Zrada a vražda v Němci okupovaném Polsku

Lov na Zidy 1
Polsko-kanadský historik se zaměřil na problematiku holokaustu v Polsku. Svůj výzkum postavil na studiu osudu pronásledovaných Židů jednoho okresu v Malopolském vojvodství. Snažil se najít odpověď na to, jak dokázali zdejší represivní orgány skrývající se Židy odhalit.

V polských popisech situace za druhé světové války se lze pravidelně setkat s názorem, že „se objevili Němci a odstranili Židy“. Autor této knihy, polsko-kanadský historik Jan Grabowski se na základě pečlivého studia archivních materiálů pokouší odpovědět na otázku, proč a jak němečtí okupanti věděli, kde Židy hledat, a odkrýt okolnosti, jež vedly k odhalení ukrývajících se nešťastníků.
V letech 1942 a 1943 se po likvidaci ghett podařilo uniknout tisícům polských Židů, ale jen málokteří se dožili konce války. Výraz Judenjagd – lov na Židy – používali němečtí policisté a četníci pro pátrání po židovských uprchlících, kteří na okupovaném území hledali úkryt v nežidovském prostředí. Židé se porůznu skrývali, ale postupně byli zrazováni a vydáváni Němcům či vlastní polské „modré“ policii. Za války existovali v Polsku na jedné straně lidé, kteří lovili Židy nebo je vraždili z chamtivosti či rasové nenávisti. Na druhé straně byli také lidé, kteří Židy chránili a pomáhali jim. Tato skupina byla početnější, ale ti první byli ve svém konání mnohem úspěšnější a efektivnější. „Prakticky všichni Poláci vzdorovali, ať už pasivně či aktivně, německé okupaci,“ vzpomíná jeden z přeživších židovských uprchlíků. „Avšak většina polské populace napomáhala Němcům v jejich snaze o vyhlazení Židů. Neexistuje žádný morální závazek být hrdinou, ale podílet se na vraždě je kriminální čin.“
Jan Grabowski ve své knize Lov na Židy podrobně zkoumá osudy pronásledovaných na příkladu jednoho okresu v Malopolském vojvodství. Přináší tak důrazný příspěvek ke stále probíhající a vzrušené debatě o odpovědnosti Poláků a Němců za holokaust.

Ukázka z knihy

Asi bychom měli začít čísly: z 5500 až 6000 Židů, kteří žili v okresu Dąbrowa Tarnowska před začátkem „likvidačních akcí“, jich pouze 150 až 200 přežilo válku. Největší skupina (méně než 100 lidí) přežila v Sovětském svazu; někteří z nich se po roce 1945 vrátili do Polska a byli zaregistrováni tarnówskou či krakovskou kanceláří Ústředního výboru Židů v Polsku. (str. 82)

Doporučujeme

Pokud se zajímáte o tematiku holocaustu, můžete nahlédnout do těchto knih.

zobrazit info o knize   zobrazit info o knize   zobrazit info o knize   zobrazit info o knize

O edici

Řada Historie má široký záběr jako historie sama. Jednotlivé tituly se většinou věnují konkrétním historickým osobnostem nebo událostem, zároveň však hledají souvislosti mezi historií a současností.

zobrazit info o knize   zobrazit info o knize   zobrazit info o knize   zobrazit info o knize

Lov na Židy

Zrada a vražda v Němci okupovaném Polsku
Autor: Jan Grabowski
Přeložil: Jan Krist

Počet stran: 428
Vazba: brožovaná
Formát: 132×200 mm
ISBN: 978-80-200-2965-2
Doporučená cena: 450 Kč

Knihu Lov na Židy vydalo nakladatelství Academia. A nezapomeňte si přečíst ukázku.

O autorovi

Jan Grabowski (1962) je polsko-kanadským profesorem historie na univerzitě v Ottawě, specializující se na židovsko-polské vztahy v Němci okupovaném Polsku během druhé světové války a na problematiku holocaustu v Polsku.


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953, původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeLov na Židy
Zrada a vražda v Němci okupovaném Polsku

Grabowski, Jan

Academia, 2019

Napsat komentář