Dějiny českého hasičství

Pompieri pozarnici hasici
Vítejte ve světě hasičů-hrdinů. Obsáhlá publikace vás seznámí s vývojem hasičské technologie, s historií vzniku samotných sborů, a nechybí ani kapitoly věnující se hasičskému sportu, činnosti mládeže či boji s koronavirem. Vše doplňuje přehled hasičské literatury a periodik.

V hasičských kruzích známý žurnalista a historik Josef Nitra předkládá odborné i široké laické veřejnosti doposud nejobsáhlejší dílo věnující se vzniku a rozvoji požární ochrany v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Nezapomíná přitom ani na období společného československého státu a ve zvláštní kapitole věnuje pozornost také hasičům na Slovensku.
Publikace představuje široce pojatou, propracovanou sondu do historie užití ohně a ochrany před ním. Autor přitom postupuje od počátků lidské civilizace přes první účinná opatření středověku a raného novověku, zejména císařské patenty Marie Terezie a Josefa II., až po moderní dobu charakteristickou rozvojem techniky a závislostí společnosti na ochraně vlastní bezpečnosti.
Zvláštní pozornost je věnována vzniku prvních hasičských sborů a snaze o samostatnou národní organizaci. Zároveň se zde dovídáme podrobnosti o vývoji odborného vzdělávání, máme možnost seznámit se s hasičskou literaturou i profesním periodickým tiskem a autor neopomíjí ani zavádění požární ochrany v hospodářských odvětvích, založení vzájemné pojišťovny či samaritánské služby.
Další kapitoly pak nabízejí přehled historie civilní ochrany, hasičského vzdělávání a sportu, muzejnictví a sběratelství a v neposlední řadě i práce s dětmi a mládeží. Nechybí zde ani kapitola, která se věnuje činnosti hasičů v boji s koronavirem.

Ukázka z knihy

V počátcích městského života řídil správu a soudnictví královský rychtář se svými pomocníky. Ve většině městských sídlišť ve druhé polovině 13. století začal respektovat městskou radu – poradní orgán, který si měšťané volili z vlastních řad. Rychtář měl určité pravomoci a spolu s tzv. staršími sousedy měl mimo jiné za úkol řídit likvidace požárů.
Klíčový význam právních předpisů regulujících vzájemný vztah obyvatel města byl zdůrazněn už v prvních městských výsadách a kodifikacích městského práva. Je přirozené, že určité normy byly stanoveny i pro zacházení s ohněm a pro hašení požárů. (str. 16)

Pompieri pozarnici hasici 1

Zjistěte, jak ukázka pokračuje.

Pompiéři, požárníci, hasiči

Autor: Josef Nitra

Počet stran: 352
Vazba: vázaná
Formát: 215×300 mm
ISBN: 978-80-7553-796-6
Doporučená cena: 990 Kč

 

 

Knihu Pompiéři, požárníci, hasiči vydalo nakladatelství Triton. Můžete si přečíst další ukázku.

O autorovi

Josef Nitra se narodil 27. srpna 1956 ve Frýdku. Vystudoval střední odbornou školu v Novém Mestě nad Váhom; po maturitě (1975) se stal vojákem z povolání, zůstal v Novém Mestě a nastoupil na místo zástupce vedoucího klubu spojovacího učiliště. Na přelomu 70. a 80. let absolvoval vysokoškolské studium na lvovské univerzitě. Roku 1985 byl jmenován instruktorem kulturně-výchovné činnosti, náplň jeho práce tvořilo zajišťování kulturního vyžití pro vojáky ve všech útvarech na západ od Vltavy. Od počátku 80. let publikoval v časopise Sokol, v deníku Obrana lidu a ve stejnojmenném týdeníku; v listopadu 1986 se stal členem redakce Obrany lidu. Před sametovou revolucí studoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově. V roce 1993 armádu opustil, byl krátce zaměstnán ve firmě Magnet-Press, pak dva roky (1993–1995) působil jako poradce ministra obrany pro východní Evropu, státy bývalého Sovětského svazu a Itálii. Dodnes je činný jako novinář a publicista, zaměřuje se především na hasičskou tematiku. Je autorem titulů Oheň a lidé v českých zemích do roku 1895 (2010), Hasič v divadle (2011), Všem živlům navzdory (2011), Hasič a komíny (2013) či Hasičské čtení (2015).

Zdroj informací: Paměť národa


Nakladatelství Triton působí na českém knižním trhu již od roku 1991 a počtem vydaných titulů se každoročně řadí mezi 6–10 největších knižních nakladatelství v republice. Specializuje se především na knihy odborné lékařské, psychologické, filosofické, historické a pedagogické, jakož i na učebnice pro VŠ studenty, beletrii, sci-fi a literaturu faktu.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePompiéři, požárníci, hasiči

Nitra, Josef

Triton, 2020

Napsat komentář