Archiv: 24.9.2022

Svět bez hmyzu? Hrůza!

Ticha Zeme_uvodni

Dave Goulson zkoumá vliv klimatických i jiných změn na planetu a stále postupující úbytek hmyzu na Zemi v důsledku užívání chemických pesticidů. Co si počneme, pokud hmyz ze světa zcela vymizí?

Vyhrajte knihu o naději v těžkých časech

Kniha o nadeji_uvodni

Máme ještě nějakou naději, že život bude stejný jako dříve? Jaká nás čeká budoucnost, když přítomnosti vládnou epidemie nových nemocí a války? Začtěte se do rozhovoru se světoznámou přírodovědkyní a průkopnicí výzkumu chování zvířat.