Epos odhodlání, víry, naděje a lásky

juden_judentum_menora_grace_winter
Máte pocit, že o holokaustu už víte hodně? Je to možné, knih na toto téma vychází stále dost. Ale dost možná netušíte, co bylo s Židy, kteří přežili. Kam šli, dostali zpět své majetky, nebo se neměli kam vrátit? A co děti bez rodičů a příbuzných, kam ty se poděly?

Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, neváhejte a začtěte se do knihy Exodus autora Leona Urise, kterou vydalo nakladatelství BB/art v roce 2006 a v letošním roce vydalo dotisk.

Román je světovým bestselerem, který si vysloužil natočení filmu v roce 1960 a v roce 1971 se stal předlohou pro muzikál. Exodus je slovo z hebrejštiny a značí vyjití. Jmenuje se tak druhá kniha Mojžíšova, která přináší poselství o tom, jak vyšel izraelský lid z Egypta, kde žili jako otroci.

Román vypráví v pěti částech o vzniku novodobého státu Izrael, tedy o novodobém exodu Židů. Líčí jejich osudy v různých částech Evropy před válkou i během ní. Autor k tomu využívá postav svých hrdinů, kteří se schází na cestě do Země zaslíbené po druhé světové válce. Evropa je plná ubožáků, kteří se nemají kam vrátit, a jejich jedinou nadějí se stává myšlenka na svůj vlastní stát. Jenže jeho historické území spadá pod vládu Velké Británie, obývá ho hrstka Židů a Palestinských Arabů. Místo, které je v Bibli líčeno jako země oplývající hojností, je ve skutečnosti staletí neobdělávaná polopouštní půda, kolem vodních toků plná bažin. Pokud by se tam uprchlíci dostali, čekala by je obrovská dřina. Britové pod nátlakem Arabů ovšem brání vstupu lidských mas a vysílené lidské trosky, které jen nedávno opustily koncentráky, opět zavírají do internačních táborů. Zde se schází mladičký padělatel Dov Landau, který přežil Varšavské ghetto i Osvětim, Karen Clementová, německá Židovka, která válku prožila jako dítě v bezpečí Dánska, ale přišla o zbytek rodiny, Američanka Katherine Fremontová, dětská ošetřovatelka, již válka připravila o manžela a nemoc o dceru, a Ari Ben Kanaan, palestinský Žid. Každý tu je ze svého důvodu – Kitty hledá dítě, které by mohla osvojit, Dov se touží pomstít za celou svoji rodinu, Karen doufá, že v Palestině potká svého otce, a Ari jako pracovník Mossadu, tajné židovské vojenské organizace, se snaží propašovat co nejvíce lidí z internačních táborů na Kypru přes vojenskou blokádu do Zaslíbené země. Láska dvou mladých a dvou zralých lidí provází skutečné dějinné události, dává jim lidský rozměr a to správné napětí, které vás udrží u čtení i v momentech, kdy autor líčí dějinné souvislosti.

Přiznám se, že spoustu údajů, které jsou obsaženy v tomto románovém eposu, jsem nevěděla, netušila. Možná i vás zaskočí, jak odmítavě se tehdy svět k těm, kteří prožili tolik hrůz, stavěl. Na druhou stranu potěší fakt, že náš tehdejší ministr zahraničí Jan Masaryk se jim snažil pomáhat, jak jen to šlo. Autor píše tak barvitě a autenticky, že mu budete stejně jako já věřit každé slovo. Přesvědčí vás, že tyto postavy žily a prožívaly své krušné osudy. Je to tím, že vymyšlení hrdinové vystupují hned vedle skutečných historických postav, prožívají historické okamžiky, podílejí se na bojích nové země, jak s puškou v ruce, tak při složitých světových jednáních. Jména osad, které budovali, najdete na mapě.

Jistě je to způsobeno důkladnou přípravou, kterou Leon Uris (3.8.1924-21.6.2003) románu věnoval. Dva roky cestoval po Izraeli, mluvil s přímými účastníky, četl knihy, procházel si místa, o kterých potom psal. Zaznamenal tisíce svědectví o té době. A pak napsal Exodus – monument židovské americké literatury.

Přesto, že je dílo velmi rozsáhlé (skoro šest set stran), nebudete mít problém ho číst. Jakmile přečtete prvních pár odstavců, budete chyceni. Autor fantasticky ovládá taktiku, jak naservírovat přednášky z historie, aby vás nenudily. Naopak vás přivedou k pochopení problému, který do dnešních dnů zmítá Izraelem a do jisté míry i celosvětovou politikou. Nahlédnete pod pokličku dějů a událostí, které mají velmi hluboké kořeny na to, aby se daly vyřešit mávnutím proutku. A to vše ve vás vyvolá bouři pocitů. Jsou zde místa, která vám vyloudí úsměv, místa, kdy propláčete nejeden kapesník. A dojmy, které ve vás zanechá, hned tak něco nepřebije. Za sebe mohu říct, že je to asi nejlepší román, jaký jsem kdy četla, a jsem vděčná nakladatelství BB/art za jeho ucelené vydání.Perfektní jsou i připojené mapky na začátku každého dílu, na nichž si můžete bez problémů najít místa děje. A citace ze Starého zákona jen podtrhují atmosféru.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeExodus

Uris, Leon

BB/art, 2006

Napsat komentář