Druhá část trilogie o monumentálním Kafkovi

Kafka_2
Ve druhém díle románové trilogie Kafka, pojmenovaném Roky rozhodování, líčí literární historik Reiner Stach jedno pětiletí Kafkova života.

Druhou část trilogie Kafka, opatřenou podtitulem Roky rozhodování, vydalo nakladatelství Argo na konci roku 2017. Autorem monumentálního románu je německý spisovatel Reiner Stach. Reiner Stach vystudoval filosofii, literární vědu a matematiku. Zprvu působil jako lektor a vydavatel naučných publikací. Když se ve svých dvaceti sedmi letech seznámil s dílem Franze Kafky, začal se jeho osobností systematicky zabývat. Z tohoto zájmu vykrystalizovala monografie Kafkův erotický mýtus vydaná roku 1987. Roku 1999 připravil výstavu s názvem Kafkova snoubenka, která představila pozůstalost Kafkovy snoubenky Felice Bauerové. Na trilogii Kafka pracoval Stach celých osmnáct let, za účelem autenticity textu prostudoval neuvěřitelné množství materiálu, pročetl dobový tisk a kritická vydání Kafkových děl, korespondence, deníků a úředních spisů. Za první díl trilogie, Rané roky, obdržel množství literárních cen.

Román pokrývá pět let života Franze Kafky, konkrétně jde o období mezi roky 1910 a 1915. Jelikož autor dokázal těchto pět let popsat na šesti stech stranách, může čtenář tušit, že jde o líčení velmi podrobné a mnohovrstevnaté. Stach popsal vývoj Kafky z ovlivnitelného mladíka na zodpovědného a citlivého úředníka, který trpí kvůli svému komplikovanému vztahu k ženám. Osobnost nejslavnějšího spisovatele českého původu se jeví jako velmi složitá – na jednu stranu byl Kafka erudovaným specialistou na ochranu proti úrazům se zaměřením na dřevozpracující průmysl a kamenolomy, na druhé straně si neustále připadal jako slabý a neduživý, což bylo podtrženo faktem, že i v dospělém věku působil na první pohled jako mladý student.

Kafkovou životní strategií bylo uzavřít sebe sama v bezpečném vnitřním světě, kam nikdo nemohl a odkud nic nemohlo ven. Tato filosofie se stala jedním z důvodů, proč je jeho osobnost tak neuchopitelná. Zároveň Kafkův postoj ovlivňoval vztah k Felice Bauerové, která byla sama o sobě komplikovaná. I tento vztah Stach obšírně komentuje a rozebírá, jaké fatální rozdíly v osobnostech dvou snoubenců činily jejich vztah složitým. Kafkův postoj k ženám obecně je velmi zajímavý – navzdory dobovému diskurzu se aktivně zajímal o pocity své snoubenky a snažil se analyzovat, co stojí za jejími vnitřními problémy.

Stachův román obsahuje kromě velmi poutavého líčení osudu Franze Kafky i množství odboček k souvisejícím tématům (například pojednání o pražských Židech či úvahy nad důvody vypuknutí první světové války). Samotný text je čtivý a seznamuje čtenáře nejen s osobou Franze Kafky, ale i s dobou, ve které žil. Stach se vyhnul častému nedostatku, kterým trpí knihy věnované Kafkovi, a sice jeho slepému adorování. Autor knihy Kafka: Roky rozhodování se naopak snaží posuzovat jeho osobnost konstruktivně a kromě oslavování ji i kritizovat.

Knihu Kafka: Roky rozhodování doporučuji čtenářům, kteří chtějí poznat Kafkovu osobnost prostřednictvím poutavého, komplexního a vyrovnaného líčení. Jako další četbu doporučuji knihu Franz Kafka: Člověk své a naší doby, která představuje Kafkovu osobnost hlavně mladším čtenářům. Od samotného Franze Kafky si nezapomeňte přečíst nedokončený Zámek, který je skvělou ukázkou existenciálního románu. Na obě uvedené knihy si u nás můžete přečíst recenzi po kliknutí na jejich názvy.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKafka 2 – Roky rozhodování

Stach, Reiner

Argo, 2017

Napsat komentář