Inspirace pro volný čas

uvod volny cas
Ve volném čase se každý věnuje rád něčemu jinému. My jsme pro vás v dnešních tipech připravili rozsáhlé množství témat, ze kterých si každý může vybrat to, co je mu blízké. Od námětů pro muže (fotbal) až třeba po kreslení.

Začneme knihou, která je určena zejména pánskému obecenstvu. Nepůjde totiž o nic jiného než o fotbal a jeho fanoušky. Martin Pelc v knize sleduje nejenom zrod fotbalového fanouška jako takového, ale i fenomén fanouškovství od roku 1939.

Kniha sleduje zrod fotbalového fanouška jako výrazného, až excentrického sociálního typu české každodennosti. Praktika pravidelné návštěvy fotbalových utkání má u nás kořeny v 90. letech 19. století, masově se pak rozšířila v prvorepublikovém období. Tehdy se také objevil novotvar „fanoušek“ a vznikla bohatá publicistická, umělecká a intelektuální reflexe fenoménu. Jeho historickými aktéry přitom už nebyli jen návštěvníci sportovních stadionů, ale i milióny těch, kdo „čtou noviny odzadu“, posluchači strhujících rozhlasových reportáží z utkání nebo konzumenti fanouškovského komerčního artiklu.

Na football!

Fotbalové diváctví a fanouškovská kultura v českých zemích do roku 1939
Autor: Martin Pelc

Počet stran: 384
Vazba: vázaná
Formát: 165×235 mm
ISBN: 978-80-7422-845-2
Doporučená cena: 469 Kč

Knihu Na football! vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

Ukázka z knihy

Předpokladem a současně svébytnou fází návštěvy zápasu je už samotná cesta na místo konání. Právě v meziválečném období doznalo putování za kopanou zásadních změn v souvislosti s rozvojem pravidelných celostátních a mezinárodních soutěží, dopravních prostředků i infrastruktury. Po první světové válce se zvyšování zájmu o kopanou projevilo jednak rostoucími návštěvami, jednak zvykem doprovázet „svůj“ klub na hřiště soupeřů.

Podívat se můžete na kompletní ukázku.

O autorovi

Martin Pelc vystudoval obor Historie na Slezské univerzitě v Opavě, později studoval v zahraničí, později opět na Slezské univerzitě vystudoval Historii se zaměřením na české a československé dějiny. Ve vědecké práci se zaměřuje na novodobé dějiny, dějiny sportu a turistiky, dějiny měšťanské společnosti, dějiny spolků či dějiny Němců v českých zemích. Vyšlo již několik jeho publikací, zmínit můžeme knihu Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích nebo Sport a česká společnost.

Zdroj informací: Ústav historických věd

————————————————

Druhý dnešní titul bude nejspíš patřit více mužům. Jedná se totiž o výběr velkých světových požárů včetně historických podrobností, které bravurně zpracoval novinář Josef Nitra.

Výběr z velkých světových požárů Města v ohni je pokračováním řady knih z historie požární ochrany z pera renomovaného autora Josefa Nitry. Po titulech Pompiéři, požárníci, hasiči (Dějiny českého hasičství) a Požáry (Historie požárů v českých zemích do roku 1918) rozšiřuje tato publikace tematiku boje s ohněm na celý svět. Čtenáři se tak ocitnou ve více než osmdesáti městech na všech šesti obydlených kontinentech. Autorovi nešlo o to sepsat z dostupných materiálů co nejdokonalejší přehled katastrof, tak jak tomu bylo v jeho předchozí knize, místopisném přehledu požárů v českých zemích. Nová kniha je výsledkem jeho snahy vytvořit pestrou mozaiku těch největších a nejznámějších požárních pohrom v průběhu věků z často exotických míst, která osobně navštívil. Spojuje je s vlastním příběhem a s postřehy vztahujícími se k historii i současnosti místa popisovaných neštěstí. V mnoha případech je pak doplňuje fakty o požární ochraně. Nejde o klasickou encyklopedii, ale o případy mnohdy spojené se zajímavými událostmi, příčinami jejich vzniku, průběhu a následků. Nechybí zde ani požáry některých významných staveb, zejména pak kulturních památek. Jde o doposud nejrozsáhlejší dílo popisující světové katastrofy, které u nás spatřilo světlo světa a oprávněně by mělo vyplnit dosavadní mezeru v této oblasti v každé knihovně literatury faktu.

Města v ohni

Velké světové požáry
Autor: Josef Nitra

Počet stran: 368
Vazba: vázaná
Formát: 215×300 mm
ISBN: 978-80-7684-028-7
Doporučená cena: 1129 Kč

Knihu Města v ohni vydalo nakladatelství Triton.

Ukázka z knihy

Když se půjdete projít Londýnem, tak na křižovatce Monument Street a Fish Street Hill, dvaašedesát metrů od místa, kde bydlel pan královský pekař, narazíte na „Památník Velkého požáru Londýna“ – Monument to the Great Fire of London. Je to dvaašedesát metrů vysoký dórský sloup na krychlovém podstavci z portlandského vápence s pozlaceným symbolem ohně na vrcholu, který vytvořili Christopher Wren a Robert Hooke. Tito dva architekti také vybudovali novou katedrálu svatého Pavla, největší svatostánek v Anglii a třetí největší v Evropě.

K dispozici je také celá ukázka.

O autorovi

Josef Nitra se narodil 27. srpna 1956 ve Frýdku. Vystudoval střední odbornou školu v Novém Mestě nad Váhom; po maturitě se stal vojákem z povolání, zůstal v Novém Mestě a nastoupil na místo zástupce vedoucího klubu spojovacího učiliště. Na přelomu 70. a 80. let absolvoval vysokoškolské studium na lvovské univerzitě. Roku 1985 byl jmenován instruktorem kulturně-výchovné činnosti, náplň jeho práce tvořilo zajišťování kulturního vyžití pro vojáky ve všech útvarech na západ od Vltavy. Od počátku 80. let publikoval v časopise Sokol, v deníku Obrana lidu a ve stejnojmenném týdeníku; v listopadu 1986 se stal členem redakce Obrany lidu. Před sametovou revolucí studoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově. V roce 1993 armádu opustil, byl krátce zaměstnán ve firmě Magnet-Press, pak dva roky působil jako poradce ministra obrany pro východní Evropu, státy bývalého Sovětského svazu a Itálii. Dodnes je činný jako novinář a publicista, zaměřuje se především na hasičskou tematiku. Je autorem titulů Oheň a lidé v českých zemích do roku 1895, Hasič v divadle, Všem živlům navzdory, Hasič a komínyHasičské čtení, Pompiéři, požárníci, hasiči a Požáry

Zdroj informací: Paměť národa

————————————————

Kdo by neznal krásu lesa? Suzanne Simardová nám ve své knize přibližuje nejenom vlastní dětství v lesích, ale také propojení a vazby lesa s dalšími organismy a tím i myšlenku, že stromy nepotřebují nás, ale my je ano.

Světově uznávaná lesní ekoložka Suzanne Simardová navždy změnila náš pohled na stromy, když odhalila jejich vzájemné propojení i vazby s dalšími rostlinami a zvířaty. Ve svém strhujícím vyprávění, kdy se coby žena dokázala prosadit v ryze mužském oboru, zároveň píše o svém dětství v lesích Britské Kolumbie, o lásce i ztrátách a o hluboce lidské touze pochopit, kým vlastně jsme a jaké je naše místo ve světě.

„Není to kniha o tom, jak můžeme zachránit stromy. Je to kniha o tom, jak stromy můžou zachránit nás.“

Suzanne Simardová nás zavede do svého světa, do srdce lesa. Ukáže nám, že stromy nejsou pouze zdrojem dřeva či buničiny, ale že tvoří složitý a vzájemně provázaný koloběh života. Právě její převratné pátrání vedlo k objevu „lesního internetu“ (Wood Wide Web), který ve svých knihách popisuje také Peter Wohlleben. S objevitelskou vášní popisuje, jak se stromy rostoucí stovky let vedle sebe vyvíjejí, jak se učí a přizpůsobují okolnostem, poznávají své sousedy a rafinovaně spolu soupeří i spolupracují. V centru jejího výzkumu přitom stojí tzv. mateřské stromy – prastaré, mocné a tajemné velikány, které spojují a chrání ostatní stromy ve svém okolí.

Hledání mateřského stromu

Pouť za moudrostí lesa
Autorka: Suzanne Simardová
Přeložil: Vojtěch Ettler

Počet stran: 284
Vazba: vázaná
Formát: 155×228 mm
ISBN: 978-80-7670-087-1
Doporučená cena: 498 Kč

Knihu Hledání mateřského stromu vydalo nakladatelství Kazda.

Ukázka z knihy

Poukázala jsem na to, že strategie cílící na obrovské tržní stromy není k ničemu, když ve skutečnosti nevytvářejí zdravější lesy. Jak jsem se soustředila na své poznámky, nevšimla jsem si, že lesničtí stratégové už zakládají ruce na prsou. „Na tomhle snímku můžete vidět, že odstraněním olší dojde podle očekávání k určitému nárůstu množství světla, které borovice přijmou, a po dobu jednoho týdne uprostřed léta taky vody, jenže je to za cenu úbytku dostupného dusíku, který se vyčerpá, jakmile se haldy odumřelých rostlin rozloží.“

Prolistujte si celou ukázku.

O autorce

Suzanne Simardová je bioložka a narodila se v Britské Kolumbii. Vzdělání získala na Univerzitě Britské Kolumbie a Oregonské státní univerzitě. V současnosti vyučuje na Lesnické fakultě Univerzity Britské Kolumbie ekologii lesa a žije ve městě Nelson. Je považována za průkopnici v oblasti rostlinné komunikace a inteligence, její TED Talks zhlédlo více než deset milionů lidí po celém světě.

Zdroj informací: Kazda

————————————————

Česko je zemí mnoha památek – hradů, zámků, letohrádků a jiných rezidencí. Pokud máte zálibu v těchto českých a moravských památkách, pak je tato kniha přesně pro vás. Nabídne vám jich totiž bezmála stovku.

Osudy 75 zámeckých rezidencí a jejich majitelů jsou zároveň příběhem českých dějin. Od vysoké politiky a diplomacie po intimní vztahy, od válek, zločinu a intrik k obětavosti, od slávy po zavržení. Osobnosti světoznámé i ty pozapomenuté, proslulé objevy či umělecká díla se svými mecenáši.

Zámky Čech a Moravy

Příběhy paláců, rezidencí a letohrádků
Autor: Jan Kvirenc

Počet stran: 320
Vazba: vázaná
Formát: 177×245 mm
ISBN: 978-80-271-3607-0
Doporučená cena: 499 Kč

Knihu Zámky Čech a Moravy vydalo nakladatelství Grada.

O autorovi

Jan Kvirenc vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor český jazyk – dějepis a pracuje jako gymnaziální profesor dějepisu. Zabývá se metodikou výuky dějepisu a popularizací historie; je organizátor i lektor dějepisného vzdělávání a recenzent dějepisných publikací. Dlouholetý člen výboru Asociace učitelů dějepisu ČR. Autorsky, editorsky či lektorsky se podílel na řadě dějepisných učebnic, atlasů a sborníků; pravidelně přispívá do časopisu literatury faktu Přísně tajné. Velký ohlas vzbudil jeho dvoudílný projekt „Historie v dokumentech“, a to České dějiny do roku 1914 a Evropa do roku 1914. Od r. 2017 spolupracuje s nakladatelstvím Grada, pro které kromě dárkové reprezentativní publikace České dějiny – 100 památných míst připravil i knížku pro děti Panovníci českých zemí – život a příběhy. V roce 2020 vyšla také jeho kniha Hrady Čech a Moravy. Za dlouholetou spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského byl v r. 2012 vyznamenán Medailí J. A. Komenského. V roce 2018 obdržel prestižní ocenění Učené společnosti ČR a Nadačního fondu Neuron pro pedagogy.

Zdroj informací: Grada

————————————————

Na závěr se dnes budeme věnovat kresbě. Nepůjde však o ledajaké malování, ale o skicování a techniky volné kresby, které nám mohou pomoci zpracovávat naše vlastní emoce.

Změňte svůj život, najděte v něm radost, pracujte se svými emocemi!
Během náročného životního období objevila
Sheila Darceyová umění skicování a volné kresby, obé jí ukázalo cestu, jak zpracovat své smutky a emoce a dát jim fyzickou podobu, vstoupit s nimi v dialog a lépe pochopit samu sebe. Kresby se staly součástí každého jejího dne, staly se nástrojem k meditaci a vnitřní terapii. Kresba za kresbou (Sketch by Sketch) vám pomůže vytvořit systém každodenních cvičení, která vám pomohou se povznést nad negativní myšlenky a vybřednout ze spirály sžíravých emocí. Díky umění propojíte svou pravou a levou hemisféru a odblokujete přirozenou lidskou touhu tvořit, vyjadřovat se a cítit navzdory tomu, že se nepovažujete za umělce. V knize Kresba za kresbou najdete více než 40 kreslicích výzev na různá témata od naděje po klid, které vám pomohou se spojit se svými emocemi, procvičovat všímavost a směřovat ke změně. S každou další kresbou zjistíte, že dokážete zpracovat své zážitky novým způsobem. Krok za krokem, skicu po skice najdete klid, kreativitu a cestu k léčení své duše.

Prokreslete se do pohody

Kresba za kresbou
Autorky: Sheila Darceyová, Rachel Smithová (Ed.D.)
Přeložila: Veronika Nohavicová

Počet stran: 352
Vazba: brožovaná
Formát: 160×200 mm
ISBN: 978-80-7413-501-9

Knihu Prokreslete se do pohody vydalo nakladatelství Zoner Press.

Ukázka z knihy

Ze začátku si to vše můžete prostě představit jako zdravý způsob vyjadřování emocí. Způsob, kterým ze svého těla na stránku přenášíte hněv, smutek, úzkost nebo radost a který vám dovoluje dosvědčit to, co skutečně cítíte, beze strachu či odsudků. Když si tento proces osvojíte, všimnete si, že na věci začínáte nahlížet z jiné perspektivy. Dokážete si lépe propojit skryté stránky svého vnitřního světa s událostmi, které se odehrávají kolem vás. Objevíte, že vydat se tímto způsobem do svého nitra je tím, co nám dává svolení stát se celistvými a spatřit sami sebe jako součást propojené sítě mezi tvorbou a evolucí.

Prolistujte si kompletní ukázku.

O autorce

Sheila Darceyová má více než dvacetileté zkušenosti jako facilitátorka a konzultantka v oblasti technologií a v digitálních agenturách. Její spolupráce se společnostmi z žebříčku Fortune 500 jí pomohla pochopit, co u jednotlivců i týmů pohání transformativní růst. Má bakalářský titul v oboru krásných umění na memphiské univerzitě a také diplom ze sociálně emočních umění (SEA) na UCLA. Obor SEA pomáhá vyučujícím, profesionálům v oboru sociálního umění, praktikům v oboru mentálního zdraví a dalším zájemcům maximalizovat sociálně emoční benefity umělecké tvorby a současně omezovat sebehodnocení a úzkost, které mohou ohrožovat růst a schopnost učení. Jako spisovatelka, profesorka a instruktorka designu používá doktorka Rachel Smithová principy designu a metafor k podpoře managementu změny a vývoje učení pro širokou škálu studentů a klientů. Doktorka Smithová získala doktorát na UCLA v oboru vedení v oblasti vzdělávání, kde se ve své dizertaci zaměřila na návrh technologických aplikací pro vzdělávání se zaměřením na zkušenosti uživatelů. Má také titul bakalář umění z angličtiny z kalifornské státní univerzity ve Fullertonu, kde se jako vedlejšímu oboru věnovala dětskému vývoji a lingvistice, a titul magistra umění z administrativy se zaměřením na změnový management z kalifornské státní univerzity v Northridge. Její bohaté zkušenosti se vzděláváním, vedením a komunitní prací za posledních dvacet let skvěle doplňují Sheilin cíl i záměr a pomáhají rozšířit návodnou stránku této knihy.

Zdroj informací: Zoner Press


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Kterou knihu byste si vybrali pro svůj volný čas? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNa football!
Fotbalové diváctví a fanouškovská kultura v českých zemích do roku 1939

Pelc, Martin

Nakladatelství Lidové noviny, 2022

zobrazit info o knizeMěsta v ohni
Velké světové požáry

Nitra, Josef

Triton, 2022

zobrazit info o knizeHledání mateřského stromu
Pouť za moudrostí lesa

Simardová, Suzanne

Kazda, 2022

zobrazit info o knizeZámky Čech a Moravy
Příběhy paláců, rezidencí a letohrádků

Kvirenc, Jan

Grada, 2022

zobrazit info o knizeProkreslete se do pohody
Kresba za kresbou

Darceyová, Sheila - Smithová, Rachel (Ed.D.)

Zoner Press, 2022

Napsat komentář