Biografické střípky na stránkách knih

Biograficke stripky
V dnešních knižních tipech prozkoumáme světové dějiny a dotkneme se hned několika skutečných životů. Přidejte se k nám a poznejte blíže slavné osobnosti, třeba malíře Pabla Picassa nebo zakladatele pivovaru Josefa Svozila…

Naši cestu historií a životními osudy zahájíme v temné době pobělohorské. Připomeneme si jedno z nejznámějších děl českého spisovatele Jaroslava Durycha – román Bloudění, který je součástí tzv. větší valdštejnské trilogie.

Bloudění

Autor: Jaroslav Durych

Počet stran: 900
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7491-441-6
Doporučená cena: 499 Kč

Knihu Bloudění vydalo nakladatelství Host.

Bloudění je vrcholné románové dílo Jaroslava Durycha (1886–1962), oslavované i kontroverzní osobnosti české literatury. Jako nesmiřitelně konzervativní katolík byl Durych oponentem liberální demokracie a ve svém díle se často vracel k baroku. Kniha s podtitulem „větší valdštejnská trilogie“, poprvé vydaná v roce 1929, se přes svou proslulost dosud nedočkala spolehlivého kritického vydání. Obě posmrtná vydání (1969 a 1993) jsou totiž textově nespolehlivá. Novou edici pro Českou knižnici připravoval několik let tým, který se podílel i na vydání Durychových Služebníků neužitečných (1996). Svazek obsahuje všechny tři díly Durychova románu a podrobné komentáře včetně různočtení výrazných změn v průběhu prvního až šestého vydání.

Vyšlo za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Více se o knize můžete dozvědět v našem článku.

 

Ukázka z knihy

Bylo to v sobotu 19. června 1621 odpoledne v kanceláři probošta svatovítského. Šimon Brosius z Horštýna, kanovník svatovítský, vyšehradský a budyšínský, děkan kapitulní a probošt svatovítský, vítal opata na Sioně Kašpara Kvestenberka, který se nelekal v těch horkých odpoledních hodinách cesty ze Sionu do kapitulního domu.

„Byla to příjemná projížďka,“ odmítal omluvy opat Kvestenberk, „a koně již dlouho stáli.“

„Vy zde máte vůz?“ divil se probošt.

„Ano, vždyť nádvoří jest plno vozů panských před královskou komorou. Ale důstojník zámecký byl tak laskav, že můj povoz a koně dal do stájí.“

„Nu, doufejme, že se Vaše Milost zase shledá se svým povozem a spřežením. Bylo by opatrnější poslati povoz zpět na Strahov, vždyť dříve než za hodinu nebudeme hotovi, a tady v zámku jest velmi mnoho lidí, kterým není radno ani ukazovat svůj povoz.“ (str. 7)

Přečtěte si celou ukázku.

————————————————

Ze sedmnáctého století se nyní přesuneme do století devatenáctého, v jehož polovině začíná příběh Josefa Svozila, zakladatele pivovaru a velkého podnikatele. Vyprávět nám o něm bude jeho vnučka, Zlata Svozilová, jejíž román vychází v nakladatelství Host až po její smrti.

Josefův pivovar

Autorka: Zlata Svozilová

Počet stran: 520
Vazba: vázaná
Formát: 136 × 206 mm
ISBN: 978-80-7491-562-8
Doporučená cena: 369 Kč

Knihu Josefův pivovar vydalo nakladatelství Host.

Rukopis románu nalezli potomci Zlaty Svozilové (1921–1994) až po její smrti a zhruba padesát let poté, co jej napsala. Vznikal v padesátých letech minulého století a vnučka zakladatele litovelského pivovaru zřejmě ve vzpomínkovém vyprávění nacházela únik před ponurou realitou kolektivistického třeštění a třídní msty, jejíž obětí se Svozilovi tehdy stali.

Román se téměř dobrodružně vrací až do poloviny 19. století a v popředí stojí osudy autorčina dědečka Josefa Svozila (1847–1931). Svozil ztělesňoval ideál podnikavého, osvíceného muže a politika své doby. Byl organizátorem veřejného života, založil pivovar a stal se i poslancem Říšské rady ve Vídni. Román však nejen zachycuje Svozilovu výjimečnou osobnost, ale barvitě líčí především pohnutou rodinnou historii a život v dobách, kdy se politicky, kulturně a podnikatelsky vzmáhal český živel. Ve druhé části románu se pak autorka soustředí na dramatické osudy dvou sestřenic – smyslnější a svéhlavější Renaty a éteričtější Káti – během druhé světové války. Stupňuje se tak konflikt, který stojí v pozadí celého románu: střet soukromých rodinných dramat s velkými dějinami.

 

Ukázka z knihy

Výhled z okna zadní světničky, v níž spává, mu částečně zastíní stará pláňka. Místo nádherných palem, které by viděl jako lékař doprovázející vědecké výpravy, bude vidět planou hrušeň. Celý jeho život, který měl hýřit nezvyklou krásou jako cizokrajná květena, se jedinou událostí změnil v pláňku s trpkým drobným ovocem.

Začal rebelovat: proč by jej měl zesnulý otec strhnout z vysněné cesty? Ne, nepoddá se! Vrátí se zpět do Vídně a dostuduje. Již jen necelé dva roky ho dělí od uskutečnění jeho plánů. Proč by maminka nemohla hospodařit sama? Alespoň těch šest sedm let, než Petr bude moci převzít grunt? Co by se za těch pár let mohlo stát? Nic, ubezpečoval se věcně Josef, ale zároveň věděl, že je zcela nemožné nechat na gruntě maminku hospodařit samotnou. (str. 56)

Více informací o knize i její autorce naleznete v našem článku.

————————————————

Postoupíme zase o krůček dál a vrhneme se do úchvatné a živelné éry, známé jako La Belle Époque, tedy „krásná doba“. Tímto půvabným a kouzelným časem nás provede Eva Gouelová, krásná žena a velká múza Pabla Picassa.

Madame Picasso

Autorka: Anne Girardová
Přeložil: Ladislav Valík

Počet stran: 352
Vazba: vázaná
Formát: 130×206 mm
ISBN: 978-80-7359-446-6
Doporučená cena: 379 Kč

Knihu Madame Picasso vydalo nakladatelství Metafora.

Utajený příběh Evy Gouelové, nezapomenutelné ženy, jež získala srdce jednoho z největších malířů naší doby.

Ma jolie, má krásko, nazýval Pablo Picasso dívku, která mu náhodou zkřížila cestu, aby už z jeho života nikdy neodešla. Kdyby byl tenhle příběh vymyšlený, mnozí by ohrnuli nos nad další neuvěřitelnou „pohádkou o Popelce“. Jenomže tohle je pravda. Jen místo prince potkala Eva Gouelová, chudá venkovská dívka a švadlenka v kabaretu Moulin Rouge, Pabla Picassa. A výstřední mladý génius k ní brzy zahořel stejnou vášní jako ona k němu. S jiskřivým půvabem a smyslností nás jejich příběh zavede do opojné Belle époque, do pařížských kaváren a salonů, kde nad sklenkami pernodu diskutují veličiny jako Gertrude Steinová či Guillaume Apollinaire. Nahlédneme nejen do soukromí Piccasova ateliéru a ložnice, ale i do jeho záhadného rozervaného srdce. Milenci však nakonec musejí čelit ráně osudu, jakou si nedovedli ani představit…

 

Ukázka z knihy

„Já za to nemůžu.“

„Nemůžeš?“ odsekla Eva a honem si připomněla, že si má udržovat nadhled, který na okamžik ztratila.

„Nebylo jediného dne, abych na tebe nemyslel.“

„Jsem si jistá, že tahle informace by madame Picassovou velice zajímala.“

„Žádná paní Picassová neexistuje.“

Eva koutkem oka opatrně koukla na Fernande. „Představuje se tak, takže je to stejné, jako bys ji za svou ženu považoval.“

„Možná máš pravdu,“ připustil po chvíli a krkolomně pokrčil rameny. V manéži právě muž v červeném plášti a vysokém černém klobouku drezíroval dvojici mohutných šedých slonů v červeno-zlatých postrojích. Práskl dlouhým bičem. „přísahám, že když jsme se poznali, neměl jsem sebeméně v úmyslu tě jakkoli klamat.“

Eva zaslechla v jeho šeptaných slovech lehounký nádech lítosti. (str. 77)

————————————————

Na závěr se z minulosti vrátíme zpátky do současnosti a rovnou skočíme na jedno vážnější téma. Alkohol. Tomáš Němčík nás seznámí se svým životním příběhem, v němž hrál právě alkohol velkou a nepříjemnou roli.

Panáček

Autor: Tomáš Němčík

Počet stran: 128
Vazba: brožovaná
Formát: 130×200 mm
ISBN: 978-80-7473-380-2
Doporučená cena: 199 Kč

Knihu Panáček vydalo nakladatelství Kniha Zlín.

Svérázná autobiografická výpověď o celoživotním boji se závislostí na alkoholu. Autor v knize věrně popisuje, jak alkohol plíživě začal ovládat jeho život a jak z mladické revolty přerostl nejprve v životní styl a poté v temného démona, který z něj udělal loutku a vzal mu nejen zdraví, ale i touhu žít. Vypráví o složité cestě zpět do všedního života, o nahrazování jedné závislosti druhou a v neposlední řadě také o síle rodinných pout. Text doprovází fotografická reportáž umocňující autentičnost a expresivitu tohoto jedinečného životního příběhu.

 

Tomáš Němčík

Tomáš Němčík (1975) je sice profesí vyučený zámečník a vystřídal několik pracovních míst, ale podstatnou část svého života zasvětil alkoholu a experimentování s toxickými látkami. Má za sebou dvacet pobytů v protialkoholní léčebně a mnoho hospitalizací na jednotkách intenzivní péče, kde několikrát bojoval o holý život. Psaní se pro něj stalo východiskem ze závislosti a prostředkem k uchopení života opět do svých rukou. Jeho prvotina Panáček je autentickou, syrovou výpovědí o boji se závislostí.

Informace o autorovi byly čerpány ze stránek nakladatelství Kniha Zlín.


Zapojte se do našich aukcí, kde najdete nejen tyto knihy plné života.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeBloudění

Durych, Jaroslav

Host, 2015

zobrazit info o knizeJosefův pivovar
Román o životních osudech zakladatele litovelského pivovaru Josefa Svozila.

Svozilová, Zlata

Host, 2015

zobrazit info o knizeMadame Picasso

Girardová, Anne

Metafora, 2015

zobrazit info o knizePanáček

Němčík, Tomáš

Kniha Zlín, 2015

Napsat komentář