověst vydavatele kvalitní beletristické, historické i jiné odborné literatury, a to českého i zahraničního původu.

 ————————————————

Jak vypadal svět členů komunistické strany ve východní Evropě? Co jej utvářelo a ovlivňovalo, jaké byly pohnutky a myšlenky těchto lidí, a jak se vyvíjely jejich názory v průběhu let? Na tyto a další otázky odpovídá kniha historika Pavla Kováře Soudruzi a jejich svět.

Miliony lidí po celém světě se ve 20. století upsaly myšlence komunismu. Ať byly jejich pohnutky jakékoliv, žádná jiná ideologie neovlivnila moderní dobu tak pronikavě a trvale jako právě vize spravedlivé beztřídní společnosti. Kniha podniká cestu do hlubin této pro nás již exotické mentality: rekonstruuje každodenní jazyk obyčejného komunisty, zkoumá jeho myšlenkový svět, jak se vyvíjel tváří v tvář politickým změnám. V ohnisku práce je pět ústředních motivů komunistické obrazotvornosti: dějiny, strana, národ, nepřítel a čas. Autor dochází k závěru, že prostí komunisté nebyli netečnou masou, nýbrž aktivními hybateli dění s bohatými formami politických postojů. Dějiny komunismu, jeho vzestupu a pádu, mohou v tomto pojetí sloužit jako vodítko k pochopení toho, jak fungují ideologie v soudobém světě.

Soudruzi a jejich svět

Sociálně myšlenková tvářnost komunismu
Autor: Pavel Kolář

Počet stran: 296
Vazba: brožovaná
Formát: 142×200 mm
ISBN: 978-80-7422-592-5,978-80-88292
Doporučená cena: 299 Kč

 

Knihu Soudruzi a jejich svět vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

Ukázka z knihy

Jasné vědomí být komunistou a v první řadě přináležet straně nebylo nikdy samozřejmé. Masy Východoevropanů, kteří po roce 1945 do komunistických stran vstupovali, nejprve spojoval spíše všeobecný a mnohdy povrchní pocit vzájemnosti, jenž se postupně upevňoval prožitkem „revoluce“. Kolektivní identita vyžaduje ke svému utužení zkušenost boje a mobilizace, zatímco v krizích a porážkách je přechodně rozmělňována. Právě po roce 1956 bylo ještě poměrně čerstvé vědomí sounáležitosti východoevropských komunistů vystaveno těžké zkoušce. Jak jsme viděli v předchozích dvou kapitolách, začala se komunistická víra stalinského ražení po roce 1956 drolit.

Přečtěte si celou ukázku

O autorovi

Pavel Kolář vyučuje moderní dějiny na Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Zabývá se především dějinami společenských věd a komparativními dějinami diktatur. Ve své poslední studii Der Poststalinismus. Ideologie und Utopie einer Epoche (2016) předložil nový pohled na tzv. destalinizaci po roce 1956, kterou nechápe pouze jako počátek nevyhnutelného úpadku komunismu, ale i jako konsolidaci systému na nových základech.

Zdroj: nln.cz

O nakladatelství

Nakladatelství Lidové noviny vzniklo v roce 1993 v deníku Lidové noviny. Tento původ do jisté míry předurčil vydavatelský směr NLN. Tituly a projekty mají převážně odborný, vzdělávací a informační charakter s důrazem na mimořádnou náročnost, kvalitu a novost obsahu i zpracování. Nakladatelství se cítí odpovědné za obsah textů, které připravuje, i za myšlenky, které svou prací podporuje. Je pro něj důležité správné a bohaté užívání českého jazyka a váží si toho, že s ním spolupracuje řada vynikajících odborníků.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás více zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knize„Takové normální rodinné historky“
Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti

Kreisslová, Sandra – Nosková, Jana – Pavlásek, Michal

Argo, 2019

zobrazit info o knizeSoudruzi a jejich svět
Sociálně myšlenková tvářnost komunismu

Kolář, Pavel

Nakladatelství Lidové noviny, 2020

Napsat komentář