Ukázka z knihy Prokoukněte komunikační styly druhých

Dankova_Prokouknete komunikacni styly druhych
Pokud vám v práci tak trochu vázne komunikace, nezoufejte, pomůže vám knížka zkušené koučky Michaely Daňkové! Vyhněte se komunikačním pastem elegantně a jednoduše!

Přinášíme vám ukázku z knihy Prokoukněte komunikační styly druhých,
kterou vydalo nakladatelství Grada.

 

Úvod

Tak jako se svět skládá ze čtyř elementů a rok se člení na čtvero ročních období, představuje vám tato publikace čtyři různé komunikační styly. Je až s podivem, že lidem v dnešní společnosti dělá komunikace tak vážné potíže, vždyť základem sociálních sítí je komunikace. Řeklo by se, že člověku všechny facebooky, twittery a instagramy pomohou k tomu, aby se uměl lépe vyjádřit. Avšak není tomu tak. Zdá se, že rozvoj technologií nás samotné zbrzdil.
Neumíme spolu mluvit, nedokážeme si navzájem na rovinu říct, co se nám nelíbí. Dokonce ani svým nejbližším nejsme schopni sdělit, co se nám líbí. Postupně se z nás stávají podivně uzavření lidé, jejichž odvaha končí v okamžiku, kdy se mají jasně vyjádřit, bránit se nebo si naopak „namlouvat“ ty ostatní. Tato publikace se pokouší čtenářům předložit návod na to, co má dělat šéf a co mají dělat jeho podřízení, aby se komunikační pasti vyhnuli. Aby dokázali ostatním sdělit, co chtějí. Zároveň nabízí recept pro lektory, mentory i kouče, jak pracovat s klienty.
Velkým přáním autorky je, aby po přečtení této knihy zůstala v myslích čtenářů informace, že existují čtyři základní komunikační styly – analytický, řídící, přátelský a expresivní. Co je možné o nich obecně říci?
Analytický styl je vlastní především lidem, kteří mají svoje emoce pod kontrolou. Od svého okolí vyžadují přesnost, dodržování termínů a informace, obsahující v ideálním případě čísla. Není jim vlastní odpouštět křivdy, jichž se na nich dopustili ostatní. Nesnášejí prázdné fráze. Pokud něčemu nerozumějí, umějí se zeptat, je na ně spolehnutí a dávají přednost konzervativnímu způsobu života. Takové lidi můžeme označit slovem „analytik“.
Řídící styl je typický pro ty, kteří chtějí vždy zvítězit. Za každou cenu musí dosáhnout svého cíle. Jsou netrpěliví a kvůli tomu mohou své okolí dostávat pod tlak. To je dáno tím, že jejich mysl plně ovládá touha být nejlepší. Mají rádi moc a rádi ovládají všechny kolem sebe. Prohra je pro ně nepřijatelná. Pokud neuspějí, mají s tím velké problémy a naplní je obavy, že je někdo může z jejich pozice odvolat. Jejich velkým nepřítelem je stárnutí a nedostatek pozornosti, největší předností je pak pracovitost a schopnost vést i nepříjemné rozhovory, tzv. na tělo. Tomuto typu zjednodušeně říkáme „řidič“.
Přátelský styl vyznávají lidé, kteří mají rádi kolem sebe harmonii. Jsou schopni se obětovat pro druhé. Vzhledem k tomu, že jsou emotivní, mohou se snadněji než ostatní stát obětí manipulátorů. Nemají rádi konflikty, ale dokážou být také až familiární. Jsou milí, přátelští a zajímají je druzí. Tím, že jsou pohodoví, mohou působit, jako že nic nedělají. Toto chování je však pouze zdáním, mohou být stejně výkonní jako jiné komunikační typy. Pro přátelský typ volíme označení „srdcař“.
Expresivní styl mají pod kůží ti, kdo milují rozruch. Způsobují ho všude, kam přijdou. Jejich hlavní výhrou pro život je, že nejsou ostýchaví a rádi se předvádějí. Nebaví je koncepční a dlouhodobá práce, umějí se nadchnout a  překvapit svojí výkonností i sami sebe. Neohlížejí se zpět. Jejich náplní života je to, co bude zítra. Jsou to takoví „furianti“, kteří jsou schopní zaplatit útratu za všechny kolem sebe, což jim stačí k dobrému pocitu. Expresivní člověk je v našich očích „hvězda“.
Pokud se vám podaří při prvním setkání odhadnout, jaký komunikační styl je vašemu protějšku vlastní, napůl jste vyhráli. Verbální komunikace nás odlišuje od zvířecí říše, a proto bychom na ní měli neustále pracovat.

Komunikační styly a proč se jimi zabývat

Můžete se chovat ke všem stejně. Na někoho to zabere a někdo bude „mimo“. Spousta lidí takto funguje. Doporučuji pokusit se druhému přizpůsobit, nepředstírejte, nebuďte submisivní. Zkuste jen hovořit stylem, jemuž ten druhý rozumí a je jeho „mateřský“. Není ovšem v našich schopnostech osvojit si individuální styl úplně každého, s kým se potkáme. Na řadu tak přicházejí typologie.

Co typologie přinášejí

Celosvětově rozšířená je typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), kterou vytvořily zhruba v polovině minulého století Katharina Cook Briggsová a její dcera Isabel Briggsová Myersová. Českou verzi skvěle zpracoval Michal Čakrt. Další úžasnou knihu na téma MBTI a koučování napsali Anita Crkalová a Robert Riethof. Někdo nedá dopustit na enneagramy1 a existuje samozřejmě spousta dalších zajímavých typologií.
Všechny typologie plní svoji funkci. Pomáhají nám pochopit, proč se druzí chovají jinak než my, a nastiňují způsoby, jak bychom měli postupovat, abychom k sobě našli cestu. Je samozřejmé, že nikdo nepatří jen do jedné „škatulky“. Každý z nás je často kombinací několika typů, ale všichni míváme tendenci k jednomu typu více inklinovat. Cílem typologií je pochopit sebe sama i druhé.

Proč jsem si vybrala teorii komunikačních stylů

Mám ráda teorii komunikačních stylů. Znám ji více než deset let a je jedním z nejoblíbenějších témat na kurzech. Ráda se s vámi podělím o to, k čemu jsem na této cestě dospěla. Teorie komunikačních stylů je jednoduchá, rozeznává pouze čtyři typy lidí. Každý si je dobře zapamatuje a není nutné podrobit druhého „testu“, abychom poznali, kam ho zařadit. Klíčové je, že komunikační styly podle mých zkušeností v praxi opravdu fungují.

Jak vznikla teorie komunikačních stylů

Původním zdrojem pro mě byla kniha How To Speak And Listen Effectively od Harveyho A. Robbinse (American Management Association, 1992). Tato kniha je často citována i v českých překladech. Když jsem začala psát v Americe tuto knihu, s překvapením jsem zjistila, že základní materiál pochází od Davida W. Merrilla a Rogera H. Reida a je z jejich společného díla Personal Styles and Effective Performance. Make Your Style Work for You (CRC Press, 1981). Jejich teorie vychází z velkého množství seriózních pozorování a výzkumů. To není v manažerské praxi běžné a právě o to je jejich přínos cennější (více informací o zdrojích najdete ve zmiňované knize vědců Merilla a Reida).

Rozlišujeme čtyři komunikační typy:

  • analytický,
  • řídící,
  • přátelský,
  • expresivní.

Tato kniha kombinuje myšlenky a postřehy výše zmíněných vědců a zkušenosti z mé vlastní praxe, jak typy poznat a jak se jim přizpůsobit. Aby se vám pod označením každého typu okamžitě vybavil člověk, který je nositelem těch určitých vlastností, trochu jsem je přejmenovala.

  • Analytický typ je pro označení nejjednodušší, protože je to prostě analytik.
  • Řídící typ je tím, kdo rád určuje směr cesty, tedy řidič.
  • Přátelský typ je pro mě srdcař.
  • Expresivní typ je v každém kolektivu hvězda.

Neformálnější označení přispělo k tomu, že jsem si jednotlivé typy lépe zapamatovala, a doufám, že stejně to pomůže i vám.
V textu používám podle situace jak nová neformální označení, tak původní formální.

Čisté typy a smíšené

Tato kniha popisuje „čisté“ typy. Pravděpodobně se vám po přečtení jejich charakteristik vybaví někdo, na koho se přesně hodí. Ještě pravděpodobnější ale je, že si budete říkat: tohle na něj sedí, ale tohle ne. Málokdy se totiž setkáme s vyhraněným typem. Navíc je možné, že doma se někdo projevuje jako určitý typ a v práci se chová zase trochu jinak.

Začni u sebe. Jaký jsi typ?

V praxi se mi osvědčilo začínat vždy u sebe. Najděte sami sebe! Některý typ se vám zřejmě bude líbit nejvíc, takže si řeknete: to budu nejspíš já. Většinou to na první rychlé čtení vyhrávají srdcaři.
Jak se ale do popisu vlastností typů začtete pozorněji, charakteristika jednoho vám „padne na tělo“ výrazněji, u druhého se ztotožníte s několika málo rysy a jiný zavrhnete zcela. Že byste se našli ve všech typech, to se patrně nestane.
(K sebepoznávání můžete využít rovněž test, který uvádím na konci knihy, ale nemám s ním dobrou zkušenost. Vyjde vám, že jste „všechno a nic“, a to není pravda. Některé vlastnosti převažují, něčím jste typičtí.)

Příbuznost s teorií čtyř elementů

Při analýze různých typologií jsem si všimla, že komunikační styly se hodně blíží typologii čtyř elementů. Jsou to oheň, voda, vzduch a země. Oheň má blízký vztah k řídícímu typu, voda se charakterem podobá srdcaři, vzduch odráží expresivní povahu hvězd a země je analytik. V závěru knihy uvádím také test, který vám pomůže najít svůj element.

Jak učím komunikační styly

Na kurzech nejprve hovoříme o teorii. Probíráme, jací jsou analytici, co je charakteristické pro řidiče, v čem jsou specifičtí srdcaři a jak se projevují hvězdy. Každý v tom kterém typu poznává někoho, kdo mu k němu „sedí“. Během výkladu tak pozoruji souhlasné kývání, a pokud jsou účastníci z jedné firmy, mrkají na sebe a šťouchají se: „No to je přesně Karel.“ A aby své domněnky potvrdili, hned citují Karlovy výroky a popisují jeho chování.
Nejdůležitější částí je nácvik. Jenom tak se totiž naučíme s každým typem komunikovat. Trénujeme na rozhovoru s nadřízeným, který je v principu velmi obtížný. Každý účastník si postupně vyzkouší jednání se všemi komunikačními typy. Po nácvicích společně shrneme, „jak na daný typ“, a přitom se snažíme uplatnit zkušenosti, jež jsme získali při nácviku. Při nácviku si na nudu rozhodně nemůžeme stěžovat.
Na konci kurzu nebo daného bloku každý účastník ví, jaký typ je on sám, jaký typ je jeho šéf, kolega nebo třeba vlastní dcera. Nejdůležitější ovšem je, že každý účastník získá povědomí o tom, jak se k danému člověku chovat a jak s ním komunikovat, aby si vzájemně porozuměli. Je to náročný kurz, ale užitečný a stojí za to. Poznatky z něj totiž uplatníte jak v práci, tak v osobním životě. Navíc se nasmějete, protože kurz je oblíben i pro mé herecké výkony.

—————————————

Prolistujte si celou ukázku a přečtěte si náš článek.

—————————————

Michaela Daňková

Michaela Daňková se více než patnáct let věnuje lektorství a koučování. Specializuje se na rozvoj manažerských dovedností. Mezi její klienty patří významné firmy z oblasti telekomunikací, bankovnictví, dopravy a farmaceutického průmyslu. V roce 2010 založila vzdělávací a poradenskou firmu MD training. Vystudovala sociologii, následně psychologii se specializací na psychologii práce a organizace. Absolvovala konzervatoř Jaroslava Ježka, dramatický obor pod vedením Ivana Vyskočila. Pracovala jako manažerka v Českém rozhlase a v Telecomu. Žije s rodinou v Praze. Je autorkou knih Prokoukněte svého šéfaProkoukněte své lidi aj.

Informace byly čerpány ze stránek nakladatelství Grada.


Knihy s logem Grada vycházejí v České republice již od roku 1991. Nabídka společnosti pokrývá široké spektrum odborné literatury z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Vydává např. tituly s právní tematikou, ekonomické, z oblasti financí a účetnictví, psychologické, zdravotnické, s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví atd.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeProkoukněte komunikační styly druhých

Daňková, Michaela

Grada, 2018

Napsat komentář