Svět a vesmír očima fyziky

fyzika-uvod
Dávno jsou pryč časy renesančních vědců, jako byl Leonardo da Vinci či Gottfried Leibniz, kteří měli nastudované veškeré západní vědecké poznání svých dnů. Dnes vědci jen stěží drží krok s výzkumem ve své úzce specializované disciplíně. Přesto ale někteří z nich nachází čas, aby zkusili shrnout, čím se zabývá dnešní fyzika. Dvě takové úspěšné knihy si dnes představíme.

Vysvětlit fyziku srozumitelně ale není jen tak. Vždyť témata, kterými se dnešní teoretická fyzika zabývá jsou daleko mimo chápání našeho mozku. I proto k sepsání knihy Dále než Einstein spojili síly slavný teoretický fyzik Michio Kaku a novinářka Jennifer Thompson. Z jejich spolupráce vzešla poutavá, srozumitelná a zároveň vědecky přesná publikace, která vypráví příběh fyziky po Einsteinovi.

Dále než Einstein

Hledání teorie vesmíru

Autoři: Michio Kaku a Jennifer Thompson
Přeložil: Jiří Langer

Počet stran: 256
Vazba: vázaná
Formát: 130×200 mm
ISBN: 978-80-257-3785-9
Doporučená cena: 298 Kč

Knihu Dále než Einstein vydalo nakladatelství Dokořán v edici Aliter ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.

Příběh fyziky je komplikovaný a dobrodružný. Po staletí se fyzikové noří stále hloub do tajemství přírody, vyvíjejí nové přístroje, které pomáhají některá tajemství rozluštit a jindy zas vedou k objevení nových záhad. Ve dvacátém století se tento příběh nesmírně zrychlil. Vědci pronikli do hlubin vesmíru i k subatomárním stavebním prvkům hmoty. Definovali, jaké síly vládnou mikrokosmu i makrokosmu, a ukázali, jak se jedna odvozuje z druhé. Pak ale narazili na záhadu, která až dosud všem pokusům o objasnění vzdoruje: jak sjednotit gravitační sílu s jadernými interakcemi a elektromagnetismem? Fyzikové už dlouho rozpracovávají tzv. teorii strun, která by snad mohla být cestou k definitivnímu sjednocení. Vznik, vývoj, půvab i úskalí této teorie srozumitelně vysvětluje Michio Kaku, známý fyzik a popularizátor vědy, ve spolupráci s novinářkou Jennifer Thompsonovou.

Ukázka z knihy

Základy moderní fyziky otřásá nová teorie, která rychle mění dlouho hýčkané, ale bohužel už zastaralé představy o našem vesmíru a nahrazuje je novou matematikou, ohromující svou krásou a elegancí. Přestože dosud zůstává řada nevyřešených otázek, týkajících se této teorie, nadšení vědců nad ní je téměř hmatatelné. Na celém světě se ozývají hlasy předních fyziků, že jsme svědky zrodu nové fyziky.

Říká se jí „teorie superstrun“ a její rozvoj během poslední dekády byl vyvrcholením celé řady průlomů ve fyzice, což naznačuje, že se snad konečně blížíme k jednotné teorii pole – úplnému matematickému popisu, který by obsáhl všechny známé síly ve vesmíru.

Zastánci teorie superstrun dokonce tvrdí, že je to možná konečná „teorie vesmíru“.

Zaujala-li vás teorie superstrun, přečtěte si celou ukázkovou kapitolu z knihy.

O autorech

Jennifer Trainer Thompson je spisovatelka a editorka. Spolupracovala s Michiem Kakuem na několika knihách, sama publikuje knihy z pestré škály témat.

Michio Kaku, jeden z nejvýznamnějších a nejuznávanějších vědců současnosti, je profesorem teoretické fyziky na Univerzitě města New York. Je považován za průkopníka nových směrů v teoretické fyzice, mimo jiné i teorie superstrun. Kromě četných učebnic a vědeckých publikací je autorem populárně naučných knih Visions (Vize), Hypespace (Hyperprostor), Beyond Einstein (Od Einsteina dál, spolu s Jennifer Trainerovou) a nejnovější Parallel Worlds (Paralelní světy). V češtině vyšly také knihy: Božská rovnice, Budoucnost lidstva, Fyzika budoucnosti a Budoucnost mysli.

Zdroj: dokoran.cz

O nakladateli

Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 600 titulů, z nichž asi třetinu tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Snaží se vydávat tituly nejen zajímavé, ale i profesionálně vyrobené.

————————————————

Jim Al-Khalili uchopil téma představení fyziky běžným čtenářům z jiného pohledu. Nezabývá se konkrétně teorií strun, ale místo toho se snaží vysvětlit, co nám současné bádání říká o základních pojmech, které dobře známe z našeho běžného života, jako jsou prostor, čas, energie či hmota. Jestli kniha Svět podle fyziky zodpovídá klíčovou otázku, co je to vesmír, musíme zjistit sami. Nakladatelství Slovart nás zve k bedlivému čtení.

Svět podle fyziky

Autor: Jim Al-Khalili
Přeložil: Václav Pavlík

Počet stran: 248
Vazba: vázaná
Formát: 135×215 mm
ISBN: 978-80-276-0302-2
Doporučená cena: 349 Kč

Knihu Svět podle fyziky vydalo nakladatelství Slovart.

Jim Al-Khalili mistrně osvětluje nejhlubší poznatky moderní fyziky a vysvětluje, co nám tato zásadní věda říká o vesmíru a povaze samotné reality. Začíná představením základních pojmu jako prostor, čas, energie a hmota, poté popisuje tři pilíře moderní fyziky – kvantovou fyziku, teorii relativity a termodynamiku. Chceme-li plně porozumět realitě, je nezbytné je navzájem propojit. Pomocí úžasných příkladů a důmyslných analogií objasňuje fyziku na extrémních vesmírných i kvantových škálách, vymezuje hranice, za nimiž se tento obor stává spekulativním, a ukazuje, proč a jak tvoří fyzika základ našich každodenních zkušeností a technologií. Fyzika se v jeho podání stává nástrojem neúnavného lidského pátrání po nejzákladnějších principech, jež by přesně vysvětlily podstatu přírody a světa kolem nás. Metody fyziky se řídí základními hodnotami, jako jsou poctivost a pochybnost. Poznatky, které jsme díky fyzice objevili, nás posilují i pokořují. Presto s pomocí této vědy nadále statečné pronikáme do neznáma. Fyzika je proste důležitá pro každého: na dobrodružném hledání pravdy se i díky této knize můžeme podílet úplně všichni!

„Svět fyziky je zvláštní a plný překvapení. Jim Al-Khalili přesvědčivé ukazuje, že nemusí být nepochopitelný. Jeho přesný, jednoduchý a zároveň velmi fundovaný výklad základních fyzikálních principu otevírá bránu do světa této nádherné védy nejširšímu okruhu čtenářů.“

– Frank Wilczek, držitel Nobelovy ceny za fyziku z roku 2004

Ukázka z knihy

Tato kniha je něco jako óda na fyziku.

Do fyziky jsem se poprvé zamiloval jako teenager. Musím přiznat, že k tomu částečně přispělo, když jsem si uvědomil, že jsem v ní dobrý. Fyzika mi připadala jako zábavné propojení hádanek a zdravého rozumu. Vyloženě jsem si užíval hraní si s rovnicemi, manipulaci s algebraickými symboly a dosazování čísel, která odhalovala tajemství světa kolem nás. Také jsem si ale uvědomil, že pokud chci dostat uspokojivé odpovědi na celou řadu složitých otázek o povaze vesmíru a smyslu existence, které bouřily v mé dospívající mysli, byla fyzika obor, který jsem musel studovat. Chtěl jsem vědět různé věci: Z čeho jsme složeni? Odkud pocházíme? Má vesmír začátek nebo konec? Je vesmír konečný, nebo se rozpíná donekonečna? Co je přesně kvantová mechanika, o níž se občas zmínil můj otec? Jaká je povaha času? Snaha najít odpovědi na tyto otázky mě dovedla k životu strávenému studiem fyziky. Několik odpovědí už jsem nalezl. Ty ostatní stále hledám…

Neváhejte si prolistovat celou rozsáhlou online ukázku z této knihy.

O autorovi

Jim Al-Khalili je profesorem fyziky na Surreyské univerzitě, jedním z nejznámějších britských popularizátoru védy a autorem či spoluautorem mnoha knih. Je cleném Britské Královské společnosti a žije v Southsea v Anglii.

Zdroj: slovart.cz

O nakladateli

Nakladatelství Slovart, s.r.o., bylo založeno v Praze v únoru 1994 jako dceřiná firma Vydavateľstva Slovart, s.r.o. se sídlem v Bratislavě. V roce 2000 ve Slovartu vyšla literární prvotina světově proslulého fotografa Jana Saudka, kmenového autora nakladatelství. Jeho autobiografie Svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec okamžitě a dlouhodobě zaujala první místa v žebříčcích knižních bestsellerů.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás více zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDále než Einstein
Hledání teorie vesmíru

Kaku, Michio – Thompsonová, Jennifer

Dokořán, 2022

zobrazit info o knizeSvět podle fyziky

Al-Khalili, Jim

Slovart, 2022

Napsat komentář