Silné ženy v těžkých dobách

zeny
Dnešní tipy patří výjimečným hrdinkám, zachyceným proti jejich vůli uprostřed válečných konfliktů a zásadních politických událostí. Podaří se jim nalézt naději a lásku tam, kde je jen strach a zoufalství?

V knize Ivy Tajovské s názvem A lampa ještě hořela sledujeme očima Oldřišky a jejích příbuzných retrospektivně dějinné události i lidské osudy od počátku 20. století až do roku 1972, včetně obou světových válek.

A lampa ještě hořela

Autorka: Iva Tajovská

Počet stran: 232
Vazba: brožovaná
Formát: 120×195 mm
ISBN: 978-80-88411-05-5
Doporučená cena: 298 Kč

Knihu A lampa ještě hořela vydalo nakladatelství Maraton.

Vypravěčka románu Ivy Tajovské Oldřiška nás provází obdobím od začátku 20. století až do léta roku 1972, kdy odstřel slavného pardubického hotelu Veselka symbolicky završil její životní příběh. V důsledku neutěšených rodinných poměrů a své platonické lásky prožila mládí i dospělost v osamění a uzavřenosti; o to větší byla její vnímavost k osudům druhých. Počátek 20. století byl nadějný; doba přála umění, vědě, technice a pokroku. Nejprve prostřednictvím vyprávění Oldřišky můžeme sledovat příběh Jana Kašpara, který roku 1910 jako první Čech vzlétl strojem těžším než vzduch. Neméně zajímavé jsou osudy mužů z Oldřiščiny širší rodiny, kteří o čtyři roky později museli narukovat do rakouské armády. Román dává nahlížet do jejich odlišných přístupů k vlasti i rodině a pohnutek, které ovlivňovaly jejich rozhodování. Mnozí z těch, kteří zůstali věrni přísaze císaři, nebyli o nic méně stateční než ti, kteří prokazovali své hrdinství v legiích v Rusku. O dvacet let později si nacistické řádění vyhlédlo mezi blízkými a známými Oldřišky další oběti. Připomněly se jí tak časy nejistoty a čekání a nastalo období, které po zúčastněných vyžadovalo prokázat novou odvahu a obětavost. Nositelkami ženského pohledu na dějinné události a mezilidské vztahy jsou vedle Oldřišky i její sestra a neteř, které by, řečeno erbenovským veršem, „život daly pro něho“. Jejich láska je vystavována zkouškám, ukazuje se v různých podobách a odolává času.

 

Ukázka z knihy

Horký větřík si zlehka poletoval městem s rozpálenou kamenitou dlažbou, opřel se do Eliščiných šatů a rozvlnil je tak, že se dotýkaly rozevláté dětské sukýnky. Nemohla se vynadívat, jak se sluneční paprsky proplétají světlými vlásky Zdeničky, která k ní vzhlížela a krčila nosík. Když si všimla, že se na ni maminka dívá, a dokonce se i usmála, ukázala první zoubky a chytla se mámy za ruku.
Elišce se připomněl už téměř zapomenutý pocit štěstí. Šly pomalu, malou každou chvíli něco zaujalo a zastavilo. Beztak nikam nepospíchaly, poštovní úřad v tu dobu stejně ještě nebyl otevřený. Z dálky zahlédla povědomého, belhajícího se muže, který se k nim přibližoval. Pohoda se vytratila. Pozdravila se s Josefem, se kterým zpívala v divadle sóla v oratoriu Svatební košile. Její pohled přitahovalo prázdné místo mezi dvěma berlemi a jednou nohou a nedařilo se jí ho odtrhnout. „Alespoň jsem doma,“ prohodil Josef, aby přerušil rozpačité ticho. Naučil se tou větou zmírnit překvapené nebo soucitné reakce těch, kteří zaskočením nevěděli, co říct. (str. 143)

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorce

Iva Tajovská (*1959) debutovala v roce 2006 souborem novel Jepičí hvězdy. Podle novely Archiv natočila v roce 2009 Česká televize stejnojmenný film. Následovalo sedm úspěšných románů a povídkových souborů, mezi nimi knihy Matky matek (2007), Jarmark obnažených duší (2010) nebo Podlaha z trávy, strop z hvězd (2016). Ve volné trilogii Odpusť, že jsem se vrátil (2018), Hořící nebe (2019) a Než se rozdělíme (2021) se autorka zaměřila na osudy několika rodin zmítaných tragickými či přelomovými událostmi 20. století. Iva Tajovská čerpá z toho, co je jí blízké. Osudy jejích postav jsou silné ve své syrovosti, za nenápadnou každodenností jejich životů se skrývají skutečná lidská dramata. Autorka je podává s empatií, ale nikoliv nekriticky, a její prózy jsou proto autentické a prosté zjednodušujících zkratek.

Zdroj informací: Maraton

 

O nakladatelství Maraton

Nakladatelství Maraton vzniklo počátkem roku 2020. Vydává kvalitní českou i světovou prózu a vedle toho nonfiction zaměřenou jednak na historii, jednak na závažné problémy současnosti. Zvýšenou pozornost věnuje česko-německým vztahům a totalitním režimům 20. století. Neuzavírá se žádným žánrům, od beletrie přes paměti, biografie, deníky, literaturu faktu, esejistiku až k odbornějším pracím.

————————————————

Za svitu měsíce od Jennifer Antonové vypráví o lásce dvou lidí, které rozdělila druhá světová válka. Nina Argentová je rozpolcená mezi touhou odejít do Ameriky se svým milým a povinností vůči matce i rodné Itálii, již ohrožuje nacistická okupace.

Za svitu měsíce

Autorka: Jennifer Antonová
Přeložila: Jana Kordíková

Počet stran: 336
Vazba: vázaná
Formát: 150×210 mm
ISBN: 978-80-7565-083-2
Doporučená cena: 398 Kč

Knihu Za svitu měsíce vydalo nakladatelství Jota.

Nina Argentová nestojí o tradiční život italské venkovanky. Jako dcera tvrdohlavé porodní báby je odhodlaná si o vlastním osudu rozhodovat sama. Pak však její bratr emigruje do Ameriky a ona matce slíbí, že ji nikdy neopustí. Když se do jejich horského městečka nakrátko vrátí kamarád z dětství Pietro Pante, přeskočí mezi nimi jiskra. V téže době ovšem Mussolini v zemi vyvolá politické napětí. Sotva se vztah obou mladých lidí prohloubí, musí se Pietro znovu vrátit do práce v amerických uhelných dolech. Nina je rozpolcená mezi touhou odjet za ním a mezi odpovědností vůči Itálii i vlastní matce. V době, kdy Mussoliniho fašisti uvrhnou celou zemi do chaosu a rodné městečko terorizují němečtí nacisti, stává se z každého dne boj o přežití. Společná budoucnost s Pietrem začíná vypadat velmi nejistě, protože spolu ztratí kontakt, navíc Nininy sny o budoucím životě ohrožuje i nacistická okupace a nepřítel, kterému se musí postavit úplně sama…

 

Ukázka z knihy

Listopad 1914
Nebylo kam utéct, a tak Nina Argentová zírala na oltář a snažila se soustředit na mši. Obklopovala ji hřejivá vůně kadidla a kvůli knězovu deklamování a svíčkám, jež svatyni osvětlovaly, jen těžko udržovala oči otevřené. Byla neděle a tak jako každou neděli za celých deset let, co je na světě, poslušně seděla a k smrti ji nudil starobylý text katolické Bible svaté.
Pod klenutým stropem kostela Chiesa della Natività di Maria na ni shlížela soška madony. Plameny svíček ozařovaly modrý závoj a něžný výraz Panny Marie, jedna strana jejího obličeje se v tom světle leskla a druhá naopak nořila do stínu. Nina se otřásla a přitáhla si svetr kolem ramen. Když se prsty dotkla silné příze, cítila se jistěji. Svetr dostala před dvěma týdny od své matky k narozeninám – narozeninám, které slavily společně.
„Narodily jsme se na rozhraní dvou měsíců – jsme vášnivé a věrné. Dar za můj dar,“ prohlásila matka, když Nině dárek předávala. Měl modrou barvu, aby se jí hodil k očím. (str. 13)

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorce

Jennifer Antonová žije střídavě v Londýně a u italského jezera Como. Je vášnivou zastánkyní ženských práv a rovnoprávnosti, snaží se zachraňovat ženské příběhy z minulosti a začala s tím u svých italských příbuzných. V roce 2006 Jennifer po narození dcery trpěla poporodní kardiomyopatií, kdy jí šlo o život. Krátce poté zemřela její italská babička a právě tento náročný rok v ní posílil touhu zaznamenat příběhy jejích italských předkyň. Za svitu měsíce je její první román inspirovaný životy její italské babičky a prababiček v období vzestupu fašismu a za druhé světové války.

Zdroj informací: nakladatelství Jota

 

O nakladatelství Jota

Nakladatelství JOTA vzniklo před 30 lety a za tu dobu vydalo více než 1000 titulů v mnoha edičních řadách. Zpočátku vydávalo knihy zaměřené regionálně, ale po třech letech podstatně rozšířilo spektrum titulů. Nakladatelství publikujeme tvorbu českých autorů i překladovou literaturu.

————————————————

Rozpůlený dům je působivou románovou kronikou Sudet první poloviny 20. století, k jejímuž sepsání Alici Horáčkovou inspirovaly osudy její vlastní rozpůlené rodiny.

Rozpůlený dům

Autorka: Alice Horáčková

Počet stran: 576
Vazba: vázaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-257-3812-2
Doporučená cena: 498 Kč

Knihu Rozpůlený dům vydalo nakladatelství Argo.

Román o svobodomyslných ženách a pytlácích, kšeftmanech s textilem a spiritistech se odehrává v sudetské vesnici první poloviny 20. století. Češi a Němci tu žijí ve smíšených manželstvích, ale taky se handrkují o to, k jaké národnosti se kdo přihlásí při sčítání lidu, kdo dřív vystaví novou školu a kdo komu zamordoval psa jménem Masaryk. Je to příběh o tajných láskách, útěcích, křivdách, změnách jmen i příjmení a žabomyších válkách, které nakonec stály životy. Autorka splétá velký „famílienromán“ z rodinných příběhů, vzpomínek i archivních záznamů, střídá mužské a ženské hlasy a fantazii s citacemi. K románu ji inspirovala vlastní rozpůlená rodina: po roce 1945 byla část jejích příbuzných odsunuta a část zůstala. Jeden z jejích předků se dokonce stal arizátorem židovské fabriky a přítelem Reinharda Heydricha. Román Rozpůlený dům Alice Horáčkové se čte jedním dechem jako napínavá kronika. V Krkonoších se mluvilo česky i německy, osudy rodin se zde potkávaly, prolínaly a protínaly. A to vše je z této mimořádné knihy cítit. Název může evokovat něco rozbitého, ztraceného. Je tomu ale přesně naopak. Díky této mimořádné knize srůstá rozbitá minulost dohromady a vzniká její plastický a celistvý obraz. Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

 

Ukázka z knihy

Košík
Zdence Honců se do života nechtělo. Zjevně se jí nechtělo vůbec nikam, protože se zapřela nohama a čekala. Její matka nevěděla, že rodí, necítila žádné bolesti, a i kdyby je cítila, zásadní význam by jim nepřisuzovala. Slabé stahy mívala už od pátého měsíce, no tak co, děj se vůle Boží, tady přežijou jen ti, co přežít můžou a ještě k tomu hodně chtějí.
Teprve když matce praskla plodová voda, zavolali porodní bábu ze sousední vesnice a ta jí přikázala, ať zkouší měnit polohy. Matka se snažila a polohy měnila, ani u toho příliš nekřičela. Ale děťátko stejně vyšlo zadkem napřed. Byl to maličký červený uzlíček, slabá dvě kila a půl, míň, než novorozeňata mívala. Bylo to štěstí v neštěstí, kdyby Zdenka byla větší, nejspíš by obě umřely. Takhle umřela jen Zdenčina matka.
„Dej ji do košíku nad kamna a modli se,“ poručila bába tátovi Honců a vytratila se, ten večer měla ještě cestu k Hollmannovým do Hample. Nebylo to daleko, ale bylo to do kopce a bába už nebyla nejmladší. (str. 13)

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorce

Alice Horáčková (*1980) se narodila v Praze a vystudovala Fakultu sociálních věd UK. Prodávala německé autory v pražském knihkupectví, pro deník Mladá fronta Dnes psala literární rozhovory a recenze, v Akademii věd popularizovala vědecké objevy a zásadní rok prožila v Berlíně. Její první kniha Vladimíra Čerepková (Argo, 2014), životopis beatnické básnířky, byla nominována na Cenu Josefa Škvoreckého a cenu Magnesia Litera pro objev roku. V druhé knize 7x ve vedlejší úloze (Argo, 2016) zpovídala Ivana M. Havla, Helenu Landovskou, Janu Navrátilovou a další sourozence výjimečných lidí. Následovala románová zpověď Neotevřené dopisy (Argo, 2018), inspirovaná skutečným příběhem Aleny T., vdovy po známém výtvarníkovi.

Zdroj informací: nakladatelství Argo

 

O nakladatelství Argo

Nakladatelství Argo vzniklo v roce 1992 a vydalo více než dva tisíce titulů. Snaží se také získávat a podporovat talentované autory a kvalitní překladatele. Díky tomu Argo za dobu své existence získalo pověst vydavatele kvalitní beletristické, historické i jiné odborné literatury, a to českého i zahraničního původu.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Zaujaly vás tipy o silných hrdinkách? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeRozpůlený dům

Horáčková, Alice

Argo, 2022

zobrazit info o knizeZa svitu měsíce

Antonová, Jennifer

Jota, 2022

zobrazit info o knizeA lampa ještě hořela

Tajovská, Iva

Maraton, 2022

Napsat komentář