Duchovní kořeny a moudrost staletí

duchovno
Páteční knižní tipy se nesou v duchu poznání, moudrosti a spirituality. Nejprve se seznámíte se staroegyptskými bohy a faraony. Pak poznáte keltskou kulturu a také dějiny pohanské Evropy. Na závěr se zaměříte na svou duši.

Seznamte se s bohy, bohyněmi a faraony starověkého Egypta. Bohatě ilustrovaná kniha obsahuje několik příběhů, ve kterých nechybí hrdinské skutky, objevné cesty a dech beroucí dobrodružství.

Zajímá vás, jaké prokletí stihlo boha země Geba a bohyni nebes Nutu, proč se sluneční bůh Re rozhodl opustit zemi a jak vlastně může dopadnout takový závod ve veslování na kamenných lodích? Anebo byste se rádi dozvěděli, co předpověděl jeden mág Cheopsovi, staviteli té největší známé pyramidy, případně co se může přihodit námořníkovi, který ztroskotá na zapomenutém ostrově? Ponořte se do magického světa vykresleného tímto souborem více než dvaceti bájí a pověstí, které patří mezi ty nejstarší na světě, a poznejte svět staroegyptských bohů, faraonů i obyčejných smrtelníků.

Egyptské mýty

Seznamte se s bohy, bohyněmi a faraony starověkého Egypta
Autorka: Jean Menziesová
Ilustrátorka: Katie Ponderová
Přeložila: Martina Bardoňová

Počet stran: 144
Vazba: vázaná
Formát: 235×285 mm
ISBN: 978-80-276-0691-7
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Egyptské mýty vydalo nakladatelství Slovart.

Ukázka z knihy

egyptske_myty_ukazka

Prolistujte si i další ukázky.

O autorce

Jean Menziesová žije v Edinburghu. Známá je díky svému YouTube kanálu JeansThoughts, kde od roku 2012 diskutuje o knihách, psaní, studiu a starověké historii. Je absolventkou postgraduálního studia a její specializací je řecká literatura, athénské právo, řecká mytologie a historie žen v klasickém Řecku. Napsala také knihu Řecké mýty.

Zdroj informací: jeanmenzies.com

————————————————

Básník a duchovní John O’Donohue patří k odborníkům na keltskou kulturu. Přečtěte si jeho Knihu keltské moudrosti.

V novém vydání vychází dnes již kultovní kniha inspirovaná starou keltskou moudrostí, poezií a spiritualitou. Výjimečný znalec keltské kultury, básník a duchovní John O’Donohue, v ní zve čtenáře, aby vstoupil do posvátného světa keltské tradice, kde není rozdílu mezi lidskou duší a tím, co je věčné, mezi viditelným a neviditelným, lidským a sakrálním. V knize inspirované starými příběhy, poetickou modrostí i aktuálními úvahami dotýkajícími se obecně lidských témat hovoří o přátelství, sounáležitosti, samotě, kreativitě, lásce i smrti. Spojuje jedinečné postřehy keltské spirituality s moderní dobou a jejími potřebami a naléhavě vyzývá k poznání duše každého člověka.

Kniha keltské moudrosti

Autor: John O´Donohue
Přeložila: Marie Polasková

Počet stran: 256
Vazba: brožovaná
Formát: 147×205 mm
ISBN: 978-80-262-2056-5
Doporučená cena: 369 Kč

Knihu Kniha keltské moudrosti vydalo nakladatelství Portál.

Ukázka z knihy

Keltové nikdy netíhli k jednoduchým, přímým liniím. Vyhýbali se takovému myšlení a jednání, které by směřovalo k uklidňující jistotě. S neobyčejným respektem přistupovali k tajemství kruhu a spirály. Kruh je jeden z nejstarších a nejmocnějších symbolů. Země má kruhový základ, Slunce a Měsíc také. Dokonce i sám čas má kruhovou povahu – den a rok jsou odpočítávány v kruhu. Na nejintimnější úrovni to platí i o životě každého jedince. (str. 102)

Nezapomeňte se podívat i na další ukázky.

O autorovi

John O’Donohue byl původem Ir, získal doktorát z filozofie náboženství v Tübingen, zabýval se Mistrem Eckhartem. Jako filozof, básník a duchovní otevíral široké veřejnosti zdroje keltské moudrosti a tradice, jimiž se celý život zabýval. Je autorem řady knih.

Zdroj informací: nakladatelství Portál

————————————————

Zapomenout nesmíme ani na přehled pohanských náboženství, který najdete v knize Dějiny pohanské Evropy. Autoři Nigel Pennick a Prudence Jonesová se věnují např. i popisu méně známých božstev a rituálů.

Kniha Dějiny pohanské Evropy je mimořádně čtivým přehledem pohanských náboženství ze všech částí Evropy, který se přitom vyznačuje vědeckým a historickým přístupem a zpracováním. Pohanství se v pojetí autorů ani neomezuje jen na klasické náboženství antiky, ani na protikřesťanské nebo humanistické pojetí lidského světa. Definují jej především jako polyteismus, který vidí v přírodě teofanii, projevení božství, jehož základní složkou je i Bohyně, ženský princip. To vysvětluje i rostoucí oblibu pohanství, které nyní čerpá impulsy ze zájmu o životní prostředí a ze snahy feminismu emancipovat ženy i v duchovní oblasti, dosud setrvávající z velké části v doméně mužů.

Autoři ve svém zkoumání vycházejí z nejstarších písemných zpráv o minojské kultuře na Krétě a mykénské kultuře v Řecku. Přes klasické Řecko, záhadnou kulturu Etrusků a Řím, jejichž náboženství jsou poměrně známá, pak pokračují popisem méně známých božstev a rituálů Keltů a Germánů a velký prostor zde dostávají i donedávna málo známé či zcela opomíjené a sotva zdokumentované kmenové systémy Piktů, Finů a ostatních kmenů na severních okrajích kontinentu a Slovanů, včetně Rusů. Kniha se tak stává uceleným a vyváženým popisem původních evropských posvátných tradic, na jejichž existenci jsme už zapomněli a jež nezřídka opomíjejí i duchovně orientovaní lidé, kteří hledají inspiraci například ve východních náboženstvích. Poslední část knihy se zabývá novopohanstvím a jeho specifickými směry, jako jsou neodruidismus, wicca nebo ásatrú.

Dějiny pohanské Evropy

Autoři: Nigel Pennick a Prudence Jonesová
Přeložil: Jiří Ogrocký

Počet stran: 348
Vazba: brožovaná
Formát: 143×208 mm
ISBN: 978-80-7364-158-0
Doporučená cena: 340 Kč

Knihu Dějiny pohanské Evropy vydalo nakladatelství Lukáš a syn.

Ukázka z knihy

Po zavedení křesťanství byla nejvýznamnější pohanská místa zabrána ke stavbě kostelů. Dobrým příkladem je Vé v Jellinge v Dánsku. Podobně ve farnosti Gamla Uppsala ve Švédsku existoval až asi do roku 1100 velký dřevěný chrám. Má se za to, že toto posvátné místo vzniklo jako posvátný hrob, pak se z něj vyvinul Hørgr a nakonec tu vznikl pohanský chrám. Na jeho místě byla postavena katedrála. Na druhé straně v anglosaských a později vikinských dobách byly v posvátných ohradách znovu zaváděny pohanské pohřební obřady. (str. 171)

O autorech

Nigel Campbell Pennick, autor publikující mj. o přírodní magii, venkovských lidových zvycích, keltském umění a runách. Píše o mořských druzích, je výtvarníkem a ilustrátorem, návrhářem a výrobcem vitráží a hudebníkem. Píše také o evropském umění a řemeslech, stavbách, krajině, zvycích, hrách a duchovních tradicích.

Prudence Jonesová je spisovatelka a komentátorka pohanských tradic Evropy a souvisejících duchovních systémů. Vyučovala filozofii v Cambridgi a na univerzitě v Albertě, kde se věnovala výzkumu antické a středověké logiky. Je členkou Královské společnosti umění.

Zdroj informací: nakladatelství Lukáš a syn

————————————————

Co je v životě nejdůležitější? Tím se ve své knize Putování vesmírem zabývá Aneta Schauerová. Důraz klade na spojení člověka s čistou energetickou linkou, která neustále proudí skrze jeho duši a srdce.

Tato kniha vám pomůže pochopit, že to nejdůležitější není honba za penězi, úspěchem a zdánlivě šťastnou rodinou, nýbrž je to spojení vás samých s čistou energetickou linkou neustále proudící skrze vaši duši a srdce. Jakmile toto své spojení v sobě začnete vnímat, otevřete se tím i vaší důležité cestě, jež vás dále povede k těm správným lidem a činnostem. Beze strachu, bez pochyb a s vírou ve vyšší dobro. Budete umět uzdravovat, pomáhat druhým a také nacházet odpovědi na otázky, které si kladete, hledáte-li smysl toho, co se kolem vás děje.

Putování vesmírem je určeno pro všechny hledající a přející si pochopit hlavní zákonitosti fungování vesmíru a také těm, kteří chtějí nalézt své místo v životě a své poslání. Těm, kteří jsou otevřeni změně a porozumění sobě samým, chodu společnosti, mezilidským vztahům i konkrétně vztahům mezi mužem a ženou.

Srozumitelné čtení pro každého, kdo se chce přiblížit k poznání, které otevírá duši a vede k opravdovému žití.

Putování vesmírem

aneb Toulky našich duší
Autorka: Aneta Schauerová

Počet stran: 120
Vazba: vázaná
Formát: 144×207 mm
ISBN: 978-80-247-1161-4
Doporučená cena: 329 Kč

Knihu Putování vesmírem vydalo nakladatelství Alferia.

O autorce

Aneta Schauerová přibližuje lidem duchovní svět, jeho zákonitosti a život s ním – převážně formou výukových videí s náčrty na tabuli pro srozumitelnější pochopení. Dále formou energetických léčivých kreseb a obrazů, které pravidelně nahrává na svůj Youtube kanál a v poslední řadě také formou článků a knih, které soustavně sepisuje (např. Duše, co tančí císařský valčík, Duše, co tančí tango či Vesmírný řád). Díky své víře v duchovní svět věří ve spravedlnost a je přesvědčena, že lidé jsou v jádru dobří, jen se někomu daří lépe a někomu o něco méně to dobro vidět a realizovat.

Zdroj informací: anetaschauerova.cz


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeEgyptské mýty
Seznamte se s bohy, bohyněmi a faraony starověkého Egypta

Menziesová, Jean

Slovart, 2023

zobrazit info o knizeKniha keltské moudrosti

O´Donohue, John

Portál, 2023

zobrazit info o knizeDějiny pohanské Evropy

Jonesová, Prudence – Pennick, Nigel

Lukáš a syn, 2023

zobrazit info o knizePutování vesmírem
aneb Toulky našich duší

Schauerová, Aneta

Alferia, 2023

Napsat komentář