Pohádky pro společné čtení pomáhají čtenářům, které čtení bolí

Still_life_with_Bible
Projekt Pohádky pro společné čtení vznikl před dvěma lety a pomalu se dostává do povědomí rodičů, učitelů i odborníků v pedagogicko-psychologických poradnách. Cílem a přáním bylo vytvořit materiály, které by byly atraktivní na pohled a zároveň obsahovaly prvky, jež umožní čtenářům se specifickými poruchami učení lépe s texty pracovat.

Pohádky pro společné čtení vycházely nejdřív díky grantu Ministerstva kultury na stránkách Městské knihovny ve Svitavách, kde jsou umístěny dosud zdarma ke stažení. Později byly vydány i tři sešity v tištěné podobě, které byly na odborné konferenci Dyskorunka v Praze 8. listopadu 2011 slavnostně pokřtěny a na semináři představeny jejich autorkou Alenou Vorlíčkovou.  Nedílnou součástí variací na lidové pohádky jsou také půvabné ilustrace, kterými texty doplnily výtvarnice Regina Daňková,  Magda Štajnerová, Tereza Vlková a Jitka Zajíčková.

Odbornou lektorkou se stala předsedkyně pražského DYS-centra PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., která se dětem s dyslexií pravidelně věnuje. O společném čtení říká: „Mnohdy se mi stává, že čtu texty i se staršími dětmi, než pro které by se zdály určené, hlavně s dívkami. Když je pohádka a obrázky zaujmou, jsem ráda, že chtějí číst a vůbec neřeším věkové kategorie. Děti s dyslexií  často čtou na nižší úrovni, než která odpovídá jejich věku. Nicméně jen tím, že je ke knihám a čtení povedeme, tak jim pomůžeme, aby se „rozečetly“ přiměřeně a zvládaly i náročnější texty. Proto se někdy hodí, ať čtou to, co se jim čte dobře a umí si s tím poradit. Když je budeme zahlcovat rozsáhlými texty bez obrázků, psanými malými písmenky a v tlustých knihách, mnozí z nich nakonec nepřečtou nic. To je lepší, když si někteří knihy pro starší čtou společně s rodiči a sami pro nácvik čtou to, co jim jde lépe.“

V letošním roce se Pohádky pro společné čtení představily čtenářům na Pohádkovém happeningu, pořádaném o. s. Nedoklubko v pražské galerii Lapidárium 27. ledna 2012. Na jaře vzala projekt pod svá křídla kampaň Rosteme s knihou, na jejíchž stránkách je Pohádkám pro společné čtení věnována samostatná sekce. Do konce roku se připravuje vydání dalších dvou sešitů a v příštím roce se chystá setkání s Pohádkami pro společné čtení na knižním veletrhu Svět knihy.

Doporučení:
Share

Napsat komentář