Milovníci poezie, zbystřete!

Calligramme
Snad všichni známe Máchovy, Vrchlického nebo Seifertovy verše, když ale přijde řeč na poezii posledních let, začínáme tápat. Přitom i dnešní doba má své nadané básníky. 

Již od roku 2009 vycházejí v nakladatelství Host ročenky, které si kladou za cíl shromáždit nejlepší básně, které v uplynulém roce vyšly, ať už knižně, časopisecky nebo na internetu. Posoudit, která díla se mezi ně mohou řadit, je však obtížné a do hry zde vedle objektivních faktorů vstupuje také osobní vkus editora. Výběrem je proto pověřen vždy jeden specialista na současnou poezii, který dokáže tvorbu odborně zhodnotit, a jeden umělec-básník, který má díla posoudit na základě vlastní tvůrčí zkušenosti. První role se letos zhostila Simona Martínková-Racková, jež v současné době dokončuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dizertaci zaměřenou na českou poezii 21. století, druhá připadla Antonínu Brouskovi, ten však musel spolupráci na knize ze zdravotních důvodů předčasně ukončit. I přesto kniha Sto nejlepších českých básní 2012 vyšla a my se tak jejím prostřednictvím i letos můžeme seznámit s výběrem nejnovější české poezie.

A výběr je to opravdu široký. Vedle sebe tu stojí básně již renomovaných autorů, z nichž pravděpodobně nejznámějším je Karel Šiktanc, a díla nadaných básníků, kteří ještě nedosáhli třicítky. Mezi autory jsou muži i ženy, zástupci nejrůznějších profesí i studenti. A stejně jako se liší životní osudy jednotlivých básníků, liší se i jejich tvorba. Své oblíbence si proto ve výboru najdou milovníci lyriky i epiky, volného i vázaného verše, příznivci krátkých a výstižných básní, i ti, kteří dávají přednost rozsáhlejším skladbám. Také co do témat jsou básně různorodé. Některé se věnují problematice mezilidských vztahů, jiné pokládají existenciální otázky, další přivádějí pozornost k nešvarům moderní doby.

Co však mají básně společné? Kromě roku vydání je spojuje také jejich vysoká kvalita. Autoři projevili výjimečnou dovednost v práci s jazykem a témata, kterými se ve své tvorbě zabývají, jsou v dnešní době aktuální a mají moc čtenáře oslovovat.

Je tedy možné říci, že je kniha ve své snaze představit to nejlepší z české poezie uplynulého roku úspěšná. Vedle toho, že poskytuje ucelený pohled na tvorbu publikovanou v tomto časovém rozmezí, tak může sloužit i jako zdroj inspirace pro všechny, kdo mezi současnými českými básníky ještě nenalezli svého oblíbence.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSto nejlepších českých básní 2012

Host, 2012

Napsat komentář