Různé aspekty české historie

ceska-historie-nahled
Dnes pro vás máme tipy na zajímavé čtení o české historii dvacátého století! První kniha je monografií zachycující období první republiky a její hlavní aktéry. Druhá kniha přináší výsledky rozsáhlého archivního výzkumu a pojednává o dělnických protestech a stávkách v letech 1945–1968.

Publikace Společnou silou od Jana Kobera a Stanislava Holubce vám přiblíží období první republiky, její hlavní postavy a aktéry, kteří hráli významnou roli v rámci tehdejších celospolečenských změn!

Společnou silou

Aktéři společenské změny v českých zemích 1918–1925
Autoři: Jan Kober, Stanislav Holubec (ed.)

Počet stran: 452
Vazba: brožovaná
Formát: 132×200 mm
ISBN: 978-80-200-3445-8
Doporučená cena: 595 Kč

Knihu Společnou silou vydalo nakladatelství Academia.

Kolektivní monografie se věnuje otázce skupinového aktérství v období první republiky, především jejích počátečních let. Ve společnosti, která byla poměrně silně zájmově, národnostně a politicky stratifikována, hráli skupinoví aktéři velmi výraznou úlohu ujasňování a formulace skupinových zájmů a snah o jejich prosazování na různých úrovních společenského systému. Kapitoly této monografie přibližují okruhy jednotlivých významnějších skupin aktérů od politických stran přes církve i bezvěrecká hnutí, legionářská sdružení, družstva či tělovýchovné a jiné spolky až po některé společenské skupiny.

Ukázka z knihy

Italští legionáři byli ihned po repatriaci delegováni na východ k posílení jednotek obsazujících slovenské území. Většinu státních zaměstnanců této historicky uherské země tvořili Maďaři, kteří se nechtěli smířit s rozpadem Uherska a odmítali podřízení pražské vládě, a tak převzetí kontroly vyžadovalo vojenskou asistenci. Značnou část území se podařilo do konce roku 1918 obsadit oddílům domácího vojska z českých zemí, čímž byly ovšem jeho možnosti vyčerpány. Do čela Vrchního velitelství československého vojska operujícího na Slovensku tak byl 25. prosince postaven velitel československého armádního sboru z Itálie generál Luigi Piccione, který přikázal plukům italské legie dokončit ob- sazení jihu a východu země po tzv. Pichonovu demarkační linii s Maďarskem. Za občasných střetů s ustupujícími maďarskými jednotkami se podařilo zajistit provizorní hranici do 20. ledna 1919. Operace byla symbolicky završena 4. února přenesením Ministerstva s plnou mocí pro správu Slovenska ze Žiliny do Prešpurku (dnešní Bratislava), který byl přes výraznou německo-maďarskou většinu obyvatelstva prohlášen za hlavní město Slovenska.

Přečtěte si celou ukázku.

O autorech

Doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D., (1978) je historik, působí v Historickém ústavu AV ČR a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Předmětem jeho zájmu je historická paměť, dějiny meziválečného období a post- komunismus.

Zdroj informací: knihkupectví Kosmas

Mgr. Jan Kober, LL.M. se zaměřuje na právní dějiny, občanské právo a ústavní právo. Působí na FF UK v Praze a zároveň působí i v oblasti vědecké popularizace a pořádá přednášky pro veřejnost.

Zdroj informací: Ústav státu a práva AV ČR

O nakladateli

Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

————————————————

Jak za socialismu probíhaly stávky či dělnické protesty? Na to rozsáhle odpovídá kniha „Takový socialismus nechceme!“ od autora Jakuba Šloufa. Podívejte se tak za oponu tehdejších mzdových i sociálních otázek, odborů i stranických organizací!

„Takový socialismus nechceme!“

Kultura protestu průmyslového dělnictva v českých zemích v letech 1945–1968
Autor: Jakub Šlouf

Počet stran: 480
Vazba: brožovaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-7470-484-0
Doporučená cena: 499 Kč

Knihu „Takový socialismus nechceme!“ vydalo nakladatelství Akropolis.

Existovaly v období státního socialismu v Československu stávky? Souhlasili tehdejší zaměstnanci průmyslu s vládní politikou? Byli dělníci úspěšní v prosazování svých mzdových a sociálních požadavků? A jakým způsobem jejich tlak ovlivňoval celkovou společenskou a politickou realitu? Odpovědi budou pro mnohé čtenáře překvapivé. Po celé sledované období se totiž odehrávalo stávek značné množství. Průmysloví dělníci sice patřili v rámci diktatury k privilegovaným a loajálním částem společnosti, přesto paradoxně byli zdaleka nejčastěji protestující společenskou skupinou. Mohli si totiž na rozdíl od jiných dovolit razantně prosazovat své zájmy. Tehdejší stávky nebyly odbojovými akty, ale extrémní formou kolektivního vyjednávání, která kompenzovala deficit nezávislých zastupitelských orgánů. Vycházely namnoze ze mzdových a sociálních otázek, ke svým cílům využívaly často nižší stupně odborových a stranických organizací a nezřídka se legitimizovaly vůči nadřízeným institucím užíváním socialistické ideologie. Doposud nejkomplexnější zpracování dané problematiky je založeno na rozsáhlém archivním výzkumu.

Ukázka z knihy

Funkcionáři závodní rady proto nakonec museli osobně přijít za dělníky do kotlárny a pokusit se je přesvědčit. Zaměstnancům vysvětlili, že sami zatím nedostali žádný pokyn, který by nově upravoval režijní výhody, a proto nemohou šířící se zvěsti potvrdit ani vyvrátit. Sdělili také stávkujícím, že celou záležitost bude možno kvalifikovaně vyřešit následujícího dne, kdy se do České Lípy dostaví pracovníci ministerstva železnic. Toto zdůvodnění dělníky uspokojilo a druhé kolo stávky díky tomu skončilo obnovením práce ve 22:00.
Následující den v pondělí 4. května 1953 probíhaly přípravy avizovaného slavnostního ceremoniálu, který se měl uskutečnit v 19:00 hodin v kulturním domě v České Lípě. Na místo se skutečně dostavila řada oficiálních hostů včetně zástupců vyšších odborových orgánů a ministerstva železnic. Řadoví železničáři však ke značnému překvapení organizátorů do kulturního domu vůbec nepřišli. Zaměstnanci dílen ČSD se totiž před zahájením ceremoniálu sami shromáždili na svém obvyklém místě v oddělení Vozovka a na protest proti chystaným škrtům režijních výhod se rozhodli oficiální akci bojkotovat. Odmítli se přesunout do kulturního domu, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzýváni závodním rozhlasem. Své počínání zdůvodňovali tím, že zástupci ministerstva jsou přece povinni přijít jednat za dělníky, a nikoli obráceně.

Přečtěte si celou ukázku.

O autorovi

PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D. (*1982) doktorské studium absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2015, od téhož roku pracuje jako vědecký pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů České republiky a od roku 2018 též jako odborný archivář Národního archivu České republiky. Zabývá se zejména protesty obyvatelstva v podmínkách státně socialistických diktatur, dějinami průmyslového dělnictva a vývojem nižších organizačních složek komunistického hnutí. Mezi jeho knihy patří například Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953 (Praha 2016), Nervová vlákna diktatury. Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945–1956 (Praha 2019), Mimořádný lidový soud v Praze 1945–1948. Retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice (Praha 2020) a Praha v červnu 1953. Dělnická revolta proti měnové reformě, vyjednávání v továrnách a strukturální proměna dělnické třídy (Praha 2021).

Zdroj informací: nakladatelství Akropolis

O nakladateli

Nakladatelství Akropolis se soustředí na vydávání kvalitní beletristické, historické a bohemistické literatury, včetně učebnic češtiny jako cizího jazyka. Nakladatelství vzniklo v roce 1990.


 Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Zajímáte se o českou historii dvacátého století? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSpolečnou silou
Aktéři společenské změny v českých zemích 1918–1925

Holubec, Stanislav – Kober, Jan

Academia, 2023

zobrazit info o knize„Takový socialismus nechceme!“
Kultura protestu průmyslového dělnictva v českých zemích v letech 1945–1968

Šlouf, Jakub

Akropolis, 2024

Napsat komentář