Čarování s pohádkou – program pro předškoláky

Veřejné a autorské čtení

Sobota 12.10.2019, 10.15–11.15

Pro dětské čtenáře ve věku 4–6 let je připraven program, který probíhá vždy jednu sobotu v měsíci. Budou se číst a vyprávět pohádky. Při poslechu se využijí zvuky muzikoterapeutických a přírodních nástrojů, na které si děti budou moci zahrát. Součástí lekcí bude doporučení vhodné literatury pro domácí předčítání.

Krajská knihovna v Pardubicích
Pernštýnské nám. 77
530 94 Pardubice

Doporučení:
Share

Najít další literární akce

TYP
KRAJ
ODKDY datum ve formátu RRRR-MM-DD
ŘAZENÍ
 
Doporučení: