Zajímavá historie

zajimava-historie
Znalost historie je pro nás důležitá. Můžeme se z ní poučit, někdy se u ní i pobavit a také se nechat inspirovat. Zajímají vás okolnosti vzniku řádu premonstrátů? Nebo se zajímáte o historii Národního divadla? Či snad preferujete moderní dějiny? V dnešních tipech si určitě vybere každý.

V první knize se přesuneme do 12. století, kam sahají základy vzniku jednoho z největších římsko-katolických řádů. Jak k němu došlo? Kdo všechno za ním stál? A co všechno řád přinesl tehdejší společnosti? Kniha nazvaná stručně a výstižně Premonstráti nám nabídne odpovědi na všechny naše otázky.

Premonstráti

Autor: Ulrich Leinsle
Přeložil: David Sajvera

Počet stran: 244
Vazba: vázaná
Formát: 145×210 mm
ISBN: 978-80-7428-385-7
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Premonstráti vydalo nakladatelství Plot.

V roce 1120/1121 založil Norbert z Xantenu v Prémontré první společenství premonstrátů a položil tím základní kámen řádu, který se později stal jedním z nejvýznamnějších a největších římsko-katolických kanovnických řádů. Ulrich Leinsle jasně a srozumitelně popisuje počátky, budování řádových struktur i středověký rozmach premonstrátů, po němž nastaly těžké časy v období reformace, protireformace a osvícenství.
Následně líčí historii řádu až do sekularizované současnosti, překračuje přitom perspektivu čistě církevních dějin a seznamuje čtenáře také s kulturním a společenským přínosem premonstrátů.

 

O autorovi

Ulrich Gottfried Leinsle (*1948) je německý teolog a filozof, profesor katolické a systematické teologie.

Zdroj informací: Historický ústav AV ČR

————————————————

S další knihou se v historii posuneme o šest století dopředu a zastavíme se v Praze. Zajímalo by vás, jak to bylo se stavbou Národního divadla? Kdo se na ní nejvíce podílel a které hry se v nejznámějším českém divadle hrály jako první?

Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš

Příspěvek k dějinám českého myšlení 19. století
Autor: Martin Bojda

Počet stran: 448
Vazba: brožovaná
Formát: 101×201 mm
ISBN: 978-80-200-3170-9
Doporučená cena: 485 Kč

Knihu Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš vydalo nakladatelství Academia.

Kniha přináší novou celkovou interpretaci hlavních myšlenkových tahů, hodnot a snah českého obrození s ohledem na jejich kulminaci a reálný tvar ve stavbě Národního divadla. Je opožděným zhodnocením 150. výročí položení základního kamene Národního divadla a při té příležitosti konané premiéry Smetanova Dalibora, výročí, které přes to, že se pojí s největší slavností českého národa v 19. století, prošlo takřka bez povšimnutí. V protikladu k úzce identitárnímu a tradicionálnímu nacionalismu ukazuje národotvorný proces v jeho historickém průběhu i teoretickém promýšlení v osvícenství a romantismu jako zprostředkovatele sociální a kulturní emancipace: jako proces nevyhnutelné modernizace, která se u nás silněji než jinde prolnula s etizací dějinného vývoje. Znamenala progres v občanském sebeosvobození a tvůrčím sebeuskutečnění člověka (národa). Národní divadlo a dílo B. Smetany či M. Tyrše slouží mj. k ozřejmění toho, jak je inovace umělecké formy závislá na progresivnosti obsahů, na hodnotové fundaci a společenské integraci tvorby.

 

Ukázka z knihy

Také Libuše musela, při kvalitách svých a svého autora a při známosti tragického osudu, jenž jej po jejím dopsání postihl, nejprve projít soutěží před porotou, která dílo pro slavnostní otevření Národního divadla oficiálně vybírala. Porota sestávala z Otakara Hostinského, Adolfa Čecha, Emanuela Chvály a Antonína Bennewitze, a ti Smetanovo dílo skutečně vybrali. Druhou a třetí cenu přiřkli shodně Blaníku Zdeňka Fibicha a Černohorcům Karla Bendla. K otevření Národního divadla došlo po letech příprav a odkladů nakonec předčasně 11. června 1881. Kýžený národní charakter dlouho očekávané události pokazila přítomnost korunního prince Rudolfa a oslavy jeho svatby, degradující slavnostnost večera z živlu všenárodního směrem ke konvenčně dvorskému. Dodejme (vzhledem k opakujícím se povrchním výkladům), že skutečnost prvotních Smetanových úvah o Libuši (jejíž libreto už bylo hotové!) jako o korunovační opeře pro korunovaci Františka Josefa I. českým králem, která se záhy ukázala jako iluzorní, na celém ideovém ani estetickém profilu díla nic nemění.

***

Smetana si podobně jako výtvarná generace Národního divadla (včetně teoretika Tyrše) osvojil možnost udělat „z nouze ctnost“ a uchopit situaci potlačovaného malého národa jako situaci právě toho, který má nejlepší předpoklad, aby si uvědomil obecně lidskou pravdu, že skutečná moc se netýká hrubé síly a autority, nýbrž ryzosti humanity, mravnosti a kultury. Tuto perspektivu jako „odkaz“ českých dějin otevřel Palacký a politicky uplatnil Masaryk, jinak tematizoval Neruda: „Ubíjeli v nás lásku a víru, aby se nám tím spíše život zhnusil a my jej omrzelí odhodili; my ale právě ve jménu humanity držíme se života toho, nepřestanem zápasit o něj, neboť chceme z něho znovu vzkřísit umrtvělou tu lásku a víru, chcem sami pomoci humanitně ku konečnému vítězství v dobrém toho vědomí, že posavadní lživí hlasatelé její jí nepomohou.“

Přečtěte si zbytek ukázky.

 

O autorovi

Martin Bojda absolvoval s vyznamenáním obory Evropské kulturní a duchovní dějiny a Deutsche und französische Philosophie in Europa na FHS UK. Příprava i publikace magisterských prací v obou oborech získaly grantovou/stipendijní podporu (grant GA UK, stipendium AKTION, PRVOUK): Herderova filosofie kultury (Praha 2015), Hölderlin und Heidegger (Freiburg 2016). Současně vychází monografie pojatá jako pendant k té o Herderovi: Schleiermacherova teorie zprostředkování (Praha 2015). V současnosti Mgr. Bojda studuje doktorské obory Soudobé evropské dějiny (školitel prof. Jiří Pešek, disertace Politické myšlení Karla Jasperse) a Německá a francouzská filosofie (školitel doc. Ladislav Benyovszky, disertace Goethova fenomenologie) a v práci o Goethovi rozvíjí svůj projekt syntetické reinterpretace filosofické základny poetologie a spirituality tzv. výmarské klasiky a vůbec německého osvícenství. (Dále připravované monografie o Schillerovi a Wielandovi.)

Zdroj informací: FHS CUNI

————————————————

Ve třetí a zároveň dnes poslední představované knize se ještě jednou posuneme na časové ose až do 40. let minulého století. Tedy do období druhé světové války. Autor se věnuje prostředkům, které obě strany během války používaly, zaměřuje se na špiónské aktivity, a nebojte, nebude chybět ani humor!

Tajná válka

Špioni, šifry a odbojová hnutí 1939–1945
Autor: Max Hastings
Přeložil: Lubomír Sedlák

Počet stran: 640
Vazba: pevná s přebalem
Formát: 170×240 mm
ISBN: 978-80-7565-232-4
Doporučená cena: 598 Kč

Knihu Tajná válka vydalo nakladatelství Jota.

Kniha Maxe Hastingse rozhodně není vyčerpávajícím líčením tajné války ve druhé světové válce. Autor se zaměřil na konkrétní přiblížení prostředků, jaké obě strany v této tajné válce používaly, a postav, které je ovlivnily. Je málo pravděpodobné, že se odtajní další skutečnosti – možná kdyby Vladimír Putin zveřejnil sovětské archivy…
Většina publikovaných děl se zaměřuje na výzvědnou činnost té které země. Autor se v této knize rozhodl zkoumat otázku výzvědné činnosti v celosvětovém měřítku.
Četné knihy o zpravodajské činnosti za druhé světové války se zaměřují na to, čeho špioni (nebo osoby, které se snažily prolomit šifrovací kódy) dosáhli, záleží však pouze na tom, do jaké míry změnily získané tajné informace vývoj událostí. Sovětská špionáž byla svým rozsahem mnohem větší, než jakou se mohla pochlubit kterákoliv jiná bojující strana, a poskytla Rusům nesmírně cenné informace technického charakteru pocházející z Británie a ze Spojených států, nicméně Stalinova paranoia využívání tajných politických a vojenských materiálů nepřátel ochromovala.
Kniha Maxe Hastingse je skvěle propracovaná a především historicky podložená a přesná. Ačkoli mnohé akce popisuje velmi detailně, je čtivá a nechybí v ní (na pozadí tragických událostí druhé světové války) ani humor.

 

Ukázka z knihy

Tato kniha je o některých nejvíce fascinujících účastnících druhé světové války. Vojáci, námořníci, letci a civilisté měli za sebou opravdu nejrůznější minulost utvářenou bojovou činností, geografickými podmínkami, ekonomií i ideologií; ti, co jeden druhého zabíjeli, byli nejnápadnější, ale v mnoha ohledech také nejméně zajímaví, zatímco výrazně dosažený výsledek ovlivnilo velké množství mužů a žen, kteří se nemohli pochlubit jedním jediným výstřelem. Období mezi velkými bitvami tehdy klidně trvalo dokonce i v Rusku celé měsíce, všichni účastníci bojů však vedli neustálou tajnou válku, jejímž cílem bylo získat informace o nepříteli prostřednictvím špionážní činnosti, jakož i díky prolomení jeho šifrovacích systémů, porazit pozemní armádu, námořnictvo i letectvo protivníka. Minimálně ve vztahu k prolamování šifer to potvrdil i generálporučík Albert Praun, poslední velitel spojovacích jednotek wehrmachtu, když řekl: „Všechny stránky této moderní ‚studené války ve vysílacích vlnách‘ probíhaly bez ustání, tedy i když zbraně zrovna mlčely.“ Spojenci kromě toho zahajovali i partyzánské a teroristické kampaně, a to v jakékoli části území okupovaného státy Osy, kde k tomu měli prostředky, takže tajné operace nabyly takové důležitosti jako nikdy předtím.

***

Skepticismus ve vztahu ke světu výzvědných služeb je tedy nezbytný, na druhou strnu bychom však měli být připraveni i na některé úžasné věci, které se skutečně staly. Ještě teď se červenám, když si vzpomenu na ten den v roce 1974, kdy mne jedny noviny vyzvaly, abych napsal recenzi na knihu The Ultra Secret, jejímž autorem byl F. W. Winterbotham, za války důstojník MI6, a která měla právě vyjít. Já jsem byl samozřejmě v letech 1939 až 1945 coby student pouhým mladým bezstarostným „uchem“ a o Bletchley Parku stejně jako zbytek světa v životě neslyšel. Publikaci jsem jen zběžně prolétl a recenzi odmítl, jelikož Winterbotham v ní přicházel s tak fantastickými tvrzeními, že jsem jim nevěřil. Skutečnost přtom byla taková, že tohoto člověka pověřili, aby poodhalil jedno z největších a nejvíce fascinujících tajemství druhé světové války.

Klikněte pro zbytek ukázky.

 

O autorovi

Sir Max Hastings je autorem čtyřiadvaceti knih s převážně válečnou tematikou. Po ročním studiu v Oxfordu odešel, aby se na plný úvazek stal zahraničním zpravodajem BBC. Působil ve více než šedesáti čtyřech zemích – v roce 1973 podával zprávy o arabsko-izraelské válce, informoval o válce ve Vietnamu a v roce 1982 o bitvě o Falklandy. V letech 1986 až 2002 působil jako šéfredaktor The Daily Telegraph, poté vydával Evening Standard. Během své novinářské kariéry byl mnohokrát oceněn prestižními cenami. Ceněna je i jeho literární tvorba, například za kvalitní příspěvky k vojenské historii, a obdržel také medaili za mezinárodní bestseller All Hell Let Loose. Jeho kniha Katastrofa 1914. Evropa táhne do války (2013) se stala bestsellerem a byla vyhlášena knihou roku v oboru historie sedmi prestižními novinami. Má dvě dospělé děti, Charlotte a Harryho. Se svou ženou Penny žije ve West Berkshiru.

Zdroj informací: nakladatelství JOTA


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Které historické období byste nejraději navštívili? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePremonstráti

Leinsle, Ulrich G.

Plot, 2020

zobrazit info o knizeFilosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš
Příspěvek k dějinám českého myšlení 19. století

Bojda, Martin

Academia, 2021

zobrazit info o knizeTajná válka
Špioni, šifry a odbojová hnutí

Hastings, Max

Jota, 2020

Napsat komentář