Kafkův Zámek: román mnoha interpretací

zamek
Zámek, jehož nejcharakterističtějším rysem je paradoxně to, že má mnoho možných výkladů, je nedokončeným románem jednoho z největších spisovatelů dvacátého století.

Pražský, německy píšící spisovatel židovského původu Franz Kafka je považován za jednoho z nejvlivnějších literárních autorů dvacátého století. Kafka, doktor práv a zaměstnanec Dělnické úrazové pojišťovny, zemřel v mladém věku čtyřiceti let na tuberkulózu hrtanu v sanatoriu v Dolním Rakousku. Ve své závěti žádal o zničení všech svých neuveřejněných děl. Jeho družka Dora Diamantová přání respektovala, ale přítel Max Brod Kafkovo dílo vydal. Mezi nejznámější Kafkova díla patří romány Proces, Zámek a Nezvěstný a povídka Proměna. Nedokončený román Zámek vydalo v polovině roku 2014 nakladatelství Odeon.

Hlavní postavou románu Zámek je K. (po celý román vystupuje pod tímto označením), který je pravděpodobně zeměměřič (možná se za něj pouze vydává, tato skutečnost není v románu blíže vysvětlena). Přichází do vesnice rozkládající se pod tajemným zámkem, který po většinu času vidí zahalen v mlze. Hned po svém příjezdu je konfrontován s podivným světem, ovládaným místní byrokracií.

K. se vcelku rychle přizpůsobuje poměrům, ale jeho primární cíl, tedy dostat se do zámku a setkat se s někým, kdo by mu osvětlil důvod jeho zaměstnání, zůstává nesplněn. V hostinci U mostu se K. setkává mimo jiné s Frídou, údajnou milenkou všemocného Klamma, se kterým se touží setkat. Toto poslání se takřka stává jeho životním cílem, jemuž podřizuje své další kroky ve vesnici. V cestě mu stojí nejen nepřehledná úřední mašinérie, ale i jeho noví sousedé.

Kafkův Zámek se dočkal již mnoha interpretací. Jedním z možných výkladů je ten, dle kterého jde o literární zobrazení marného boje jedince s úřednickým aparátem. Další zase praví, že román je alegorií na lidský život. Ať tak či onak, jde o dílo zabývající se otázkou smyslu lidské existence. Příběh sám je velmi bizarní a plný paradoxů. Jak je však pro Kafkovu tvorbu typické, bezmocnost hlavního hrdiny je líčena s jistou dávkou ironie.

Jak již bylo řečeno, román je plný paradoxů a zdánlivých nesmyslů, které nutí čtenáře zamýšlet se nad podstatou děje a pokoušet se o jeho interpretaci, o hledání smyslu jednotlivých metafor. Autor dokázal bravurně vylíčit atmosféru místa, která je beznadějná až depresivní. Z příběhu přímo sálá pocit marnosti veškerého konání, jenž je umocněn faktem, že román zůstal nedokončen.

Pro knihu nejsou typické jen dlouhé filozofující pasáže, ale i obsáhlé promluvy jednotlivých postav. Rovněž i samotné postavy jsou zajímavé, čtenář si nemůže být jistý jejich motivacemi či charaktery, jelikož ty jsou stejně bizarní a proměnlivé jako děj samotný. Ani o K. toho není řečeno právě mnoho, jeho charakter je formován především touhou dostat se k zámku a zjistit tak cíl své cesty.

Román Zámek rozhodně není lehkým čtením, ba právě naopak. Obsahuje spoustu myšlenek a tezí, které autor uschoval do na první pohled zmateného příběhu beze smyslu. Na čtenáři je, aby se je pokusil odhalit a interpretovat. Titul mohu doporučit čtenářům zajímajícím se o díla existencialismu, potěší však i ty, jež hledají nepovrchní čtení nabízející kromě samotného děje i dobrodružství vlastní interpretace.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeZámek

Kafka, Franz

Odeon, 2014

Napsat komentář