Fenomén brak

Kral ceskeho braku_uvodni
Knížka Král českého braku od Emila Hrušky seznamuje s některými zkrácenými díly Václava Jelínka, plodného autora brakové literatury obsahující jistou míru perverze. Kniha zahrnuje také Jelínkův životopis.

Václav Jelínek (1905–1967), který své romány podepisoval jako Sláva V. Jelínek a za nacistické okupace, kdy se „dal k Němcům“ pod jménem Willibald Yöring, byl fenoménem české brakové literatury let dvacátých až čtyřicátých. Byl neuvěřitelně plodný: během své spisovatelské kariéry vydal přes stovku „děl“, jejichž obsah sahal od „červené knihovny“ po dobrodružství všeho druhu. Oživované mrtvoly, oplodňování žen semenem z oběšenců, krysy požírající lidi… Notná dávka perverze Jelínka „proslavila“ tak, že jeho knihy jsou dnes cenným sběratelským artiklem – právě pro svou neuvěřitelnou stupiditu a dekadenci. Za okupace Jelínek udával své spoluobčany a byl za to pak odsouzen na několik let do vězení. Ve vazbě sepsal jakousi svou obhajobu, která však nemohla být jiná než jeho „slavná“ díla.

 

Král českého braku

Doba a život Václava Jelínka alias Slávy V. Jelínka, ale také Willibalda Yöringa
Autor: Emil Hruška

Počet stran: 264
Vazba: vázaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-278-0091-9
Doporučená cena: 279 Kč

Knihu Král českého braku vydalo nakladatelství Epocha.

 

Ukázka z knihy

V Praze zrodilo se jaro, jež přišlo náhle v jediném dni, jako malý zázrak, jímž také jest ve skutečnosti! Vlaštovky zpívají! Není‑li jaro především pro ženy?
[Autor mnoha slovy popisuje jarní náladu a poté následuje jeho úvaha o ženách; připomeňme, že v době, kdy napsal tuto knihu, mu bylo pouhých dvacet let.]
Praha chová ženy skutečně krásné, temperamentní, ale zřídka nalezneme v jejich kráse onu originální zajímavost, jež v jiných velkoměstech není příliš řídká. Jest to tím, že není u nás neporušitelnosti společenských tříd. Skutečně krásná dcera průměrně zámožného velkoměstského lékaře provdá se za zdravého statkáře. Krása ženina snad v příštích dětech nabude obrazu, ale jistě do jisté míry tento obraz bude snížen, zevšedněn, zvulgarizován mužem. Krásný muž ožení se se zámožnou šeredou, samozřejmě, že hlubokou krásu dětí zde očekávati nemůžeme. Není u nás té patricijské urovnanosti Londýna, přesně ohraničeného kastovnictví španělského, té jasné společenské rozlišovanosti Cařihradu. Peníze mísí se s krásou, talent se zámožností, mládí se starobou. Divíme se mnohdy, že dělnické ženy, drobné živnostnice a i služky mají tak hezké děti. Provdaly se za muže stejné úrovně, přiměřeného věku a cítily k němu opravdovou lásku a vděčnost. (str. 69)

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorovi

Emil Hruška (*1958, Mladá Boleslav) vystudoval práva (s pozdější specializací na právo průmyslového vlastnictví) a žurnalistiku. Po léta působil jako novinář a podnikový právník (mimo jiné v plzeňském holdingu ŠKODA). V rámci výkonu své profese pobýval v řadě zemí včetně Mongolska, Ruska, Srbska či Bulharska. Od roku 2004 se specializuje na problematiku Evropské unie a působí jako poradce některých českých poslanců Evropského parlamentu. Literární činnost a publicistika se často překrývá s jeho profesním zájmem. Je mimo jiné autorem knih Akce Zeppelin (1999), Pohoří divočáků (2002), Vražda profesora Lessinga (2003), Sudetoněmecké kapitoly (2008), Konrad Henlein – Život a smrt (2010), Převedu vás… Na onen svět! (2012), Boj o pohraničí (2013), Peripetie sudetoněmeckého principála (2014), Pán protektorátu. K. H. Frank známý a neznámý (2015), Aktovky v dějinách (2015), ale také povídkových sbírek My, hoši ze Sudet (2005, vyšlo zatím pouze německy pod názvem Das Pferd am Fallschirm, 2010) a Muž dvou rakví (2007). Publikoval také velké množství článků a odborných statí v českém a německém tisku.

Zdroj informací: nakladatelství Epocha


Nakladatelství Epocha ve stávající podobě existuje a vydává od října roku 2002. Navazuje na činnost stejnojmenného subjektu, který vznikl roku 1996. Jeho ediční profil byl tehdy vyhraněný, soustředil se na historii prezentovanou životopisnými monografiemi významných postav českých, ale i světových dějin. V roce 2002 se Epocha rozšířila, a to nejen personálně, ale především koncepčně. Její ediční záběr se rozrostl o další žánry a s tím se rozšířila i autorská základna, která se neomezuje jen na domácí zdroje. Dominantním směrem ediční koncepce zůstává i nadále literatura faktu a historie, nově je velký prostor v edičních plánech věnován fantastice.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKrál českého braku
Doba a život Václava Jelínka alias Slávy V. Jelínka, ale také Willibalda Yöringa

Hruška, Emil

Epocha, 2022

Napsat komentář