Klimatické změny

kniha_o_klimatu
Víte, jaké máme klimatické cykly? Co způsobuje oteplování? Podle čeho určujeme, jaké bylo klima v dobách minulých? A jaký další vývoj klimatu můžeme očekávat? Nejen to se dozvíte v Knize o klimatu zemí Koruny české.

První část této mimořádné a nedocenitelně důležité knihy se zabývá obecným vývojem klimatu, přičemž se věnuje základním přirozeným mechanismům klimatických změn. Vysvětluje základní termíny, seznamuje s metodami klimatického výzkumu včetně jeho dějin a přináší odpovědi na důležité otázky, z nichž vybíráme: Proč jsou důležité mořské oscilace? – Je naše doba skutečně klimaticky extrémnější? – Proč se Země otepluje méně, než bychom čekali?
Druhá, hlavní část knihy popisuje průběh počasí a klimatické epizody minulých staletí, přičemž je založena na rozsáhlém souboru čtyřiceti pěti tisíc výpisků z kronik a dalších historických dokumentů pro roky 1000–1775, a to po jednotlivých letech. Tuto část uzavírá jednak přehled přirozených období malé doby ledové podle teplotních a srážkových řad meteorologické observatoře v pražském Klementinu, jednak stručná charakteristika podnebí 20. století.
V třetí, závěrečné části knihy se ocitáme v klimatu budoucího světa a hledáme zde konkrétní odpovědi na otázku Co nás čeká a co se s tím dá dělat? Zde najdeme i zcela praktické rady, jak si poradit doma, ve městě, na poli či v lese.

Kniha o klimatu zemí Koruny české

Jak se klima vyvíjelo, jaké klima nás čeká a co s tím můžeme dělat
Autoři: Zdeněk Vašků, Jiří Svoboda, Václav Cílek

Počet stran: 720
Vazba: vázaná
Formát: 162×235 mm
ISBN: 978-80-7335-853-2
Doporučená cena: 597 Kč

Knihu Kniha o klimatu zemí Koruny české vydalo nakladatelství Leda v edici PRAMENY.

O autorech

Doc. Ing. Zdeněk Vašků, CSc., (1944–2019) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze (dnes Česká zemědělská univerzita v Praze) a geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK. Zabýval se kulturně-technickým inženýrstvím v krajině, klimatologií a půdoznalstvím. Přednášel na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Napsal knihy Velký pranostikon (1998, 2002), Základní druhy průzkumů pro krajinné inženýrství, využití a ochranu krajiny (2008 a 2012), Umění pojmenovat (2011) a Hold slunci, dešti, půdě a pluhu (2014).

Zdroj informací: časopis Vesmír

Ing. Jiří Svoboda, matematik a statistik. Klimatem se zabývá od 70. let. Je autorem několika publikací o kolísání klimatu v historii lidstva a o vlivu podnebí na vývoj společnosti. Odmítá názor o antropogenní příčině klimatických změn. Připouští sice, že emise skleníkových plynů světové klima ovlivňují, mnohem větší váhu však přisuzuje přírodním faktorům, nyní hlavně změnám sluneční aktivity, která je v posledních letech nízká. Neobává se proto oteplování, naopak, očekává pokles průměrných globálních teplot o 1 až 1,5 stupně Celsia. Chladná fáze prý potrvá do roku 2030 až 2040. Kvůli svým názorům bývá příležitostně terčem kritiky ze strany vystudovaných klimatologů. Jiří Svoboda je autorem těchto knih: Jak to bylo s Atlantidou (1998), Utajené dějiny podnebí (2004, 2009), Amerika – záhada dvou tisíciletí (2007).

Zdroj informací: kultura21.cz

Václav Cílek je geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. Přestože se ve své práci zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů. Za Krajiny vnitřní a vnější a Makom. Kniha míst byl vyznamenán cenou Toma Stopparda za rok 2004. V roce 2007 získal Cenu ministra životního prostředí „za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie“. V roce 2009 mu byla udělena cena VIZE 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových za to, že „svým dílem významně rozšířil lidský obzor, poukázal na méně známé jevy a souvislosti, napomohl včlenit výsledky vědy do obecné kultury a prohloubil alternativy lidského pohledu na svět, kosmos a základní otázky bytí“. Spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí, jako autor či spoluautor vydal přes třicet knižních titulů – z nakladatelství Dokořán jsou to mimo výše zmíněné například KřivoklátskoStřední BrdyKameny a hvězdy a další.

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán


Nakladatelství Leda se zaměřuje na vydávání slovníků a jazykových učebnic v knižní i elektronické podobě. V nabídce najdete kromě učebnic také výukové programy. Nakladatelství vydává také zajímavé tituly z oblasti beletrie a literatury faktu. Zaregistrovaní návštěvníci v LEDA klubu mohou získat na knihy výhodné slevy a neomezený přístup do on-line slovníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKniha o klimatu zemí Koruny české
Jak se klima vyvíjelo, jaké klima nás čeká a co s tím můžeme dělat

Vašků, Zdeněk – Svoboda, Jiří – Cílek, Václav

Leda, 2023

Napsat komentář