Biografické pohlednice

pondeli tipy(1)
Pětice dnešních knih nabízí biografické příběhy. Tentokrát v nich najdeme vše, co k životu patří: politiku, psychologii, životní cesty i cestování jako takové. A v každé z těchto knih můžeme nalézt mnoho poutavých lidských příběhů.

Díky první knize nahlédneme do sovětské politiky. Na pozadí deníkových záznamů sovětského velvyslance ve Velké Británii se mnohé dozvíme také o průběhu a okolnostech mnichovské dohody.

Ivan Michajlovič Majskij byl v letech 1932–1943 sovětským velvyslancem ve Velké Británii. V dobách, kdy bylo (nejen) pro sovětské diplomaty krajně nebezpečné vést si osobní deník, přestavují jeho zápisky ojedinělou výjimku, i vzhledem k Majského menševické minulosti a také literárním kvalitám a určité míře upřímnosti, se kterou zaznamenává klíčové události této pohnuté doby: vývoj sovětsko-britských vztahů, appeasement, vyjednávání vedoucí k uzavření paktu Ribbentrop-Molotov, válku a přepadení Sovětského svazu nacistickým Německem. Autor výběru z Majského deníků Gabriel Gorodetsky vytvořil speciální českou verzi, v níž detailněji zohledňuje československou problematiku, zejména průběh a okolnosti mnichovské dohody.

Stalinův velvyslanec v Londýně

Deníky Ivana Majského 1934–1943
Autor: Gabriel Gorodetsky
Přeložil: Jan Krist

Počet stran: 680
Vazba: vázaná
Formát: 165×240 mm
ISBN: 978-80-200-3192-1
Doporučená cena: 650 Kč

Knihu Stalinův velvyslanec v Londýně vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

12. březen
Čtvrtého března předali všichni vedoucí diplomatických misí svoje pověřovací listiny novému králi Jiřímu VI. 165 Procedura byla zjednodušena a provedena en masse. Všichni velvyslanci a vyslanci se dle hodností seřadili v Bow Room Buckinghamského paláce. Jeden po druhém byli přijímáni ve vedlejší místnosti, kde je očekával král, předali mu pověřovací listiny, vyměnili si s ním pár vět, jak to vyžaduje protokol, a odešli, aby uvolnili místo těm, kteří ještě čekali. Král každému diplomatu věnoval dvě nebo tři minuty. Na ceremonii byl přítomný Eden a pomáhal, neboť král je zamlklý a snadno se dá vyvést z míry. Také koktá. Celá ceremonie proběhla hladce. Jediným šokem, který způsobil v tisku i ve společnosti docela poprask, byl Ribbentropův „nacistický pozdrav“. Když německý velvyslanec vstoupil do místnosti, aby se setkal s králem, zvedl pravou ruku k pozdravu, namísto aby udělal obvyklou úklonu. Tato „novota“ Angličany hluboce urazila a vyvolala nepříznivé reakce v konzervativních kruzích. Ribbentrop byl obviněn z netaktnosti a byl porovnáván se mnou, „hodným chlapcem“, který zdraví krále, jak se sluší a patří, bez toho, že by zvedal nad hlavu ruku sevřenou v pěst.

Můžete se podívat na celou ukázku.

O autorovi

Gabriel Gorodetsky je členem All Souls College v Oxfordu a emeritním profesorem historie na univerzitě v Tel Avivu. Po dokončení bakalářských studií na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě pokračoval v psaní dizertační práce v oboru ruských studií na Oxfordské univerzitě pod vedením E.H. Carr. Byl zakladatelem a ředitelem Cummings Center for Russian Studies na Tel Aviv University 1989–2007. Jako vedoucí Centra se přímo podílel na namáhavém procesu obnovení rusko–izraelských vztahů v letech 1989–1995. Centrum fungovalo jako most mezi ruskými a západními historiky během vzrušujícího desetiletí po zániku Sovětského svazu. Inicioval a redigoval mimo jiné oficiální společnou publikaci dokumentů o sovětsko–izraelských vztazích pod záštitou izraelského a ruského ministerstva zahraničí.

Zdroj informací: oficiální web autora

————————————————

Druhá kniha v sobě ukrývá především psychologii. Seznámí nás s osobnostmi, které žily v konkrétní době, a jejich charaktery z pohledu psychologa a historika. Mohly jednat jinak, nebo bylo předem dáno, jak se v kritickém momentě zachovají?

První společná kniha Radkina a Františka Honzákových Čas psychopatů se věnovala antisociálním parazitům, osobám s psychopatickými rysy a s absencí strachu, které jsou ovšem velmi schopnými manipulátory a bývají mnohdy obdařeny značným charismatem.
Jejich druhá kniha vznikla se záměrem představit a porovnat osoby úžasné a porouchané, kterých je ve společnosti více než psychopatů. Předkládané profily vybraných osobností jsou komentovány z pohledu historika a psychiatra. Historické komentáře jsou leckdy možná podrobnější, neboť tyto osobnosti žily v konkrétní době a dostávaly se do situací, v nichž se tříbí charaktery a ukazuje se, jaký člověk opravdu je. Čtenář se v úvodní části dozví, co je osobnost, jaké jsou její složky a jak se vyvíjely psychiatrické přístupy k této problematice. Příběhy československých parašutistů z Anglie, osudy tří našich prezidentů a Tří králů, legendárních postav protinacistického odboje, ukazují, co jejich osobnosti formovalo, ať pozitivně, nebo negativně. V knize najdeme i morytátové osudy několika žen vražedkyní a tolik potřebné světlo na konci tunelu představuje kapitola o významných mecenáších a filantropech.
Kniha chce vyprovokovat k zamyšlení a vyvolat ve čtenáři touhu si doplnit znalosti o naší minulosti, neboť jak to stručně vystihl francouzský filozof a spisovatel Jean-Paul Sartre: Kdo se nepoučil z dějin, musí je znova prožívat.

Osobnosti úžasné i porouchané

Autoři: Radkin Honzák, František Honzák

Počet stran: 235
Vazba: vázaná
Formát: 170×235 mm
ISBN: 978-80-7492-553-5
Doporučená cena: 350 Kč

Knihu Osobnosti úžasné i porouchané vydalo nakladatelství Galén.

Autoři

MUDr. Radkin Honzák absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, působil jako lékař v psychiatrické léčebně v Kosmonosech, později v ambulantních centrech Ústavu pro výzkum výživy lidu, IKEM (transplantační program), REMEDIS, Psychiatrické nemocnice v Praze-Bohnicích a jako asistent v Ústavu všeobecného lékařství 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jeho specializací je psychoterapie, prosazuje psychosomatický přístup a věnuje se popularizaci medicíny. Je autorem odborných publikací (Úzkostný pacient, Psychosomatická prvouka, Emoce aj.) i populárně vědeckých textů (Babičku potrkal jelen, Jak přežít léčení, Všichni žijem‘ v blázinci, Dědeček potrkal jelena, I v nemoci si buď přítelem ad.). Publikoval dvě básnické sbírky (Úplňek a Hrůzné básně) a v roce 2018 načetl audioknihu Chcete se stát psychiatrem?! Společně se svým bratrem napsali knihy Čas psychopatů (2019) a Osobnosti úžasné i porouchané (2021).

PhDr. František Honzák studia historie a korejštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zakončil doktorátem, krátce pobyl v Encyklopedickém institutu Československé akademie věd, v letech 1977–1990 byl redaktorem naučného oddělení nakladatelství dětské literatury Albatros a v letech 1990–1992 působil jako analytik v čs. kontrarozvědce. V roce 1993 založil encyklopedické nakladatelství Libri (šéfredaktor a spolumajitel), kde pracoval do odchodu do penze (2013). Je spoluautorem naučných a encyklopedických publikací (Čteme je správně?, Jak se žilo ve starověku, Národy celého světa, Války a válečníci, Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Encyklopedie špionáže, Státy a území světa, Naše vlast aj.) a komiksů Odysseova dobrodružství v trojské válce a Odysseova dobrodružství při návratu domů. Společně se svým bratrem napsali knihy Čas psychopatů (2019) a Osobnosti úžasné i porouchané (2021).

Zdroj informací: nakladatelství Galén

————————————————

Všimnete si, když potkáte někoho jedinečného? A dá se to vůbec při běžném pohledu poznat? Třeba je to zrovna někdo, koho denně míjíte po cestě do práce. Aleš Palán nás ve své knize vezme tam, kde je každá bytost zcela jedinečná.

Neopakovatelné osobnosti nežijí jen v šumavské divočině. Jsou nám mnohem blíž, potkáváme je na ulicích, v autobusech, kdekoliv. Třeba někdo takový žije hned ve vedlejší bytovce. Jistě, každý člověk je jedinečný, ale – málo platné – někteří lidé jsou zkrátka jedinečnější.
Co spojuje sedm lidí, jejichž příběhy byly shromážděny v této knize? Není to přímo samota jako u samotářů, kteří se stáhli z civilizace do lesů, močálů a hor. Jisté poodstoupení tu ale přesto nacházíme. Všichni si vytvořili malý osobní svět, fascinující vesmír, kde platí jejich vlastní pravidla. Jsou na dosah ostatním, a přesto tak daleko. Nebo snad vysoko? Některé jejich historky jsou neuvěřitelné, ale autor knihy jim věří. Proč by si člověk nemohl koupit šest tygrů ve slevě, kreslit ve spolupráci s plísní nebo najít skutečný smysl života? Víte snad o něčem, co by bylo důležitější?

Robinsoni a donkichoti

Každý člověk je jedinečný. Někteří lidé jsou však jedinečnější
Autor: Aleš Palán
Foto: Karel Cudlín

Počet stran: 384
Vazba: vázaná
Formát: 165×240 mm
ISBN: 978-7260-80-514-9
Doporučená cena: 497 Kč

Knihu Robinsoni a donkichoti vydalo nakladatelství Prostor.

Ukázka z knihy

Máš v paměti asi spoustu zážitků…
Tisíc. Je to už dvacet let, a stejně nemůžu zapomenout. Splývají mi jen jména lidí a míst, bylo jich tolik! Každý den mě potkalo něco zajímavého a dny byly úžasně dlouhé, naplněné k prasknutí! Některé zážitky se mi ale připomínají častěji. Třeba ten holubí. Když jsem u Drnholce přecházel Dyji, věděl jsem, že je to naposledy, co se jí můžu dotknout. Slezl jsem tedy z mostu dolů ke břehu a uviděl jsem, jak se tam ve vyskružené jámě topí holub. Horko těžko jsem ho vytáhnul, bylo to opravdu hluboko, a rozdělil se s ním o sušenky. Za chvíli mu otrnulo, opouštěl jsem ho s radostí, že to dobře dopadlo. Ale pak se začaly dít věci. Když kolem mě po cestě nějak provokativně přeletěli dva holubi, byla v tom vždycky nějaká andělovina. V Maďarsku jsem procházel kolem stánku s melouny. I když jsem na ně dostal velikánkou chuť, nezastavil jsem, neměl jsem peníze na mlsání. Jak jsem mizel v zatáčce, chlapík se za mnou palanrozběhl s melounem v ruce: „Nechceš? Na, vezmi si.“
V tu ránu kolem prosvištěli dva holubi. Podruhé, taky v Maďarsku, jsem měl před sebou jen nekonečné kukuřičné pole. Rovná, kilometry dlouhá prašná polní cesta, já utahaný z vedra a z toho, jak jsem předtím několikrát promokl; asi jsem měl chřipku. Mátožně jsem si uvědomoval, že bych měl sníst nějaké vitamíny, ale všude jen ta kukuřice. A zase dva holubi. Zpozorněl jsem. Najednou jsem potřeboval na záchod, zašel jsem bokem, a jak tak čůrám, co nevidím: obrovský ostružiník obsypaný velkými černými plody. Nacpal jsem se k prasknutí a z chřipky se během chvíle uzdravil. Holubi se o mě starali celou Evropu, kde jsem si myslel, že mi budou pomáhat hlavně lidi. Chyba lávky, to nastalo až v Turecku a v Sýrii, tam mě lidi hostili a zvali k sobě.
To jsem nečekal.

Prohlédněte si také kompletní ukázku.

Autor a fotograf

Aleš Palán je publicista a spisovatel, je dvojnásobným držitelem ocenění Magnesia Litera (knižní rozhovory se samotáři Jako v nebi, jenže jinak a sborník Brnox, který připravil s Kateřinou Šedou), další dvě jeho práce byly na tuto cenu nominovány. V nakladatelství PROSTOR vyšla jeho kniha rozhovorů se šumavskými samotáři Raději zešílet v divočině (2018), která zvítězila v anketě Kniha roku Lidových novin a stala se bestsellerem stejně jako navazující Návrat do divočiny (2019) a podobně laděný titul Jako v nebi, jenže jinak (2019). Nakladatelství PROSTOR vydalo též Palánovy práce reagující na koronavirovou krizi – charitativní sborník Za oknem (2020) a knižní rozhovor s profesorem Janem Konvalinkou Spánek rozumu plodí příšery (2020). Následovaly drobné črty a eseje Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět (2020) a Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět ještě líp (2021) a titul Nevidím ani tmu (2021), knižní rozhovory se ženami, které si v životě vytáhly černého Petra.

Karel Cudlín je renomovaný český fotograf, věnuje se převážně dokumentární fotografii. Spolupracuje s vydavatelstvími, televizemi a filmovými produkcemi v České republice i v zahraničí a působí jako pedagog. Je členem spolku dokumentárních fotografů 400 ASA. V letech 1997–2003 byl jedním z oficiálních fotografů prezidenta Václava Havla. Je držitelem celkem šestnácti cen ze soutěže Czech Press Photo, obdržel též Cenu Revolver Revue (2008). V roce 2016 se habilitoval na FAMU jako docent.

Zdroj informací: nakladatelství Prostor

————————————————

Čtvrtá kniha nás zavede do velmi odlišného světa od toho, který většinou známe. V autobiografické knize známého módního návrháře najdeme nelehké dětství, stěhování do Československa, kde je všechno docela jinak, a také lásku k mužům. Navzdory všem překážkám, které musel překonat, ho čekala lepší budoucnost.

I když pocházel z prominentní rodiny a jeho matka stála po boku Fidela Castra, musel si už jako malý kluk v Havaně těžce vyšlapávat cestičku. Měl podlomené zdraví, byl outsider a stával se terčem šikany. Přesto se při vzpomínce na dětství usmívá. Přísná a dogmatická Kuba neměla pochopení ani pro jeho lásku k mužům, ale příchod do šedi komunistického Československa ho uvrhl do marastu možná ještě většího. Rasismus, chudoba, ztráta iluzí i smyslu života… Osmany Laffita se však nevzdal a s pomocí partnera Guyho Gheysense, svého anděla strážného a spřízněné duše v životě i práci, během pár let po sametové revoluci navzdory všemožným překážkám vybudoval své vysněné módní miniimpérium. Jeho kolekce viděla Paříž i New York. A Osmany zářil a září pořád.
Upřímně o touze po dítěti, o lásce a odhodlání nikdy si nesundat růžové brýle.

Svlečený

Autor: Osmany Laffita, Radka Červinková

Počet stran: 176
Vazba: vázaná
Formát: 148×212 mm
ISBN: 978-80-271-1753-6
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Svlečený vydalo nakladatelství Cosmopolis.

Ukázka z knihy

Osmany

Můžete se podívat na celou ukázku.

Autoři

Osmany Laffita je kubánský módní návrhář žijící a působící v Česku. Vystudoval uměleckou akademii San Alejandro v Havaně a poté pracoval jako redaktor kubánského módního časopisu. V roce 1987 se přestěhoval do Československa. U nás se Osmany Laffita prosadil  jako módní návrhář, stylista, navrhuje ale i šperky, obuv nebo nábytek. Je uveden v Who is Who 21. století za své zásluhy v české módě. Své kolekce předvádí v New Yorku, Paříži, Miami a mnoha dalších městech.

Zdroj informací: Fashion models

Radka Červinková působí jako redaktorka. Na svém kontě má už také knihu Dan Horyna – Přežil jsem sám sebe.

————————————————

Biografické toulky dnes završíme příběhem jednoho manželského páru. Najdete v něm všechno: lásku k přírodě, putování, ztrátu i znovunalezení, sílu, emoce i odhodlání…

Po tisícikilometrové Jihozápadní pobřežní cestě se manželé Raynor a Moth snaží vrátit k normálnímu životu a zase žít mezi čtyřmi zdmi. Jenže to pro ně není vůbec jednoduché. Raynor bojuje se strachem z lidí i z budoucnosti a Moth vzdoruje postupující nemoci. Ale postačí neuvěřitelné gesto někoho, kdo si přečetl o jejich putování a ztrátě domova, a znovu se v nich probudí síla a odhodlání. Když dostanou šanci obnovit zpustlý statek v cornwallských kopcích a vrátit přírodu do míst, odkud vymizela, objeví se před nimi nová cesta, po které je třeba vykročit. Bouřlivé ticho je příběh o naději, která vítězí nad zoufalstvím, o celoživotní lásce, která vítězí nad vším. Vypráví o vnitřní síle, o nezlomném sepětí lidského ducha s přírodou a o tom, jak je to pro nás všechny životně důležité.

Bouřlivé ticho

Autorka: Raynor Winnová
Přeložila: Lucie Mikolajková

Počet stran: 336
Vazba: vázaná
Formát: 135×208 mm
ISBN: 978-80-7670-053-6
Doporučená cena: 319 Kč

Knihu Bouřlivé ticho vydalo nakladatelství Kazda.

Ukázka z knihy

Zavřela jsem knihu. Chci se opravdu v duchu vrátit do toho týdne, znovu prožívat tu hrůzu? Pozdě: už byla tady. Před vzpomínkou na Mothovu strnulou postavu, když mu sdělili, že trpí neurodegenerativním onemocněním, na něž neexistuje lék, nebylo úniku. Už jsem nemohla utéct tomu děsu, který se mi vracel, kdykoliv jsem si vybavila, jak nám oznámili, že Mothovy bolesti v rameni, necitlivost na levé straně těla a duševní paralýza, která mu jako temná mlha zastírala myšlenky, že to všechno nejsou pouze projevy stárnutí, nýbrž kortikobazální degenerace neboli CBD, plíživá a nezastavitelná choroba, a že nepotrvá dlouho, než dokoná své dílo. A jak nám lékař maloval pochmurné předpovědi, že Mothovo tělo přestane umět polykat a on se při zápalu plic zadusí vlastními slinami, uvědomili  jsme si, jak moc jsme se mýlili: čekaly nás horší věci než bezdomovectví.

K dispozici je i kompletní ukázka.

O autorce

Raynor Winnová se po dokončení Jihozápadní pobřežní cesty nadále pravidelně věnuje dálkovým pochodům, píše o přírodě, bezdomovectví a táboření pod širým nebem. Žije v Cornwallu se svým manželem Mothem. Její první kniha Pobřežní cesta, oslava života prodchnutá magickou atmosférou, se stala mezinárodním bestsellerem, umístila se na žebříčku nejprodávanějších knih Sunday Times, získala cenu Christophera Blanda udělovanou Královskou literární společností, byla nominována na Wainwrightovu cenu a cenu Costa Book Award. Její druhá kniha Bouřlivé ticho je nadějí prozářený příběh o návratu domu.

Zdroj informací: nakladatelství Kazda


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeStalinův velvyslanec v Londýně
Deníky Ivana Majského 1932–1943

Gorodetsky, Gabriel

Academia, 2022

zobrazit info o knizeOsobnosti úžasné i porouchané

Honzák, Radkin - Honzák, František

Galén, 2021

zobrazit info o knizeRobinsoni a donkichoti
Každý člověk je jedinečný. Někteří lidé jsou však jedinečnější

Palán, Aleš

Prostor, 2022

zobrazit info o knizeOsmany Laffita – Svlečený

Laffita, Osmany – Červinková, Radka

Cosmopolis, 2022

zobrazit info o knizeBouřlivé ticho

Winnová, Raynor

Kazda, 2022

Napsat komentář