Sáhněte po domácí tvorbě

Česká republika
I česká knižní tvorba může být rozmanitá a nápaditá, jak dokazují vybrané tituly. Co spojuje odbornou publikaci, eseje, romány a fantasy příběh s romantickou linkou? Jejich autoři a autorky jsou českého původu.

Autoři první představované knihy položili třinácti významným osobnostem různých profesí otázky týkající se problémů, směřování a vývoje světa, Evropy i České republiky. A právě jejich odpovědi vás mohou i překvapit…

Jak bude vypadat další vývoj světa, Evropy a České republiky?
S jakými problémy se potýkáme, kam směřujeme a čemu se nevyhneme?
Přední český egyptolog a archeolog, profesor
Miroslav Bárta, a přední český historik, profesor Martin Kovář, autoři oceňovaných bestsellerů Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností (2011; Cena rektora Univerzity Karlovy za tvůrčí počin roku), Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců (2013), Povaha změny. Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace (2015), Na rozhraní. Krize a proměny současného světa (2016), Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě (2017), položili tyto a mnohé další otázky třinácti významným osobnostem české vědy, kultury a politiky.
Jak na tyto otázky odpovídají lékař a neurochirurg Vladimír Beneš, jaderná inženýrka a energetička Dana Drábová, kardinál a primas český Dominik Duka, ekonom a viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, právník a zakladatel Stálé konference českého práva Karel Havlíček, novinář a vysokoškolský pedagog Václav Moravec, divadelní a filmový herec Petr Nárožný, spisovatel a ředitel Nakladatelství Academia Jiří Padevět, historik Jaroslav Pánek, lékař a porodník Antonín Pařízek, generál Armády České republiky Karel Řehka, bývalý disident, politik a diplomat Alexandr Vondra a lékař a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima?
Právě to a mnoho dalších úvah a postřehů o dnešním světě „na rozhraní“ se dozvíte v této knížce.

Ukázka z knihy

Jaký smysl vidíte v tom, co děláte?
Celý můj profesní život se točí okolo jaderné energie a jaderných technologií. Síly, které drží jádra atomů pohromadě, jsme se začali učit využívat před zhruba sto třiceti lety. Jadernou energii člověk využívá v mnoha oborech své činnosti, především ve zdravotnictví, v energetice, v průmyslu, v zemědělství, ve výzkumu. Činnosti spojené s využíváním jaderných technologií přinášejí velký společenský užitek, jsou však stejně jako kterákoliv jiná lidská aktivita spojeny s riziky. Tato rizika je třeba odpovídajícím způsobem regulovat, aby jaderné technologie byly – pokud možno – vždy dobrým sluhou a nestávaly se zlým pánem. To je náplní mé práce. (str. 20)
Ukázka odhaluje další otázky, které zazněly při rozhovoru s jadernou inženýrkou Danou Drábovou.

Jak dál?

Svět, Evropa a Česká republika v době „na rozhraní
Autoři: Miroslav Bárta, Martin Kovář

Počet stran: 176
Vazba: vázaná
Formát: 156×230 mm
ISBN: 978-80-200-2896-9
Doporučená cena: 295 Kč

 

Knihu Jak dál? vydalo nakladatelství Academia.

O autorech

Miroslav Bárta (*1969), ­egyptolog a archeo­log, působí jako profesor egypto­logie v Českém egyptologickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který v současné době vede. Je také vedoucím archeologických výzkumů v Abúsíru a v Súdánu. ­Kromě archeologické činnosti v Egyptě (od roku 1991) vedl první detailní satelitní mapování pyramidových polí provedené v letech 2002–2003. Od roku 1998 přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v letech 2003–2004 působil jako profesor egyptologie na University of Pennsylvania v USA. Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu patří archeologie a historie 3. a 2. tisíciletí před Kristem. Intenzivně se zabývá vztahem člověka a přírodního prostředí ve starověku, a také vývojem a ­kolapsem komplexních společností. Koordinuje interdisciplinární výzkumy Českého egyptologického ústavu a zabývá se též archeologickým a kulturně-historickým pozadím Starého zákona. Miroslav Bárta je nositelem několika prestižních vědeckých oce­nění doma i v zahraničí. Založil také neformální thinktank „Komplexní ­společnosti“, který sdru­žuje významné české osobnosti.

Zdroj informací: nakladatelství Vyšehrad

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (* 1965) Historik a vysokoškolský pedagog, od roku 2002 ředitel Ústavu světových dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2014 rovněž prorektor této univerzity pro vnější vztahy. Zabývá se především moderními dějinami Anglie (Velké Británie) a jejího impéria, politickými a sociokulturními dějinami Evropy ve dvacátém století a transatlantickými vztahy. Studoval a přednášel na mnoha univerzitách v západní Evropě i v zámoří. Je autorem desítek odborných studií i několika monografií (například Město a hry. Příběh londýnských olympiád, 2012) a populárních knížek (Londýn. Kulturně-historický průvodce, 2012). Za kolektivní monografii Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností (2012) získal společně se spolueditorem, profesorem Miroslavem Bártou, Cenu rektora UK v Praze za tvůrčí počin roku.

Zdroj informací: nakladatelství Vyšehrad

————————————————

Slova používáme každý den, známe jejich význam a málokdy se asi pozastavíme nad nějakými souvislostmi. Vladislav Dudák to udělal a předkládá čtenáři eseje, kde právě slova hrají hlavní roli.

Ústředním tématem této sbírky esejů a zamyšlení jsou „slova“. Jak slova používáme? Jak pestrý svět prostřednictvím nich vidíme? Čím nám slova pomáhají a jak jimi lze ublížit? Co vypovídají o nás samotných?
Autor odkrývá „život slov“, jejich symbiózu s člověkem, jejich proměnu. Zjistíme, že skryty ve slovech se nacházejí nečekané souvislosti. A ty nám umožňují vidět obvyklé věci z neobvyklého úhlu pohledu.
Knížka čtenáře vytrhne z uspěchaného dne, pobaví a snad i obohatí náš pohled na běh života v jeho nejrůznějších podobách.
Vždyť hrát si s jazykem je nejlepší způsob, jak jazyku (i nám samotným) porozumět.
Tématem autorských ilustrací je jazyk jako mřížka přikládaná na svět, abychom si jej rozčlenili a orientovali se v něm.

Ukázka z knihy

Kouzlem náhody, kouzlem nechtěného vzniklo sousloví makarónské, které pobavilo, rozesmálo, popřípadě někoho zesměšnilo, ale českému jazyku moc neublížilo.  Na rozdíl od výrazů používaných komentátory jako já vám díky, mějte dobrý den, je to o tom že a vyslat signál. Emotivní sorry jako je uvolněnější, vrstevnatější a více od srdce. A (nechtěně) vtipnější než dlouhodobě užívaný mírně arogantní a vulgární soráč. (str. 52)

Skryto ve slovech aneb Co nám slova vlastně říkají

Autor: Vladislav Dudák

Počet stran: 328
Vazba: brožovaná
Formát: 130×160 mm
ISBN: 978-80-907187-2-2
Doporučená cena: 299 Kč

 

Knihu Skryto ve slovech aneb Co nám slova vlastně říkají vydalo nakladatelství Cattacan.

————————————————

Hlavní hrdina románu pracuje jako úředník v pojišťovně a k jeho největší zálibě patří hledání pokladů. Když narazí na svitek týkají se údajného štěchovického pokladu, mění se zábava v boj o přežití.

Štěchovický poklad – mýtus nebo historická pravda?
Román, který konspirační teorie o štěchovickém pokladu nevyvrací ani jednoznačně nepotvrzuje, vypráví příběh osamělého úředníka pojišťovny s platem, co stačí na základní potřeby, cigarety a alkohol. Jediným jeho výhodou je spousta volného času, v němž se hrdina věnuje hledání pokladů. Společnost hledačů je pro něj druhá rodina.
Zdánlivě zábavné hobby se nálezem jednoho významného historického filmového svitku změní ve vyšetřování s nebezpečnými důsledky, dokonce tím nejhorším – vraždou.

Ukázka z knihy

V úterý ráno jsem vyrazil z Braníka vybaven jako do války, adrenalin mi nedal dospat. Dva detektory, třetí s velkou cívkou, akumulátory nabité. Vlak téměř prázdný, možná by dráhy ušetřily, kdyby cestujícím zaplatily taxíka. Na nástupišti v Davli se honili vrabci. Podzim už dorazil, zahrádkáři měli sklizeno. Na volání z břehu u soutoku dlouho nikdo nereagoval, až po minutě čekání z ničeho nic zaskřípěl řetěz pramice.
„Vás neznám,“ zavrčel šedivý chlápek, čuměl na mě krátkozrace. Přestal veslovat pět metrů od břehu.
„Já vás taky neznám,“ pitomý argument, „ale říkal pan Mádl, že když zavolám, tak mě někdo převeze.“
Po tomhle doporučení loďka najela na oblázky, přesto výslech neustal. Co, kde, jak, za kým?

Štěchovická stěna

Autor: Zdeněk Jarchovský

Počet stran: 216
Vazba: vázaná
Formát: 140×217 mm
ISBN: 978-80-7252-739-7
Doporučená cena: 269 Kč

 

 

Knihu Štěchovická stěna vydalo nakladatelství Práh.

O autorovi

Zdeněk Jarchovský (nar. 1952) zasvětil část života vývoji detektorů na hledání skrytých kovových předmětů. Pronikl hluboko do komunity hledačů pokladů. Ve své literární prvotině Deník udavače (2015) zachytil vtipnou a výstižnou formou život v Leningradě, dnešním Petrohradě.

————————————————

Lenka Horňáková-Civade se narodila v Československu a po sametové revoluci propadla cestování. Nakonec se usadila díky manželovi na jihu Francie. Pro její tvorbu je typická kombinace česko-francouzských prvků. Výjimkou není ani druhé a  upravené vydání její knihy Lanýže, kde prostřednictvím až detektivního příběhu představuje jihofrancouzský venkov.

Mladý učitel Martin přijíždí do provensálského pohoří Luberon, které na první pohled připomíná ráj jako z pohlednice. Martin, nadaný zvláštním talentem, sem následuje tajemnou vůni ještě tajemnějších lanýžů, o nichž zatím jen sní… Co když ale hlavním motorem jeho hledání není pouze touha najít „černý diamant“? V pátrání téměř detektivním nás autorka tentokrát seznamuje s méně známou stránkou života jihofrancouzského venkova i a z poněkud jiného úhlu pohledu… Vychází ve druhém, autorkou upraveném vydání.

Ukázka z knihy

Martin si sedl ke stolku uvnitř. Hezčí a mladší ze dvou žen sedících venku se zvedla a přišla se ho zeptat, čím může posloužit. Přinesla mu silnou černou kávu s konvičkou mléka a croissant a zase si přisedla ke svým společnicím. Naproti přes ulici Martin viděl další stolek, kempový skládací stolek z umakartu, lehce oprýskaný, a u něj na rozviklané židli seděl stařík. Jednu ruku měl v kapse od kalhot a druhou hladil nepřehledné chlupaté klubko na klíně. Jinak vypadal tak nijak. Žena, která předtím obsluhovala Martina, na staříka zavolala: „Tak co, jak dneska bude?“ (str. 8)

Lanýže

Autorka: Lenka Horňáková-Civade

Počet stran: 168
Vazba: vázaná
Formát: 140×210 mm
ISBN: 978-80-257-2577-1
Doporučená cena: 218 Kč

 

Knihu Lanýže vydalo nakladatelství Argo.

O autorce

Lenka Horňáková-Civade vystudovala VŠE a začala se studiem na FFUK. To už bylo po sametové revoluci, kdy se otevíral nový svět a nové obzory – před dokončením studií dala přednost cestování, které se jí stalo osudným: setkala se se svým budoucím manželem a usadila se na jihu Francie. Na pařížské Sorboně vystudovala výtvarné umění, kterému se věnuje aktivně: její kresby, akvarely a olejomalby jsou zastoupeny ve sbírkách v Austrálii, USA i v Evropě, jedna z jejích kreseb je použita i na obálce knihy. S vlastí i rodným jazykem zůstala ve spojení – česky vyšly její knihy Provence jako sen (2010, naše recenze), Lanýže (2011) a Pohlednice z kavárny (2015) – každá z nich jiným literárním jazykem odráží autorčino vnímání (jiho)francouzské reality, titul Prioritaire. Praha – Paříž (2013, spoluautorka Anne Delaflotte Mehdevi) zase pohled dvou žen-cizinek, z nichž každá žije v rodné zemi té druhé.
Marie a Magdalény přinášejí zásadní změnu: Lenka Horňáková-Civade je napsala francouzsky (česky vychází v jejím vlastním překladu), téma je naopak české.

Zdroj informací: nakladatelství Argo

————————————————

Začínající česká autorka se rozhodla svou prvotinu zasadit do světa fantasy, ale nechybí ani romantická linka. Hlavní hrdinka, kouzelnice, se vydá najít muže, do kterého se zamilovala ve snech. A při té cestě objeví mnoho nového a pozná i sebe sama.

Fantasijní příběh o mladé kouzelnici Laivine, která vyrůstá jako nalezenec. V zemi se schyluje k válce a mladou ženu provázejí sny o lovci, do kterého se zamiluje. Vydá se svého milého nalézt a na dlouhé cestě objeví i sama sebe, svou moc, přátele, pokoru a vytrvalost v touze jít za svými sny. Ale pokud se setkají, bude i jejich láska skutečná? Dokáže tato láska vytrvat i v bojích, které vedou proti zlu? A co všechno způsobí medailon na krku malé kouzelnice, který nosí ode dne svého nalezení? Povídání o lásce ve světě, kde lásce nebylo přáno.

Ukázka z knihy

Opět ji ten sen probudil. Nebylo to probuzení z noční můry, neměla srdce až v krku ani nekřičela, jen tiše otevřela oči a skoro nedýchala.
Byla to přesně ta chvilka mezi snem a realitou, kdy si po prvním nádechu uvědomí, že to je pouhý sen a on tu není. Leží tu sama. V malé komnatě velkého hradu.
Z otevřeného okna zavál chladný noční vzduch a ve svitu měsíce uviděla zatančit stíny po stěnách svého pokoje. To bývaly nejhorší chvíle, píchnutí u srdce, ten pocit zklamání, samoty. Otočila se na druhý bok a slabě si povzdechla. Dnes v noci už neusne. (str. 12)
Přečtěte si zbytek ukázky.

Kouzelnice

Autorka: Kristýna Krejčí

Počet stran: 250
Vazba: brožovaná
Formát: 145×210 mm
ISBN: 978-80-906623-9-1
Doporučená cena: 249 Kč

 

Knihu Kouzelnice vydalo nakladatelství Sorbon.

O autorce

Kristýna Krejčí se narodila v roce 1986 v České Republice, vystudovala průmyslovou školu stavební, v současnosti si užívá venkovského života se svou rodinou. Od školních let se věnuje příležitostnému psaní. Ve své prvotině Kouzelnice spojila myšlenky z již napsaných příběhů a básní ze šuplíku, inspiraci z cest ze svého života, včetně cest virtuálních. Psaní by se chtěla věnovat i nadále a doufá, že malá kouzelnice nebude jejím posledním počinem.

Zdroj informací: nakladatelství Sorbon


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJak dál?
Svět, Evropa a Česká republika v době „na rozhraní

Bárta, Miroslav – Kovář, Martin

Academia, 2018

zobrazit info o knizeSkryto ve slovech aneb Co nám slova vlastně říkají

Dudák, Vladislav

Cattacan, 2018

zobrazit info o knizeŠtěchovická stěna

Jarchovský, Zdeněk

Práh, 2018

zobrazit info o knizeLanýže

Horňáková-Civade, Lenka

Argo, 2018

zobrazit info o knizeKouzelnice

Krejčí, Kristýna

Sorbon, 2018

Napsat komentář