Archiv: 23.8.2019

Osud německy mluvících Židů po válce

Zide nebo Nemci

Kolektiv autorů spojil síly a zmapoval osudy německy mluvcích Židů nejen v Československu. I oni byli vystaveni útlaku po skončení druhé světové války, jelikož se s nimi jednalo stejně jako s nežidovskými Němci a museli se podrobit protiněmeckým nařízením. 

Cestování po jiných světech

fantasy-kvetina

Léto pomalu končí, a pokud jste si už vybrali dovolenou, nezoufejte. Vydat se na zajímavé cesty můžete, aniž byste opustili pohodlí domova. Seznámíte se s lidskou rasou ve 22. století, navštívíte svět lovců stínů a s Enderem Wigginem prožijete další velkolepé dobrodružství.

Poustevník

Neuwirth_Poustevnik

Polekal jsem se ho, když se tak znenadání vynořil v zákrutu lesní cesty, v místech, kde bych dříve očekával jelena než člověka, zvláště ne tak podivného vzhledu.