Tajemství lidské rozkoše

lisa
Lidský vkus je jedním z nejdiskutovanějších otázek estetického, filozofického i kognitivně vědeckého bádání. Netýká se však pouze umění, ale též i jídla či partnerských vztahů. Řešení záhad rozkoše se může nacházet v esencialismu.

Kniha Proč se nám líbí to, co se nám líbí spisovatele, psychologa a kognitivního vědce Paula Blooma (vydalo nakladatelství Metafora) se zabývá právě nejrůznějšími odstíny lidského potěšení. Celá problematika je nahlížena především z hlediska fungování lidské mysli a jejích zkratů vycházejících z minulých zkušeností lidstva.

Proč nám připadají originály uměleckých děl cennější než jejich falsifikáty? Proč někdo inklinuje k vyhroceným choutkám jako kanibalismus nebo masochismus? Proč jsou někteří lidé ochotni utratit nekřesťanské částky za svetr George Clooneyho? Proč nacházíme potěšení ve fikčních světech a za jakých podmínek mohou fungovat? Odpovědi na tyto otázky lze nalézt v esencialismu, psychologickém směru, který tvrdí, že lidé pociťují v předmětu své touhy součást jeho tvůrce nebo toho, s kým přišel do kontaktu. Například kanibalismus je zde popisován jako stav, kdy se jeden člověk snaží získat vlastnosti (sílu, moudrost, jazykové dovednosti) toho druhého skrze jídlo, přičemž latentní formou je i přijímání těla a krve Kristovy. Proti veškeré logice evolučního výběru však stojí i naše záliba ve spřádání snů, fantazii, umění či naslouchání hudbě, odlišují však svět lidí od světa jiných živočichů.

Kniha je rozdělena do osmi částí. První udává již výše zmíněnou hypotézu, kterou následně rozvíjí. Další se zabývají oblastmi jídla, sexu, nahraditelnosti, umění, fantazie, bolesti a významu rozkoše.

Autor v tomto případě nezklamal, dokázal napsat velice fundovaný spis, který však nepůsobí nudně, ale dokáže základní myšlenky vyložit i neakademickému publiku. Především oceňuji velice široké pole působnosti, pokud jde o citace primárních zdrojů z různých oblastí, od filosofie přes estetiku a kognitivní vědu až po antropologii a vývojovou psychologii. Z použité literatury stojí za zmínku The art instinkt Denise Duttona nebo Filosofie hororu Noela Carrolla. Nejedná se však o mišmaš nejrůznějších představ, ale o komplexní, velice promyšlené dílo, spojené dosti zajímavými příklady vycházejícími z vlastní životní zkušenosti i dlouhotrvajícímu výzkumu.

Titul je vhodný pro každého, kdo rád bez předsudků poznává nejzazší zákoutí lidské mysli, nebo jen hledá zábavné i poučné čtivo v jednom.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeProč se nám líbí to co se nám líbí

Bloom, Paul

Metafora, 2011

Napsat komentář