Skuteční lidé, skutečné osudy

skutecne-pribehy-uvod
Lidské životní příběhy mohou být velice různorodé. To dokazuje i výběr dvou knih do dnešních tipů. Obě zachycují životní příběh a dílo historické osoby, ovšem jejich protagonisté by snad nemohli být rozličnější.

Napínavý příběh s reálnými kořeny – tak by se dala popsat kniha Paní Sherlock Holmes, ve které americký spisovatel Brad Ricca živě popisuje skutečný životní příběh americké vyšetřovatelky, která usilovně bojovala proti zločinu v dobách prvních aut a tmavých newyorských uliček.

Paní Sherlock Holmes

Autor: Brad Ricca
Přeložila: Eva Kadlecová

Počet stran: 432
Vazba: vázaná
Formát: 153×212 mm
ISBN: 978-80-264-2018-7
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Paní Sherlock Holmes vydalo nakladatelství CPress.

Šokující a pravdivý příběh první ženy jako zvláštní civilní vyšetřovatelky Policejního oddělení New York City, která se pustila do hledání 18leté Ruth Crugerové, když ostatní pátrání již vzdali. Grace Humistonová byla právnička, detektivka. Přezdívalo se jí paní Sherlock Holmes. Stala se jednou z největších bojovníků proti zločinnosti v době, kdy ženy ani neměly volební právo. Po zmizení 18leté Ruth Crugerové Grace a její společník, detektiv s maďarskými kořeny Julius J. Kron, odkrývají nebezpečnou tvář podsvětí a obchodování s lidmi. Začíná zoufalý závod o čas.

Ukázka z knihy

Prolog

27. květen 1914

Masivní paroloď Olympic, sestra potopeného Titaniku, zakotvila v New York City a spolu s ní zástup pasažérů, tisíce pytlů s poštou a jeden největší detektivní mozek na světě. To však byla pouze jedna část pravdy. Rozložitý muž s hnědou fedorou na hlavě sledoval v prudkém bouřkovém lijáku čtyři přízračné komíny Olympiku, které jako by v zamlženém ovzduší vystupovaly do vzduchu. Muž sklonil tvář a cílevědomě vstoupil do stanu označeného nápisem Karanténa. Sotva prošel dveřmi, ocitl se před reportéry a jejich fotoaparáty, kteří doufali, že dostanou příležitost zvěčnit setkání tohoto muže, Williama J. Burnse, nejslavnějšího detektiva v Americe, s neobyčejným pasažérem Olympiku – sirem Arthurem Conanem Doylem, stvořitelem Sherlocka Holmese.

Když si uvnitř Billy Burns s Doylem potřásli rukama, bylo to teprve podruhé, kdy se ti dva od Doyleovy první návštěvy New Yorku v roce 1884 setkali. Burns nosil huňatý knír, kteří čtenáři znali z novinových ilustrací doprovázejících zprávy o jeho senzačních odhaleních. Doyleův tradičnější anglický knír byl větší, delší a přirozeně padl k jeho přimhouřeným očím. Lady Jean Doyleová, mladší žena sira Arthura, se usmívala na oba muže, kteří jako by byli vzájemnou reflexí svých smyšlenek. Burns, bývalý agent tajné služby, vyřešil mnoho velkých národních případů včetně smutné vraždy Mary Phaganové v Atlantě. Nato Burns investoval svoji slávu do Mezinárodní detektivní agentury Williama J. Burnse, která nyní disponovala rušnými pobočkami po celé zemi. Často se o něm mluvívalo jako o americkém Sherlocku Holmesovi.

O autorovi

Brad Ricca je americký spisovatel z Clevelandu. Vyučuje komiks a psaní na místní univerzitě a jinak se věnuje psaní a natáčení filmů. Kromě Paní Sherlock Holmes napsal ještě knihu Super Boys. Ta ale prozatím do češtiny přeložena nebyla.

Zdroj: brad-ricca.com

O nakladateli

Nakladatelství CPress pružně reaguje na vzrůstající popularitu oborů v oblasti odborné a populárně-naučné literatury. Systematicky tak rozšiřuje svou knižní nabídku zejména v oblastech knížek pro nejmenší, cestování, historie a military, hobby, auto-moto, zdraví a životní styl, příroda a zahrada, umění a kultura a technika a věda.

————————————————

Druhá kniha, kterou si dnes představíme, se věnuje osobnosti naprosto odlišné, i když její autor žil v podobné době jako paní Sherlock Holmes. Martin Buber, sám židovský filosof žijící na počátku 20. století, totiž do této knihy totiž sesbíral výroky, příběhy a eseje židovského myslitele a rabiho Nachmana z Braclavi. Příběhy rabiho Nachmana tak živě představují  život a myšlení hned dvou významných židovských osobností.

Příběhy rabiho Nachmana

Autor: Martin Buber
Přeložil: Václav Ondráček

Počet stran: 136
Vazba: brožovaná
Formát: 115×195 mm
ISBN: 978-80-7530-131-4
Doporučená cena: 248 Kč

Knihu Příběhy rabiho Nachmana vydalo nakladatelství Malvern.

Kniha proslulého židovského filosofa Martina Bubera (1878–1965) Příběhy rabiho Nachmana vyšla poprvé v r. 1906. Jde o výběr výroků a tvůrčí převyprávění části příběhů z původní textové sbírky Sipurej ma‘asijot, tradující výroky, příběhy a pohádky rabiho Nachmana z Braclavi (1772–1810), zakladatele jedné z předních chasidských škol.

Úvod knihy tvoří významný esej o židovské mystice a jejím chasidském „rouchu“ ze školy r. Nachmana, v němž Buber podává své rané postřehy a názory na toto téma. Židovská mystika nese podle Bubera rysy protikladů, v nichž vznikla – na jedné straně tísnivé životní podmínky a bolestná zkušenost exilu, z nichž plyne askeze, a na druhé straně extatický prvek, zcela uchvacující duši. Nese také rysy synkretismu, nicméně v různých dobách se vynořují její původní, nosné prvky, jako tomu bylo mj. v době vzniku chasidského hnutí. Buber zdůrazňuje opravdovost náboženské zkušenosti, která se zvedala z lidu, hrozilo-li elitám (v tomto případě talmudským učencům) ustrnutí v sebestředné neživotnosti. V hnutí spatřuje osvobození se k bezprostřednosti mystického vnímání a zároveň příležitost, jak novým způsobem vyjádřit tradiční nauku, čerpající zejména z lurjánské kabaly. Jeden z nejvýznamnějších rysů chasidství viděl právě ve zvnitřnění kabalistické etiky, které ústilo v radostný život s Bohem ve světě.

Další část knihy tvoří „Výroky rabiho Nachmana“ představující krystaly jeho učení a zvoucí k meditaci, a konečně příběhy, jež r. Nachman vyprávěl na náhlý popud jako paraboly prolínání vnitřních a vnějších vrstev světa (jde o první autorské zachycení židovských pohádek). Důraz je v nich kladen na dění a proměny, jež mají svůj symbolický smysl. Buberova sbírka obsahuje šest příběhů z původních třinácti; převyprávění je živeno Buberovým vybraným jazykem a schopností vtáhnout čtenáře do děje.

Ukázka z knihy

Byl jednou jeden rabín, jenž zasvětil život Tóře, chtěje ji probádat, a celou svou vůlí střežil přikázání, aby byla v jeho obci zachovávána všechna, i to nejmenší. Když se mu v pozdních letech narodil syn, považoval to za Boží souhlas a odměnu. Bylo mu, jako kdyby dostal shůry potvrzení své cesty a zapřisáhl se, že bude po všechny dny, co mu ještě zbývají, dbát na to, aby i jeho syn stejně jako on pronikl do hloubky učení a ani o vlas se neodchýlil od ustanovení Zákona. A že bude také nepřítelem každého, kdo by se opovážil spojovat své prchavé sny s předvěčnou mocí Tóry. Syn vyrostl a vyspěl ve znalosti svatých Písem. Měl v domě svého otce komůrku, v níž pobýval a soustředěnými smysly se hroužil do tajemství Tóry. Ale jeho duše nedokázala vytrvat u knih a pohled se neuměl udržet na nekonečné ploše malých, nehybných písmen; neustále zalétal ven přes žlutou záplavu klasů až ke tmavému pruhu vzdáleného jedlového lesa. A s pohledem tam zalétala i duše, houpajíc se jako ptáček v klidném vzduchu. Vždy však přinutil oči i srdce vrátit se do svého těsného vězení, neboť chtěl znát a poznání bylo přece v knihách. Nicméně ačkoli si držel hlavu oběma rukama nad stránkami pokrytými znaky, duše se tím spoutat nedala. A nemohla-li se nasytit hojností venku za oknem, hleděla do sebe jako v neznámou a tajemnou krajinu. Přesto v něm učení rostlo a sílil v poznání nauky, ovšem moudrost k němu neproudila ze spleti znaků, ale jakoby sama od sebe, z nitra, z něho samotného. A současně se v něm vzmáhala ona neomezená síla bytosti, kterou nazýváme svatostí. Moudrost a svatost se snoubily na cestě k oné hluboké a nepochopitelné proměně, jež se nazývá stupněm malého světla a tu a tam se v některé duši zaskví a s ní i zhasne.

 O autorovi

Martin Buber byl židovský filosof a překladatel původem z Rakouska. Byl součástí sionistického hnutí, které prosazovalo návrat židovského národa do Palestiny a vytvoření samostatného státu Izrael. Zasazoval se za spravedlivé vyrovnání a mír s původní palestinskou populací. Po roce 1951 hodně cestoval po Evropě a udržoval vztahy se svými přátely v Praze, mezi které patřil například i spisovatel Max Brod.

O nakladateli

Nakladatelství Malvern vzniklo na konci 90. let minulého století. Těžiště vydavatelské činnosti tvoří západní spirituální tradice, mystika, religionistika, alchymie, hermetismus, literární věda, kulturní antropologie, knihy mezioborové, okrajová a umělecká beletrie a poezie, přírodní vědy, knihy pro děti a rodiče a dílo filosofa a biologa Zdeňka Neubauera.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePříběhy rabiho Nachmana

Buber, Martin

Malvern, 2018

zobrazit info o knizePaní Sherlock Holmes
Neuvěřitelný skutečný příběh Grace Humistonové, zvláštní civilní vyšetřovatelky Policejního oddělení New York City

Ricca, Brad

CPress, 2018