Magnesia Litera 2018

Magnesia Litera 2018
Nejlepší knihy minulého roku jsou již známy. Včera ve večerních hodinách proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků sedmnáctého ročníku Magnesia Litera. Které knihy by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti? Podívejte se na seznam vítězných titulů.

Litera za prózu

zobrazit info o knizeNovela Láska v době globálních klimatických změn Josefa Pánka (vydalo nakladatelství Argo) vypráví o globální vesnici zvané Země, ilogičnosti rasismu i nevyzpytatelných cestách srdce, a hlavně o tom, jak se všichni bojíme změn, zatímco ta největší z nich se odehrává kolem nás a nad našimi hlavami.

Moleskine Litera za poezii

zobrazit info o knizeI ve své šesté sbírce básník Milan Děžinský předkládá nenápadné, ale silné svědectví. Stěžejní situace zachycená v názvu sbírky Obcházení ostrova se tak stává metaforou pro celé dílo. Nejdezde ale pouze o ohledávání hranic lidského údělu, ale je zde nabídnut i prostor ke šťastnému setkávání a sdílení. Knihu vydalo nakladatelství Host.

Litera za knihu pro děti

zobrazit info o knizeKniha Františka Tichého Transport na věčnost (vydaná nakladatelstvím Baobab) je inspirovaná skutečnými událostmi a příběhy chlapců, kteří žili v Praze i v Terezíně, nezříká se dobrodružství a fantazie, ale zároveň je tak pravdivá, až z ní mrazí…

 

Litera za naučnou literaturu

zobrazit info o knizeToto ocenění získaly knihy Paneláci 1, 2. Jedná se o katalog cyklu výstav Příběh paneláku, realizovaných v letech 2014–2017 ve všech krajských městech. Formou pasportů představuje padesát (nejen) panelových sídlišť ze čtrnácti krajů České republiky. Čtenáře seznamuje s okolnostmi a důvody výstavby sídlišť, architekturou a urbanismem těchto celků i s osobnostmi jejich autorů. O vydání se postaralo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.

Litera za nakladatelský čin

zobrazit info o knizePrvní moderní monografie věnovaná jedné z nejcennějších památek české středověké kultury, uložené v Knihovně Národního muzea v Praze, se skládá ze dvou svazků. V prvním z nich představují Liber viaticus Jana ze Středy (vydalo nakladatelství Academia ve spolupráci s Národním muzeem) studie předních historiků a historiků umění, druhý svazek obsahuje kompletní faksimilované vydání rukopisu.

Litera za překladovou knihu

zobrazit info o knizeKultovní klasika irské literatury Hřbitovní hlína byla přeložena jen do mála jazyků. Důvodem není jen to, že překladatelů z irštiny bývá všude krom britských ostrovů pomálu, ale i veliká náročnost textů, který jiskří slovními hříčkami, využívá úzce vymezeného connemarského dialektu atd. O český překlad se postaral Radvan Markus a knihu vydalo nakladatelství Argo.

Litera za publicistiku

zobrazit info o knizeReakce české společnosti na otázky islámu a islamismu jsou takřka výlučně černobílé, ale problematika je jako obvykle o něco složitější. To dokazuje Patrik Ouředník ve své knize Antialkorán aneb nejasný svět T. H. Knihu vydalo nakladatelství Volvox Globator.

DILIA Litera za objev roku

zobrazit info o knizeKniha Magor a jedo doba Marka Švehly (vydaná nakladatelstvím Torst) zaujme nejen zájemce o moderní české výtvarné umění, rockovou hudbu, literaturu a politickou perzekuci u nás v letech sedmdesátých a osmdesátých, ale každého, kdo chce hlouběji pochopit novodobé dějiny a kulturu naší země. Je doprovázena desítkami unikátních fotografií ze života I. M. Jirouse i dalších osobností a jmenným rejstříkem.

Kosmas Cena čtenářů

zobrazit info o knizeJmenuju se Tomáš, kterou napsal Ota Kars, je první skutečný životopis Tomáše Holého a je psán tak, abyste snadno viděli a cítili, jak opravdu žil, co se kolem něj dělo, co ho ovlivňovalo a jak působil na své nejbližší okolí. Knihu vydalo nakladatelství Mladá fronta. Obsahuje řadu známých i dosud nezveřejněných fotografií.

Kniha roku

zobrazit info o knizeTuto cenu získal Erik Tabery za knihu Opuštěná společnost. Šéfredaktor týdeníku Respekt popisuje dobrodružnou českou cestu od vzniku republiky po současnost a zasazuje dnešní politické a společenské události do historického a evropského kontextu. Je to svým způsobem rozmluva s minulostí o naší budoucnosti.

Kniha století podle široké veřejnosti

zobrazit info o knizeV této kategorii bodovala kniha Saturnin od Zdeňka Jirotky. Na jejích stránkách se dovíte, co se stane, když vás věrný sluha Saturnin přestěhuje z pohodlného bytu na loď, kde vás navštíví teta Kateřina (neustále říkající různá přísloví) se svým synem Miloušem, a co se přihodí u dědečka, jehož dům je povodní načas odříznut od civilizace.

Kniha století podle odborné veřejnosti

zobrazit info o knizeZde si vítězství připsala kniha Osudy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška. Jednu z nejznámějších českých knih, která se dočkala nesčetných překladů a inspirovala několik filmových zpracování, není ani třeba představovat. Její hrdina, prostoduše působící Švejk, je v průběhu své vojenské kariéry konfrontován s absurditami a zrůdnostmi války, stejně jako se zkostnatělostí tehdejšího režimu.

Magnesia Blog roku

Tisíckráte je české katolické satirické internetové periodikum. Název odkazuje na známou českou mariánskou poutní píseň. Tvůrce projektu zůstává v anonymitě, používá anonym Felix Kulpa. Humor Tisíckráte je zaměřen především na české katolické prostředí.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeOsudy dobrého vojáka Švejka

Hašek, Jaroslav

Edice Knihy Omega, 2017

zobrazit info o knizeSaturnin

Jirotka, Zdeněk Antonín

Šulc-Švarc, 2020

zobrazit info o knizeLáska v době globálních klimatických změn

Pánek, Josef

Argo, 2017

zobrazit info o knizeObcházení ostrova

Děžinský, Milan

Host, 2017

zobrazit info o knizeTransport za věčnost

Tichý, František

Baobab, 2017

zobrazit info o knizePaneláci 1
Padesát sídlišť v českých zemích

UMPRUM, 2018

zobrazit info o knizeLiber viaticus Jana ze Středy
Komentářový svazek ke zmenšené fotografické reprodukci rukopisu XIII A 12 knihovny Národního muzea v Praze

Vaculínová, Marta (ed.) – Brodský, Pavel (ed.)

Academia, 2017

zobrazit info o knizeHřbitovní hlína

Cadhain, Máirtín Ó

Argo, 2017

zobrazit info o knizeAntialkorán
aneb nejasný svět T. H.

Ouředník, Patrik

Volvox Globator, 2017

zobrazit info o knizeMagor a jeho doba

Švehla, Marek

Torst, 2017

zobrazit info o knizeJmenuju se Tomáš

Kars, Ota

Mladá fronta, 2017

zobrazit info o knizePaneláci 2
Historie sídlišť v českých zemích 1945–1989

UMPRUM, 2017

Napsat komentář