Německo včera i dnes

nemecko_nahled
Jste-li nadšenci do historie, následující publikace jsou pro vás jako dělané! Dnešní tipy vám detailně představí Spolkovou republiku Německo od poválečného období až po současnost s důrazem na česko-německé vztahy. Vzdělávejte se s námi!

První odborná publikace Legenda, mýtus a dějiny z pera Eva Hahnové a Hanse Henninga Hahna pojednává o moderní historii Německa. Tematizuje zejména poválečný odsun Němců z Československa skrze zkušenosti těch, kteří odsun na vlastní kůži zažili. Kniha zároveň objasňuje různé legendy a nabízí čtenářům jedinečný vhled do celého německého diskurzu vyhnání v rámci historického kontextu.

Legendy, mýtus a dějiny

Pojem vyhnání v německé paměti
Autoři: Eva Hahnová, Hans Henning Hahn
Přeložila: Šárka Stellnerová

Počet stran: 1008
Vazba: Flexi
Formát: 165×245 mm
ISBN: 978-80-200-3321-5
Doporučená cena: 1200 Kč

Knihu Legendy, mýtus a dějiny vydalo nakladatelství Academia.

Odborná kniha německé historičky českého původu Evy Hahnové a německého historika Hanse Henninga Hahna analyzuje „vyhnání Němců“ jako jedno z nejspornějších témat německých moderních dějin. Jeho významnou součást tvořil i poválečný odsun Němců z Československa. Kniha se zabývá poválečnou historií, různorodými zkušenostmi „vyhnanců“, a především objasňuje různé formy německého vzpomínání na vyhnání. V mnoha případech opravuje četné, dodnes živé legendy z poválečné doby a vrhá nové světlo na některé konkrétní, dosud nevyjasněné události. Čtenářům poskytuje nový, detailní obraz dění souhrnně označovaného jako vyhnání, a tedy i historického kontextu, v němž probíhal odsun Němců z Československa.

Ukázka z knihy

Za vlády nacionálních socialistů patřila nucená přesidlování k dennímu pořádku, a to včetně německého obyvatelstva. Není proto překvapivé, že o tomto tématu začalo znovu mluvit německé vyslanectví v Bratislavě po Slovenském národním povstání v létě 1944. Říkalo se, že vzhledem ke „značným německým krvavým obětem“ během povstání už nelze zaručit „bezproblémové soužití Němců a Slováků na tomto území“. Vyslanectví navrhovalo „v souladu s vedením národnostní skupiny“ spojit se se slovenskou vládou a získat souhlas s „přesídlením všech Němců z Dolní Spiše, Horní Spiše a kremnické německé jazykové oblasti v ochranné zóně na západ od Malých Karpat a s vysídlením zdejších Slováků do středního Slovenska“.222 Berlín však označil tyto plány za nevhodné: „Nepředpokládá se, že rozkazu k evakuaci uposlechnou všichni spišští Němci.“223 Zřejmě se vědělo, že obyvatelstvo nemá projekty přesidlování příliš v lásce. Němci z východní Evropy ale byli přesunováni z nejrůznějších důvodů po celou druhou světovou válku, kdy i kde to nacionálně socialistické úřady pokládaly za vhodné. Všichni Němci, kteří přišli o domov, získali později ve Spolkové republice Německo status vyhnanců, aniž se zkoumalo, kdo je vyhnal.

Přečtěte si celou ukázku.

O autorech

Eva Hahnová (1946) je českoněmecká historička a bohemistka, narodila se v Praze a od roku 1968 žije v Německu. Specializuje se na sudetoněmecké dějiny a tematiku Židů po roce 1939.

Zdroj informací: knihkupectví Kosmas

Hans Henning Hahn (1947) je profesor východoevropských dějin, věnuje se vztahům Německa s východními sousedy v 19.–20. století.

Zdroj informací: knihkupectví Kosmas

O nakladateli

Nakladatelství vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966.
Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.
Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

————————————————

V knize Německo 1989–2021 od kolektivu autorů z Katedry německých a rakouských studií FSV UK, mezi něž patří například Zuzana Lizcová, Vladimír Handl, Miroslav Kunštát či Tomáš Nigrin, naleznete detailní popis a analýzu vývoje moderního Německa, zejména po jeho sjednocení. Monografie vás provede pádem železné opony, érou Angely Merkelové či vývojem Spolkové republiky ve světě!

Německo 1989–2021

Úspěchy, problémy a výzvy sjednocené země
Autoři: Zuzana Lizcová, Vladimír Handl, Miroslav Kunštát, Tomáš Nigrin, Kolektiv autorů

Počet stran: 480
Vazba: vázaná
Formát: 140×200 mm
ISBN: 978-80-7422-890-2
Doporučená cena: 599 Kč

Knihu Německo 1989–2021 vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

Tři desetiletí, kterými Německo prošlo od pádu železné opony do konce éry Angely Merkelové, byla bezpochyby pozoruhodným obdobím. Spolková republika zažila politicky „různobarevné“ vlády a jejich četné reformní projekty, zaznamenala výrazné propady stejně jako období hospodářského růstu. Měnila se též role Německa na evropské a mezinárodní scéně i jeho dvoustranné vztahy s Českou republikou. Značně se posunula německá historická sebereflexe, vyvíjel se také obraz Spolkové republiky a Němců v Evropě a ve světě.

Kolektivní monografie předních odborníků z Katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy má za cíl přiblížit českému čtenáři, jakým způsobem se německá společnost v letech 1989–2021 vyvíjela na základě vnitřních výzev i vnějších okolností, jaké hlavní charakteristiky ji tehdy utvářely a jaká témata určovala měnící se celospolečenský diskurz.

Ukázka z knihy

Konfrontace s Ruskem a rostoucí rivalita Číny nutily Německo měnit vlastní politiku a posilovat jak EU, tak strategické partnerství SRN a EU s USA. Nástup Joe Bidena do funkce amerického prezidenta tuto možnost otevřel. Důležitou dimenzí vztahů přitom byla ekonomika – jak na bilaterální úrovni, protože USA jsou hlavní exportní destinací SRN a celkově třetím největším obchodním partnerem SRN, tak ve vztazích EU-USA.

nemecko-ukazka

Přečtěte si celou ukázku.

O autorech

PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. – oblast odborného zájmu: Německo, Rakousko, soudobé dějiny, aktuální vývoj, vnitřní politika a mezinárodní vztahy.

Zdroj informací: IMS FSV UK

JUDr. Vladimír Handl, CSc. –  oblast odborného zájmu: Zabývá se hlavně výzkumem zahraniční politiky SRN a česko-německými vztahy.

Zdroj informací: IMS FSV UK

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. – odborné kompetence: česko-německé a česko-rakouské vztahy po r. 1945; československá a česká zahraniční politika po r. 1945; církevní a náboženské dějiny 20. století; dějiny vědy a akademické vzdělanosti; aktuální politické a sociální problémy německy mluvících zemí.

Zdroj informací: IMS FSV UK

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – oblast odborného zájmu: dějiny Německa po druhé světové válce, Berlínské krize a stavba berlínské zdi, Willy Brandt, vývoj v Německu po roce 1990, aktuální politický vývoj v Německu a v Rakousku, dějiny dopravy a železničních reforem v Československu a v Německu.

Zdroj informací: FSV UK

O nakladateli

Nakladatelství Lidové noviny vzniklo v roce 1993 v deníku Lidové noviny. Tento původ do jisté míry předurčil vydavatelský směr NLN. Tituly a projekty mají převážně odborný, vzdělávací a informační charakter s důrazem na mimořádnou náročnost, kvalitu a novost obsahu i zpracování.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Zajímají vás moderní dějiny Německa a jeho národa?? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeLegendy, mýtus a dějiny
Pojem vyhnání v německé paměti

Hahnová, Eva - Hahn, Hans Henning

Academia, 2023

zobrazit info o knizeNěmecko 1989–2021
Úspěchy, problémy a výzvy sjednocené země

Lizcová, Zuzana - Handl, Vladimír - Kunštát, Miroslav - Nigrin, Tomáš a kol.

Nakladatelství Lidové noviny, 2022

Napsat komentář