Nejlepší knihy dětem: 36 knih, které potěší malé i velké čtenáře

Nejlepsi knihy detem 22
V listopadu vyšel nový výroční katalog NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM. Ten aktuální nabízí bezmála čtyřicítku vybraných knih pro malé i velké čtenáře. Společně s námi se na ně můžete podívat i vy a třeba zapátrat i v těch předchozích. 

Tituly pro děti a mládež v současnosti tvoří více než desetinu tuzemské produkce. Pod hlavičkou Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) vychází začátkem listopadu, letos již pojedenácté, výběr pozoruhodných knih pro čtenáře od 3 do 15 let. Oblíbený katalog Nejlepší knihy dětem 2021/2022 bude k dispozici v online i tištěné podobě a představí 36 knih, které vyšly od září 2021 do září 2022. Některé z nich byly oceněné v soutěžích Zlatá stuha či Magnesia Litera. Po minulém roce, který byl neobvyklý kvůli pandemii a přinesl hned dva katalogy, a to jarní a podzimní, avšak oba pouze v elektronické podobě, se SČKN opět vrací ke katalogu výročnímu a tištěnému.

Katalog Nejlepší knihy dětem je spolu s dřívějšími vydáními k nalezení na internetové adrese www.nejlepsiknihydetem.cz od 2. listopadu 2022. Tištěná verze je k dispozici ve vybraných školách, knihkupectvích a knihovnách. Spoluvydavateli katalogu jsou Komise pro dětskou knihu Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) a Česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu (IBBY) společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Autory nejnovějšího výběru jsou PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. z FSV UK, jejíž specializací je vedle kulturní publicistky především historie a kritika literatury a ilustrace pro děti a mládež, Mgr. Pavel Kořínek, Ph.D., který působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR a zaměřuje se na populární kulturu a dějiny a teorii komiksu, a překladatelka, literární redaktorka a publicistka Mgr. Jitka Nešporová, Ph.D.

„Připravujeme tento katalog v době, kdy vydávání knih ovlivňuje zvýšená ekonomická zátěž a k tomu před více než dlouhým půlrokem vypukl válečný konflikt na Ukrajině, způsobený ruskou agresí. I přes navýšení cen energií a papíru reagovala na tuto událost česká nakladatelství vydáváním dvoujazyčných knih pro děti, zvýšeným zájmem o ukrajinskou literaturu a knižními dary pro děti i dospělé, kteří do České republiky přišli z krajiny zatížené válečnými útrapami,“

 za autory katalogu Jana Čeňková.

Katalog Nejlepší knihy dětem tradičně uvádí celou řadu titulů, jejichž autoři jsou laureáty výročních cen v oblasti literatury pro děti a mládež. Již v podzimním katalogu Nejlepší knihy dětem 2020/2021 byla zastoupena Marka Míková, a to titulem Rýmovačky opičí (ilustrace Chrudoš Valoušek, Baobab), za nějž získala Zlatou stuhu 2022, a rovněž knihou Kabát a kabelka (ilustrace Galina Miklínová, Argo), která si vydobyla ocenění Magnesia Litera 2022 v kategorii Litera za knihu pro děti a mládež. Současný katalog upozorňuje na práce, které zaujaly v soutěži Zlatá stuha 2022. Jde o titul Kráva Říčanová Terezy Říčanové (Baobab), oceněný za výtvarné zpracování, a dále o knihu Malí fotografové Terezy Nové, Jiřího Forejta a Nikoly Logosové (Běžíliška), která získala nakladatelské ocenění. Cenu Muriel 2021 v kategorii Nejlepší komiks pro děti obdrželi Michal Šanda a David Dolenský za komiks Tibbles (Meander), který je v novém katalogu také prezentován. Další pozoruhodné a oceněné knihy, katalog ke stažení a informace o předchozích ročnících projektu Nejlepší knihy dětem najdete na webových stránkách www.nejlepsiknihydetem.cz.
Projekt je financován s laskavým přispěním Nadace M. Šaška.

Doporučení:
Share

Napsat komentář