Duchovní osudy

tipy vira osudy
Dnešní tipy budou opět patřit osudům zajímavých lidí. Tentokrát budou však všechny do jednoho spojeny s vírou, ať už v jakémkoliv slova smyslu. Nechte se inspirovat právě těmito lidmi, kteří jistě mají co nabídnout…

Co všechno nás může přivést k víře? Těžké dětství, složité dospívání či historické události, to vše formuje naši osobnost a možná nás vede přesně tam, kam v životě máme dojít.

Poutavá autobiografie umožňuje čtenáři spolu s autorem projít a s tvrdostí pocítit stupňovitou cestu od dantovského „pekla“ rodinných tragédií dětství, zmatků osamělého rebela a bohémských let na univerzitě, přes toulky předválečnou Evropou s jejími inspirujícími místy a osobnostmi, až po vrcholné hledání duše, neuspokojené žádným dočasným pokladem. Malířský synek, vzdorující intelektuál, básník a milovník rozkoší života po lítém vnitřním boji nakonec zaklepe na bránu trapistického kláštera, aby v něm – k úžasu všech svých bouřliváckých přátel a k inspiraci mnoha budoucích bratří – až do smrti setrval v tichu.

Sedmistupňová hora

Autor: Thomas Merton
Přeložila: Mlada Mikulicová

Počet stran: 488
Vazba: brožovaná
Formát: 115×200 mm
ISBN: 978-80-7645-461-3
Doporučená cena: 468 Kč

Knihu Sedmistupňová hora vydalo nakladatelství Dauphin.

Ukázka z knihy

Je velice ticho. Ranní slunce svítí na bránu, která se leskne novým, letošním nátěrem. Odtud se zdá, jako by pšenice na pahorku svátého Josefa už začínala dozrávat. Mniši, kteří mají duchovní cvičení před jáhenským svěcením, ryjí v zahradě hospice. Je velice ticho. Přemýšlím o klášteře, ve kterém jsem. Přemýšlím o mniších, mých bratřích, mých otcích. Jsou tu takoví, kteří mají na starost tisíc věcí. Jedni mají na starost jídlo, druzí oblečení, jiní spravují instalace, další spravují střechu. Někdo maluje dům, někdo uklízí pokoje, jiný myje podlahu v refektáři. Jeden chodí s maskou ke včelám a bere jim med. Tři nebo čtyři sedí v místnosti u psacích strojů a celý den odpovídají na dopisy lidí, kteří posílají prosby o modlitbu, protože jsou nešťastní. Jiní zase opravují traktory a nákladní auta a zase jiní s nimi jezdí.

Přečtěte si celou ukázku.

O autorovi

Thomas Merton OCSO (1915 – 1968) byl americký trapistický mnich, spisovatel, teolog, mystik, básník, sociální aktivista a odborník na srovnávací náboženství. Byl vysvěcen na katolického kněze a jako řádový bratr působil v trapistickém opatství Panny Marie Getsemanské v Kentucky. Merton byl jeden z nejvlivnějších katolických autorů 20. století, uznávaný teolog, básník, spisovatel a sociální aktivista. Napsal přes padesát knih a nespočetné množství esejí a kritik. Jeho životní dráha skončila předčasně v poměrně mladém věku, když byl nešťastnou náhodou zabit elektrickým proudem. Merton se stal nadšeným zastáncem mezináboženského porozumění a prostřednictvím studia mystické praxe zkoumal východní náboženství. Je známý zejména tím, že byl průkopníkem dialogu s významnými asijskými duchovními osobnostmi, včetně dalajlamy, japonského spisovatele D. T. Suzukiho, thajského buddhistického mnicha Buddhadasy a vietnamského mnicha Thich Nhat Hanha. V rámci setkání s nimi a účastí na mezinárodních konferencích o náboženství hodně cestoval. Kromě toho napsal knihy o zenovém buddhismu, konfucianismu a taoismu a o tom, jak s nimi souvisí křesťanství, např. Mystici a zenoví mistři. To bylo v té době ve Spojených státech velmi neobvyklé, zejména v rámci řeholních řádů. Česky vyšlo: Kontemplativní modlitba, Monastický pokojRozjímání v samotěŽádný člověk není ostrovDuchovní vedení a rozjímáníJonášovo znameníVody Siloe.

Zdroj informací: Dauphin

————————————————

Kdo z věřících by se nechtěl přiblížit papeži! Není však mnoho takových, kterým se to skutečně povedlo. I proto stojí zcela jistě za zmínku kniha dvou autorů, která vyšla ve známé edici Osudy.

Jen málokdo poznal papeže Benedikta XVI. tak dobře a tak zblízka jako Georg Gänswein. A proto má smysl číst jeho vzpomínky. Jejich užší spolupráce začíná v roce 1996, kdy byl Joseph Ratzinger už respektovaným i mediálně stále kritizovanějším prefektem Kongregace pro nauku víry. Jeho osobním sekretářem se Gänswein stal v roce 2003, zůstal jím po papežské volbě v roce 2005 a stál při něm při odstoupení z papežského úřadu v roce 2013 i dál, až do Benediktovy smrti na sklonku roku 2022. Gänswein líčí a interpretuje klíčové události církevních i světových dějin od 90. let do současnosti. Dokládá, jak inspirativním myslitelem, bystrým teologem i vlídným a pokorným člověkem byl Joseph Ratzinger – papež Benedikt XVI. Kniha nám přibližuje nejen to, jak funguje Vatikán a jeho instituce, ale také věrohodně dosvědčuje, že to, co papež Benedikt hlásal druhým, sám i žil a hlavní oporou mu přitom byla křesťanská víra, naděje a láska.

Kdo věří, není nikdy sám

Vzpomínky osobního sekretáře Benedikta XVI.
Autoři: Saverio Gaeta, Georg Gänswein

Počet stran: 330
Vazba: brožovaná
Formát: 150×200 mm
ISBN: 978-80-756-6482-2
Doporučená cena: 539 Kč

Knihu Kdo věří, není nikdy sám vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Autoři

Mons. Georg Gänswein (*1956), osobní sekretář kardinála Ratzingera – papeže Benedikta XVI., v letech 2012–2022 prefekt papežského domu, titulární arcibiskup v Urbisaglia, v současnosti ve své domovské diecézi ve Freiburgu.

Saverio Gaeta (*1958) je italský novinář, od roku 1999 šéfredaktor časopisu Famiglia Cristiana, předtím reportér Osservatore Romano, spolupracovník Vatikánského rozhlasu a italské veřejnoprávní televize RAI. Vydal přes šedesát knížek. Česky mu vyšly například knížky: Proč svatý? Zákulisí procesu blahořečení Jana Pavla II. nebo Papež František: život a výzvy.

Zdroj informací: Karmelitánské nakladatelství

————————————————

Obyčejný člověk s neobyčejným osudem či posláním, i tak by se dal charakterizovat život sestry Elišky. O tom, jak vypadá právě takový neobyčejný život, se můžete dozvědět v jejím deníku.

„Sestra Eliška byla obyčejná žena, ze které vyzařovala neobyčejnost. Byla prostá, a přitom v ní bylo cosi ohromně bohatého. Dnes potřebujeme svaté, kteří jsou „normální“ a pro obyčejné lidi. Svaté všedního dne. A právě to je sestra Eliška. Byla světlem. Toho si lidé měli všimnout.“
Takto charakterizoval Služebnici Boží sestru Elišku Pretschnerovou OSF jeden z jejích mnoha dobrých přátel. Proces blahořečení této františkánské školské sestry nyní pokračuje v Římě a než bude její život představen papeži, bude hodnocen teology, historiky a speciální komisí biskupů a kardinálů. Díky dochovanému deníku této výjimečné ženy můžete i vy čtenáři nahlédnout do jejího nitra a života se všemi radostmi a bolestmi, zápasy, pády i vítězstvími. I vy můžete poznat, jaká ve skutečnosti byla, a nalézt mezi řádky ono světlo…

Síla ve slabosti

Deník Služebnice Boží Sestry Elišky Pretschnerové OSF
Autorka: Zdislava Františka Nosková (ed.)

Počet stran: 336
Vazba: brožovaná
Formát: 140×200 mm
ISBN: 978-80-7684-242-7
Doporučená cena: 299 Kč

Knihu Síla ve slabosti vydalo nakladatelství Triton.

Ukázka z knihy

Zápisy jsou frázovány každoročními duchovními cvičeními, která milovala. Měla ráda ticho a potřebovala ho. Potřebovala být sama a zahlédnout, jak a kudy se její život ubírá. Tak to potřebujeme také my v současné době. Stanovovala si pravidelné úkoly v duchovním životě a v práci na sobě. Podle nich systematicky postupovala, své neúspěchy komentovala. Některá témata se trvale opakují. Ta tvoří osu jejího snažení, ať už pozitivně, jak rozvíjela svoje dary a vlohy, nebo ve smyslu boje proti špatným vlastnostem nebo boje o krásné a dobré vztahy s lidmi. Všechna tato témata byla naprosto konkrétní a tím nám Eliška pomáhá podívat se také konkrétně na svůj vlastní život. Mohou to být výzvy i pro nás.

Podívejte se na kompletní ukázku.

————————————————

Matka Tereza, nositelka Nobelovy ceny za mír, je nepochybně ještě i dnes fenoménem! Texty, které zatím dosud nebyly zveřejněny a které se vztahují k Bohu a víře jako takové, si můžete přečíst v novince Karmelitánského nakladatelství.

Unikátní, dosud nezveřejněné texty Matky Terezy o Boží lásce, duchovním a tělesném milosrdenství – o tom, jak převádět lásku do živých skutků.
Světice z Kalkaty byla skromnou ženou víry i živou ikonou Božího milosrdenství, projevovaného vůči všem, nezávisle na jejich postavení či vzdělání. „Její srdce bylo veliké jako srdce samotného Boha, plné lásky, citu, soucitu a milosrdenství,“ říká o ní její nástupkyně sestra Nirmala. „V jejím srdci nacházeli láskyplné přijetí úplně všichni, protože ona v každém viděla tvář svého Milovaného – Ježíše.“ Vlastní slova Matky Terezy, povzbuzení jednotlivcům, rodinám, bohatým i chudým na celém světě doplňují úvahy jejích spolupracovnic a aktuální otázky k zamyšlení. Autentická poselství světice z Kalkaty připravil s pečlivostí sobě vlastní Brian Kolodiejchuk, editor její soukromé korespondence Pojď, buď Mým světlem a Novény s Matkou Terezou.

Boží láska v akci

Milovat srdcem, rukama sloužit
Autoři: Matka Tereza, Brian Kolodiejchuk

Počet stran: 352
Vazba: brožovaná
Formát: 117×180 mm
ISBN: 978-80-7566-306-1
Doporučená cena: 499 Kč

Knihu Boží láska v akci vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Ukázka z knihy

Pokud však „otevřeme oči, abychom viděli“, jak nás k tomu Matka Tereza vybízí, možná se setkáme s mnohem více lidmi, kteří trpí tím, že jejich základní potřeba obživy nedochází uspokojení. Matka Tereza není známá pro to, že by vytvářela rozsáhlé programy k řešení hladu ve světě (ačkoli i ty jsou záslužné a potřebné), ale pro to, že „dávala najíst hladovým“, jednomu po druhém a vždy právě jednomu. A přece dokázala zásadně proměnit nejprve život těchto lidí a nakonec i celý svět.

Přečíst si můžete celou ukázku.

Autoři

Matka Tereza, jménem Anjezë Gonxhe Bojaxhiu (1910–1997) se narodila v Makedonii albánským rodičům. Když jí bylo osmnáct let, vstoupila do kláštera v Irsku, k sestrám Naší Paní Loretánské, kde přijala jméno Tereza z úcty ke svaté Terezie z Lisieux, patronky misionářů. Po svém noviciátu odcestovala do Kalkaty v Indii, kde vyučovala děti z velmi chudých rodin. Podle zvyklostí získala titul „Matka“ poté, co složila poslední sliby. V roce 1948 odešla z kláštera, aby mohla život plně zasvětit službě chudým. V roce 1950 založila kongregaci Misionářky lásky s cílem pečovat o ty, kteří to nejvíce potřebují. Její kongregace začala s 13 členy; v době její smrti v roce 1997 narostla na více než 4000 sester. Matka Tereza byla celosvětově uznávána za svou neúnavnou práci pro nejzranitelnější členy společnosti. V roce 1979 získala Nobelovu cenu za mír. Matka Tereza byla beatifikována v r. 2003 a kanonizována v r. 2015 a stále zůstává jednou z nejuznávanějších osobností moderní doby.

Brian Kolodiejchuk, MC, Ph.D., se narodil ve Winnipegu v Kanadě. S Matkou Terezou se poznal v roce 1977 a spolupracoval s ní až do její smrti v roce 1997. Jako postulátor se dokonce podílel i na jejím kanonizačním procesu. Od roku 1984 patří ke Kněžím – Misionářům lásky, mužské větvi řeholní rodiny Matky Terezy.

Zdroj informací: Karmelitánské nakladatelství


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSedmistupňová hora

Merton, Thomas

Dauphin, 2023

zobrazit info o knizeKdo věří, není nikdy sám
Vzpomínky osobního sekretáře Benedikta XVI.

Gaeta, Saverio – Gänswein, Georg

Karmelitánské nakladatelství, 2023

zobrazit info o knizeSíla ve slabosti
Deník Služebnice Boží Sestry Elišky Pretschnerové OSF

Nosková, Zdislava Františka (ed.)

Triton, 2023

zobrazit info o knizeBoží láska v akci
Milovat srdcem, rukama sloužit

Tereza, Matka - Kolodiejchuk, Brian

Karmelitánské nakladatelství, 2023

Napsat komentář