Jak uspět v práci i životě – dobří rádci pro osobní rozvoj

notebook
Dnešní tipy nepřinášejí ani tak zábavu, ale především poučení a poznání sebe sama. Šestice knih by měla čtenářům zprostředkovat inspiraci, jak se stát lepšími v osobním i pracovním životě. Pojďte s námi poodhalit tajemství psychologie, sociologie a dalších humanitních věd.

Pod pojmem přecitlivělý si často představíme člověka labilního, slabého a méně schopného, který má menší šanci vybudovat si kariéru a obstát v dnešním světě ostrých loktů. O opaku nás v knize Přecitlivělost není slabost přesvědčí dánská autorka Ilse Sand.

Jste unavení z toho, že vám lidé pořád říkají, abyste nebrali život tak vážně? Pokud patříte mezi vysoce citlivé osoby, je vlastně v pořádku, že ho berete vážně. Kniha Přecitlivělost není slabost, kterou napsala dánská psychoterapeutka Ilse Sand, jež do této skupiny osob řadí i samu sebe, poskytuje řadu konkrétních tipů, co dělat, aby se o sebe přecitlivělí lidé dokázali lépe postarat. Autorka ujišťuje, že je v pořádku žít svůj život pomalu a hluboce – že člověk nemusí excelovat a dělat na druhé dojem siláka. Popisuje, jak přecitlivělost vnímat jako výhodu, jak čelit hněvu či vlastnímu studu, jak se vyrovnat s depresí a úzkostí. Připojuje také údaje o výzkumech přecitlivělosti, seznam aktivit, které by mohly vysoce citlivým lidem přinášet radost a zvyšovat jejich životní pohodu, nebo dotazník, s jehož pomocí může každý vlastní přecitlivělost otestovat. Jedná se o jednu z prvních českých knih na téma, jemuž se v posledních letech ve světě dostává hodně pozornosti.
Ilse Sand je dánská terapeutka, supervizorka, trenérka a řečnice, která vydává knihy o přecitlivělosti a seberozvoji. Vystudovala teologii a je členkou Dánské asociace psychoterapeutů.

Přecitlivělost není slabost

Autorka: Ilse Sand
Přeložila: Viola Somogyi

Počet stran: 136
Vazba: brožovaná
Formát: 130×200 mm
ISBN: 978-80-262-1122-8
Doporučená cena: 249 Kč

Knihu Přecitlivělost není slabost vydalo nakladatelství Portál.

Nahlédněte do ukázky z knihy.

Jen málokdy se stává, že lidé mají velkou sebeúctu a zároveň malou sebedůvěru. Lidé s dobrým pocitem ze sebe samých si v životě najdou úkoly, které jim vyhovují a poskytují dostatek prožitků úspěchu.

Opačná situace, kdy má někdo velkou sebedůvěru a nízkou sebeúctu, je naopak velice běžná. Lidé s nízkou sebeúctou to obvykle kompenzují tím, že pracují mnohem usilovněji než ostatní a stávají se v různých oblastech skutečnými odborníky. Šikovný kolega na pracovišti si může být zcela vědom svých schopností a počínat si velmi sebejistě, pokud jde o odborné záležitosti. Zároveň však může v hloubi duše bojovat s nejistotou, zda je dost dobrý a zda ho mají ostatní skutečně rádi.

————————————————

Karel Sládek hledá v životě včel paralelu s životem lidí. Upozorňuje na zákonitosti přírody, na které mnozí už dávno pozapomněli a dali přednost konzumnímu způsobu života. Více v knize Žít s moudrostí včel.

Mnoho moudrých principů pro život se lze naučit pozorováním života včel, jejich píle a starost o společné dobro nám lidem nastavují zrcadlo. Není divu, že včelky inspirovaly řadu básníků, umělců i teologů. Kniha teologa a vášnivého včelaře Karla Sládka chce přivést čtenáře k novému úžasu nad přírodou a v ní skrytou moudrostí. Čtenář se dozví řadu věcných zajímavostí, ale autor vždy směřuje trochu dál a výš
– rád by nám pomohl, abychom se znovu naučili dívat se srdcem, žít s kontemplativním pohledem na svět, který naší generaci tolik schází.

Žít s moudrostí včel

Autor: Karel Sládek

Počet stran: 64
Vazba: brožovaná
Formát: 110×190 mm
ISBN: 978-80-7195-896-3
Doporučená cena: 119 Kč

 

Knihu Žít s moudrostí včel vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Pozorování života v úlu, stavění vosku, kladení vajíček, vývoje a metamorfózy včel, zanášení buněk pylem a medem, to vše vzbuzuje v člověku mnohé inspirace a metafory. Někteří básníci a myslitelé přirovnávají voskové plásty k tělu a pohybující se včelky k proudění životodárné krve s živinami a zásobami. Jindy je včelí dílo metaforou lidského mozku, kde jsou včelky jakoby spojovatelky neuronů vytvářející tok informací. Poetická kultura člověka připomíná, že by se včelař měl starat o včelstvo, jako pečuje o své vlastní tělo.

————————————————

Dvojice autorů Katie Byron a Michael Katz přišla s konkrétním návodem na to, jak se odpoutat od deprese a vidět život v jiném světle. Katie vše vyzkoušela na vlastní kůži a tyto prožitky se staly impulzem pro napsání Potřebuji tvou lásku – Je to pravda?.

Láska je nádherná – tedy pokud ji zrovna nehledáme, nesnažíme se si ji udržet nebo ji nepostrádáme.

Každý den trávíme hodiny přemýšlením o svých vztazích a pokud svým bolestivým a omezujícím myšlenkám věříme, je náš život plný utrpení. Stejně tak plný utrpení byl i život autorky, až do okamžiku spontánního „probuzení do reality“, kdy zjistila, že příčinou její deprese nebyl svět kolem ní, ale její pohled na něj. Aniž by se svět kolem sebe snažila změnit, začala zkoumat svoje omezující myšlenky a záhy se dostavil pocit ničím neomezené svobody a radosti.

V této knize představuje účinnou metodu, tzv. Práci, která vám pomůže odhalit, zda jsou vaše myšlenky pravdivé, jak přesně ovlivňují váš život a kým byste mohli být bez nich. Společně s Katie zakusíte, co při hledání lásky a uznání funguje a co naopak ne. Pomůže vám najít způsob, jak být v lásce a ostatních vztazích šťastnější a naplněnější, a na praktických příkladech vás podrobně seznámí s metodou dotazování i Prací.

Potřebuji tvou lásku – Je to pravda?

Autoři: Katie Byron, Michael Katz
Přeložila: Martina Šímová

Počet stran: 288
Vazba: brožovaná
Formát: 115×168 mm
ISBN: 978-80-7370-356-1
Doporučená cena: 199 Kč

Knihu Potřebuji tvou lásku – Je to pravda? vydalo
nakladatelství Synergie Publishing SE.

Dokud neporozumíte svým myšlenkám, nemáte vztah k lidem ani sobě samým, ale k myšlenkovým konceptům, o kterých jste dostatečně nepřemýšleli a nedotazovali se na ně. To vám jednak způsobí trápení a jednat vás to izoluje od všeho ostatního. Ve druhé kapitole najdete pokyny jak začít s Prací, metodou sebedotazování, která vám pomůže odhalit, zda jsou vaše myšlenky pravdivé a jak přesně ovlivňují váš život. Prostřednictvím Práce zároveň poznáte, kým jste bez těchto myšlenek. V průběhu knihy se zaměříme na některé z trýznivých a všeobecně rozšířených myšlenek o vztazích a pokusíme se zjistit, zda jsou pravdivé.

————————————————

Jak dosáhnout toho, aby muži a ženy na pracovním poli nebyli protivníky, ale vykazovali vysokou míru spolupráce, se snaží osvětlit dvojice autorů Radka Maňáková a Miloš Pícha v knize s příznačným názvem Adam a Eva v práci.

Kniha se odvažuje prolomit tabu genderové korektnosti a ukazuje možnosti i úskalí spolupráce mužů a žen v práci. Potvrzení domněnky, že opravdu nejsme stejní a že každý potřebuje něco jiného, je v současnosti pro mnohé z nás výbušné téma.
„Jak se v práci mohou oba principy, ženský a mužský, doplnit tak, aby vzniklo něco úžasnějšího, než umí udělat každý z nich sám?“, to je otázka, která čtenáře knížkou provází.

Adam a Eva v práci

Autoři: Radka Maňáková, Miloš Pícha

Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-270-0608-3
Doporučená cena: 290 Kč

 

Knihu Adam a Eva v práci vydalo nakladatelství TeamTest.

————————————————

Mezi významné české autory zabývající se personálními otázkami lze bez nadsázky zařadit Františka Bělohlávka. Ve své nové knize Jak vybrat správného člověka na správné místo se zabývá stěžejní otázkou každého, kdo pracuje s lidskými zdroji.

Čtivě a srozumitelně napsanou knihu sestavil autor, který má jako konzultant a psycholog bohaté zkušenosti s výběrem tisíců lidí v českých, německých a slovenských firmách. Otevřeně popisuje správná i nesprávná rozhodnutí při výběru pracovníků. Odkrývá triky, které používají uchazeči o práci i personalisté, a radí, jak se vyrovnat s nejistotou při rozhodování o přijetí zaměstnance.
Autor doporučuje efektivní postupy při organizaci výběrových řízení. Dává k dispozici nástroje, které usnadní a zpřesní rozhodování o přijetí nového člověka nebo povýšení stávajícího zaměstnance (testy, otázky rozhovoru včetně hodnocení odpovědí, simulované situace z různých oblastí činnosti).
Dozvíte se, jakým způsobem se dá zjišťovat kreativita, spolehlivost, loajalita, individuální motivace i kompetence pro vedení lidí, efektivní komunikaci, týmovou práci, odpovědnost či jednání v krizových situacích. Zjistíte, které slabé stránky uchazečů jsou těžko odstranitelné a na kterých se dá pracovat dalším vzděláváním, koučováním nebo správným vedením. Na příkladech z praxe si můžete procvičit své dovednosti v oblasti interpretace testů, vedení rozhovorů, pozorování simulovaných situací nebo sestavení assessment center.
Knížka je určená zejména personalistům a manažerům, ale ocení ji také uchazeči o zaměstnání, kteří v ní mohou najít cenné rady, jak se připravit a jak se chovat při výběrovém řízení.

Jak vybrat správného člověka na správné místo

Autor: František Bělohlávek

Počet stran: 192
Vazba: brožovaná
Formát: 165×240 mm
ISBN: 978-80-247-5768-1
Doporučená cena: 289 Kč

 

Knihu Jak vybrat správného člověka na správné místo vydalo nakladatelství Grada.

————————————————

Kariéra poradce britského premiéra předurčila Alastaira Campbella k napsání knihy Bible vítězů, ve které prozrazuje, co všechno člověk musí umět a znát, aby uspěl nejen v podnikání nebo politice. Jeho zkušenosti a postřehy jsou nedocenitelné.

Alastair Campbell je trochu kontroverzní, ale úspěšný bývalý novinář a poradce Tonyho Blaira, nynější krizový poradce a manažer v řadě velkých firem, o němž se tvrdí, že to on stojí za vzestupem Tonyho Blaira a politické strany New Labour. Ve své knize Bible vítězů prozrazuje, co je potřeba k vítězství, a to nejenom v podnikání nebo v politice. Díky svým nepřekonatelným zkušenostem vám dokáže poradit, jak na to. Přestože jej nikdy nikdo nikam nezvolil, byl Alastair Campbell patrně nejdůležitějším mužem Blairova vzestupu k moci, sedmi z deseti let jeho vlády a nakonec i jeho postupného propadu a důvodů jeho rezignace. Campbell je muž skvělých schopností, velkých vášní, ale velmi rozporuplná osobnost; bývá označován také za krále spin doctoringu.

Bible vítězů

Autor: Alastair Campbell
Přeložil: Ondřej Skoupý

Počet stran: 528
Vazba: vázaná
Formát: 150×210 mm
ISBN: 978-80-247-5641-7
Doporučená cena: 499 Kč

Knihu Bible vítězů vydalo nakladatelství Cosmopolis.

Podívejte se na vybranou ukázku z knihy.

K napsání této knihy vedla dlouhá cesta. Jeden z prvních impulzů, abych se do ní pustil, vzešel z mé práce pro mnoho různých firem poté, co jsem opustil vrcholnou politiku. Tehdy jsem zjistil, že mnoho z nich neumí plánovat strategii, kampaně, nezvládají komunikaci a krizový management, tedy věci, které znám ze všeho nejlépe. Takže když jsem si knihu poprvé rozvrhl, měl jsem v úmyslu udělat průvodce těmito oblastmi, stejně jako týmovým duchem, vůdcovstvím, houževnatostí, rozhodováním a vším dalším, co je třeba k politickým vítězstvím, tak jak jsem na ně nahlížel prizmatem osobních zkušeností z politiky a tisíců hodin sledování sportu i jeho aktivního provozování a rozhovorů s několika největšími sportovními vítězi naší doby. Ale jak se kniha rodila, došlo mi, že v tom mém pohledu je jistá arogance.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a řadu dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePřecitlivělost není slabost

Sand, Ilse

Portál, 2016

zobrazit info o knizeŽít s moudrostí včel

Sládek, Karel

Karmelitánské nakladatelství, 2016

zobrazit info o knizePotřebuji tvou lásku – Je to pravda?
Jak přestat usilovat o lásku, přijetí a uznání a opravdu je najít

Katie, Byron – Katz, Michael

Synergie Publishing SE, 2016

zobrazit info o knizeAdam a Eva v práci

Maňáková, Radka - Pícha, Miloš

TeamTest, 2016

zobrazit info o knizeJak vybrat správného člověka na správné místo
Úspěšný personální výběr

Bělohlávek, František

Grada, 2016

zobrazit info o knizeBible vítězů

Campbell, Alastair

Cosmopolis, 2016

Napsat komentář