Co víme o životě?

obalka
Dnešní tipy spíše než zábavu přinášejí několik podnětů k zamyšlení. Nejen nad člověkem jako jedincem, ale i nad celým lidským druhem a jeho vývojem a proměnami. Začtěte se do knih, které rozšíří vaše obzory o nové poznatky.

Každý může svobodně rozhodnout o tom, kam jeho život bude směřovat. Hal Urban ve své knize tvrdí, že nic není náhoda osudu, ale vědomá volba jedince. Jak se v životě neztratit a prožít ho podle svých představ, se dozvíte v díle Život není náhoda.

Autor bestselleru To nejdůležitější v životě probírá ve své další knize 15 klíčových témat, která mají obohatit život tak, aby byl žit vědomě a naplněně. Život pro něj není dán náhodou, ale volbou. V každém okamžiku se můžeme svobodně rozhodnout a je jen na nás, zda jsme takovou volbu schopni pro naše budoucí štěstí uskutečnit. K tomu, abychom na to byli připraveni, slouží právě tato kniha. Urban hájí ctnosti, jako je pokora, trpělivost, odvaha, odpuštění…, nezbavuje je jejich vážnosti a důležitosti, ale plní je velmi živým, a přesto nebanálním obsahem.

Život není náhoda

Autor: Hal Urban
Přeložila: Marcela Koupilová

Počet stran: 224
Vazba: brožovaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-262-1237-9
Doporučená cena: 329 Kč

Knihu Život není náhoda vydalo nakladatelství Portál.

Podívejte se na vybranou ukázku.

Nás zaujal tento úryvek z knihy.

Když jsem studoval na střední škole, četl jsem v časopise Reader ´s Digest krátký článek, který mě velice zaujal. Nepamatuji si ani jeho název, ani jméno autora, ale obsah se mi zaryl hluboko do paměti. Pojednával o zaběhnutých kolejích, nudě a o tom, jak se jim vyhnout. Začínal vyprávěním o dopravní značce na začátku dlouhé prašné silnice na Aljašce. Na značce bylo napsáno: „Vyberte si pečlivě svoje koleje. Budete v nich dlouho.“ Od té doby jsem narazil na mnoho variant tohoto příběhu. Místo, kde se tato silnice nachází, bývá různé a čas, který v kolejích máte strávit, také. Poselství je ale vždycky stejné: jakmile se jednou do kolejí dostanete, zůstanete v nich dlouho a dostat se z nich je těžké.  Autor v článku psal, že problém s vyjetými kolejemi ⁄ nudou má jednoduché řešení – učit se. Psal, že učení ve škole je jen zahřívací kolo a že nejsmysluplnější učení nám přinese četba, cestování a seznamování se s novými lidmi.

Hal Urban je pedagog a psycholog, oceňovaný vyučující jak na středních, tak vysokých školách. Po úspěchu knihy To nejdůležitější v životě se stal uznávaným odborníkem na témata spojená s pozitivní psychologií, výchovou a kvalitou života.

zdroj: nakladatelství Portál

————————————————

Darwinova teorie přirozeného výběru je obecně uznávanou a každé dítě ve škole se o ní učí. Ale co když všechno bylo trochu jinak? Stejně jako má své stoupence, má i své odpůrce, mezi které patří Michael Behe. Své poznatky shrnul v knize Darwinova černá skříňka.

Prakticky všichni seriózní badatelé pokládají Darwinovu evoluční teorii za správnou. Ačkoliv bylo velmi nesnadné tuto teorii prosadit, po více než stoletém úsilí se to, alespoň mezi zasvěcenci, podařilo. Dnešní biologové věří, že na všechny dosud nezodpovězené otázky – jako například jak vznikl život na Zemi či jak mohlo během kambrické exploze dojít ke vzniku tolika nových druhů – nalézáme odpovědi v souladu s darwinismem. Jako většina z nás, i oni považují Darwinovu evoluční teorii za spolehlivé vysvětlení.
Ovšem, je tomu opravdu tak? Jak bychom reagovali, kdyby se objevila fakta, která by zásadně odporovala tomuto všeobecně přijímanému výkladu?
V knize
Darwinova černá skříňka nám Michael Behe ukazuje, že důkazy o omezené platnosti evoluční teorie máme celou dobu přímo před očima – jsou však natolik malých rozměrů, že se nám je podařilo spatřit teprve nedávno.
Stěžejní body jako jeho argumentace totiž spadají do oblasti dvou poměrně velkmi mladých vědeckých oborů: mikrobiologie a biochemie.
Michael Behe není přitom stoupencem kreacionismu. Věří svým vědeckým metodám a odpovědi na otázky rozhodně nehledá v nějakých náboženských dogmatech. Přesvědčivě však dokazuje, že biochemické mechanismy musely být zkonstruovány – buď Bohem nebo nějakou jinou vyšší inteligencí. Badatelé se už celá desetiletí marně snaží uvést své překvapivé objevy z oblasti biochemie v soulad s evoluční teorií z devatenáctého století, která je prostě není schopna pojmout.
Darwinova černá skříňka naznačuje, že nastal čas, aby si i vědci uvědomili, jaké nové a vzrušující možnosti se před nimi otevírají. My ostatní budeme alespoň bedlivě přihlížet.

Darwinova černá skříňka

Autor: Michael Behe

Počet stran: 318
Vazba: brožovaná
Formát: 138×205 mm
ISBN: 978-80-7255-384-6
Doporučená cena: 295 Kč

 

Knihu Darwinova černá skříňka vydalo nakladatelství Návrat domů.

Kdysi se předpokládalo, že základ života je nesmírně prostý. Tento předpoklad byl ovšem vyvrácen. Ukázalo se, že vidění, pohyb a další biologické funkce nejsou o nic méně složité než televizní kamery či au­tomobily. Věda učinila obrovský pokrok – podařilo se jí porozumět, jak funguje chemie životních procesů – avšak elegance a složitost biologic­kých systémů na úrovni molekul ochromila pokus vědy vysvětlit jejich původ. Prakticky nikdy nebyl uskutečněn pokus vysvětlit původ složitých specifických biomolekulárních systémů. V této sféře rovněž nebyl zazna­menán téměř žádný pokrok. Mnozí vědci byli ochotni tvrdit, že vysvět­lení je na dosah ruky nebo dříve či později bude. V odborné literatuře však nenalezneme nic, o co by se taková tvrzení mohla opřít. Ovšem, co je důležitější, máme vážné, na struktuře systémů samotných založené dů­vody myslet si, že darwinovské vysvětlení mechanismů životních procesů se jednou provždy ukáže jako nespolehlivé.
Michael Behe je americký biochemik a kritik darwinismu. Momentálně působí jako profesor na Lehigh University v USA.

Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a řadu dalších za skvělé ceny.

Napište nám v komentářích svůj názor na darwinismus a evoluční teorie. Která je ta jediná platná?

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeŽivot není náhoda

Urban, Hal

Portál, 2017

zobrazit info o knizeDarwinova černá skříňka

Behe, Michael

Návrat domů, 2017

Napsat komentář