Franz Kafka jako demytizovaný fenomén

kafka
Franz Kafka je jednou z osobností, které do Prahy táhnou každým rokem tisíce turistů. Proč je pro ně tak zajímavým? A proč existuje tolik interpretací jeho díla? Na tyto a další otázky se pokouší odpovědět umělecko-výpravná publikace nakladatelství Práh.

Kniha Franz Kafka: Člověk své a naší doby, kterou vydalo roku 2017 nakladatelství Práh, je dílem autorské dvojice, kterou tvoří básník, překladatel a vysokoškolský pedagog Radek Malý a ilustrátorka a spisovatelka Renáta Fučíková. Nejde o další z celé řady děl, které by se na tisíci stránkách snažily obsáhnout celou Kafkovu filosofii. Publikace je naopak jakýmsi stručným úvodem do četby Kafkových knih.

Existencionální krize jedince, složité postavení jedince v rámci nechápající společnosti, pocity osamění a nepochopení – to jsou charakteristiky, které jsou pro Kafkovy romány i povídky typické. Franz Kafka je spisovatelem, kterého snad nelze definitivně charakterizovat. Jeho tvorba je obtížně uchopitelná a stále ještě představuje oblíbené téma literárních vědců již pro svůj nezpochybnitelný význam pro světovou literaturu. I přesto, nebo snad právě proto, je Kafka oblíbeným autorem širokého čtenářského spektra.

Titul Franz Kafka: Člověk své a naší doby je skvělým úvodem do studia Franze Kafky pro ty, kteří s četbou jeho knih začínají, popřípadě se teprve rozhodují, jestli dají jeho tvorbě šanci. Autoři se snažili pojmout Kafku nejen jako geniálního spisovatele, jehož dílo dodnes ohromuje čtenáře všech věkových kategorií, ale hlavně jako člověka, který byl laskavou osobností a byl determinován svou vírou, rodinou, přítelkyněmi a zaměstnáním. Tímto přístupem se autoři snaží uvést na pravou míru zjednodušující stereotypy, které se na osobnost Kafky nahrnuly v souvislosti s masovým zájmem o jeho osobu.

Knihu tvoří množství kratších textů, které jsou doplňovány úryvky z Kafkovy literární tvorby a z jeho dopisů. To vše Renáta Fučíková doplnila úžasnými ilustracemi, vytvářenými černobílou vyškrabávanou technikou, která do celkového konceptu knihy skvěle sedí a doplňuje atmosféru publikace.

Titul doporučuji hlavně mladším čtenářům, kteří se s Kafkou chtějí seznámit z vlastního zájmu, nebo potřebují poznat jeho život a dílo k maturitě. Ovšem i dospělým čtenářům publikace zaimponuje zajímavým grafickým pojetím a novými informacemi, které nabízí.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeFranz Kafka – Člověk své a naší doby

Malý, Radek

Práh, 2017

Napsat komentář