Po stopách Čechů ve světě

Nekola_Po stopach Cechu ve svete
Víte, kdo po čtyři desetiletí držel rekord nejdéle sloužícího člena amerického Kongresu? Kdo zakládal první operu na Novém Zélandu? Kdo v Austrálii zakládal nejslavnější lyžařské letovisko? A kdo v Peru koupil pozemek, pod nímž archeologové odhalili bájnou starověkou hrobku s tunami zlata?

Byli to naši krajané, kteří v různých obdobích a za různých okolností byli nuceni opustit vlast. Rozutekli se do celého světa a dokázali neuvěřitelné věci, na které můžeme být dnes právem hrdí. Jsem historik a politolog a právě fascinujícím osudům Čechů v zahraničí se věnuji již řadu let. Téma mne naprosto pohltilo, protože je stále málo zmapované a v hloubi knihoven, archivů, rodinných sbírek a fotoalb můžete i po dlouhých desetiletích narazit na učiněné poklady.
Měl jsem možnost hovořit s bezpočtem inspirativních osobností, navštívit krajanské komunity v mnoha zemích, jako vůbec první český badatel nahlédl do zaprášených krabic ze sklepů a půd. Pochopil jsem, že lidé, na které jsme zapomněli nebo se o nich nikdy ani nedozvěděli, zásadně ovlivnili naše životy, naši zemi, naši historii, ale také celé světové dění. Objevitelé neznámých dálav, vědci, umělci, sportovci, obchodníci a mnozí další se pyšnili českým původem a proslavili v různých oborech od Kanady po Afriku. My o nich přesto víme jen málo.
Přiznám se bez mučení, že trpím něčím, co je pro každého autora požehnáním a prokletím zároveň. Když narazím na téma, o kterém se toho napsalo jen málo, dostanu nepřekonatelné nutkání chopit se pomyslného pera sám a dušička nemá pokoj, dokud se z klávesnice počítače nekouří, kurzor nebliká na konci poslední strany a článek či kniha nejsou zdárně napsané. Ani nevím, jak se stalo, že na mne zmíněné nutkání vybaflo v nedávné době tolikrát, ale výsledek je, že v letošním roce se na pultech objeví hned pět titulů, na kterých jsem po večerech pracoval. Každý o něčem jiném, ale přesto se společným jmenovatelem: Čechy v zahraničí.
Během častých studijních cest po Spojených státech amerických jsem šťastnou náhodou mimo jiné objevil dosud nepublikované paměti dvou osobností, které by v učebnicích dějepisu měly mít své místo. Na prvním místě stojí rodák z jihočeské obce Záboří Adolf Sabath (1866–1952), který v patnácti letech odešel sám do Chicaga, vypracoval se na kongresmana a jednoho z nejvlivnějších amerických politiků první poloviny 20. století. Pomáhal T. G. Masarykovi a odboji za první světové války a významně se tak zasloužil o samotný vznik Československa. Dále je to synovec a tajemník druhého československého prezidenta Bohuš Beneš (1901–1977), jenž pro změnu ovlivňoval druhý protinacistický odboj. Memoáry obou pánů jsem redigoval a připravil ke knižnímu vydání. Co se konkrétních údobí týká, zajímám se především o dvě neklidné dekády 1948–1968, kdy komunistický režim vyhnal „za kopečky“ desítky tisíc lidí. Že jejich první kroky ve svobodném světě vedly do uprchlických táborů a že československý exil po únoru 1948 vytvořil unikátní komunitu, žijící bohatým společenským, kulturním a politickým životem, to přibližují další dvě knihy, které by měly v krátkém sledu po sobě vyjít na podzim.
Komu jinému by se to vše mělo prezentovat a vyprávět než mladší generaci a studentům, kteří mají osud ve vlastních rukou, v rozletu jim nebrání ostnatý drát a kdykoliv se mohou vydat ve šlépějích úspěšných krajanů na všech kontinentech. Je jasné, že v tématu nenaleznou hned zálibu studiem odborných statí a bloumáním po archivech. Na začátek je třeba navnadit je – třeba formou komiksu, jenž vzdělávací nenásilnou formou ukáže pár inspirativních příběhů. Tímto směrem se momentálně upíná má tvorba.
Ani do příštích měsíců nebudu mít o zábavu nouzi. Postupně zpracovávám českou historii města New York a především Nového Zélandu. Ano, také u protinožců, v tajemné zemi dlouhého bílého oblaku, jak souostroví nazývali původní maorští obyvatelé, se usadili našinci a dali o sobě hlasitě vědět.
Je to trnitá a zdánlivě nekonečná cesta, ovšem na každém kroku plná úžasných objevů a poznání. Kdo se přidá?


Martin Nekola

Martin NekolaPhDr. Martin Nekola, Ph.D. (*1982) vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, pracoval ve státní správě i soukromém sektoru, ale stále ho to táhlo k vášni odkrývat málo známé kapitoly moderních dějin. Výsledkem je patnáct knih a více jak tři sta odborných i populárně naučných článků. Má také na starosti projekt The Czechoslovak talks (www.czechoslovaktalks.com, facebook/czechoslovatalks), který shromažďuje zajímavé příběhy krajanů ve světě. Často přednáší pro studenty a širší veřejnost, v Čechách a Spojených státech amerických, které má za cíl procestovat křížem krážem.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeČeské Chicago

Nekola, Martin

Nakladatelství Lidové noviny, 2017

zobrazit info o knizePetr Zenkl - politik a člověk

Nekola, Martin

Mladá fronta, 2014

zobrazit info o knizeOperace Kondor
Latinská Amerika ve spárech CIA

Nekola, Martin

Epocha, 2012

zobrazit info o knizeMocní Třetí říše

Nekola, Martin

Naše vojsko, 2010

zobrazit info o knizeDo švestek jsme doma

Nekola, Martin - Dušek, Jakub

Universum

zobrazit info o knizeVyslanci hákového kříže

Nekola, Martin

Naše vojsko, 2011

zobrazit info o knizeOsobnosti poúnorového exilu

Nekola, Martin

Naše vojsko, 2018

Napsat komentář