Hořký komediant

Landak
Herec od přírody, nenormalizovatelný element, bouřlivák i zatrpklý dramatik. Všechny tyto přívlastky platí pro jediného člověka, dnes již v podstatě legendu – Pavla Landovského.

Jeho autobiografii s příznačným názvem Lanďák vydalo v roce 2010 nakladatelství XYZ. Autorsky se na ní podílela Helena Albertová, která sama měla možnost poznat Pavla Landovského velice zblízka, protože byla jeho druhou manželkou v letech 1962-1973.

Vzpomínky vás provedou celým jeho životem – od událostí, které se odehrály před početím, aby pak ovlivnily negativním způsobem jeho kádrový profil, přes dospívání, četná manželství (celkem čtyři), hereckou kariéru (v divadlech v Šumperku, Klatovech, Pardubicích a Činoherním klubu v Praze), angažovanost v Chartě 77, nucenou emigraci, práci v Burgtheateru ve Vídni i pozvolný návrat po roce 1989.

Není to však jen pouhý výčet dat a událostí, je to poutavé vyprávění v pravém smyslu slova, protože autorka doslovně přepisuje Landovského nespisovnou řeč prošpikovanou vulgarismy (ty nejhorší jsou dokonce cenzurovány). V tomto případě to však na čtenáře nepůsobí odpudivě, naopak si k tištěným slovům snadno dosadí výraz a dikci, která k nim patří, a vzpomínky tak k němu doslova promlouvají. Členění na kapitoly je velice přehledné a nenásilnou formou odděluje jednotlivé životní etapy.

Ač by člověk mohl mít z Pavla Landovského pocit, že je pouhým nemorálním bohémem, úvahy obsažené v textu, niterné prožitky při nastudování rolí i jeho vlastní dramatická tvorba nasvědčují tomu, že i on je velkým hercem, člověkem s citlivou duší a osobitými názory, který se velmi dobře orientuje v lidech i době. Přesto, nebo právě proto, naráží na potíže při uvádění svých her i po návratu z emigrace, které vyvrcholily rozchodem s vedením Národního divadla. K této kauze nechala autorka vyjádřit i druhou zainteresovanou stranu. Kde je skutečně pravda, může čtenář vyhodnotit sám.

Lanďák tak není jen obyčejná autobiografická kniha, je to i výpověď o naší historii, politických vlivech na kulturu a člověka. Text provází četné fotografie, jak ze soukromého, tak divadelního archivu. V závěru najdete stručný životopis, výčet všech jeho divadelních, filmových i televizních rolí a ukázky z Landovského divadelních her.

Máte-li tedy rádi hlavního hrdinu z „Utrpení mladého Boháčka“, neváhejte sáhnout po této knize, poznáte Pavla Landovského ze všech stran. A těm, kdo ho naopak rádi nemají, bych vzkázala: otevřete Lanďáka také, možná změníte názor a budete překvapeni.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeLanďák

Albertová, Helena - Landovský, Pavel

XYZ, 2010

Napsat komentář