Tajemství hory Blaníku

blaniknahled
Znáte pověst o hoře Blaníku, jejíž spící rytíři mají v případě potřeby přijít české zemi na pomoc, až bude nejhůře? A chcete se dozvědět více (nejen) o mytologii a archeologii této hory a jejího okolí? Pak by vás mohla zaujmout následující kniha.

Kniha O památné hoře Blaníku a jejím kraji pojednává o přírodě a památkách regionu, který leží pod Blaníkem. Ten je víc než jen jedním z mnoha českých kopců, protože kolem něj se vytvářel kus identity českého národa. Psaly se o něm knihy, romantické příběhy i politické projevy a skládaly se básně, opery a hudební díla. Zhruba polovina knihy je proto věnována archeologii a mytologii nejenom Blaníku, ale celé rodiny našich posvátných hor. V mnohých z nich sídlily ochranitelské síly země a významní předkové. Poutě na hory, kde se dal prožít kontakt s něčím zázračným či alespoň nadosobním, dosáhly svého nejslavnějšího vrcholu v počátcích husitství. Jejich stopy ale můžeme vysledovat v setkávání náboženských sekt a později evangelíků od poloviny třináctého až do konce století osmnáctého a brzy na ně navázaly národní a politické tábory století devatenáctého až jednadvacátého. Kult hor začal před mnoha tisíci lety, proměňoval se a přeléval, ale dodnes neskončil.

O památné hoře Blaníku a jejím kraji

Příběhy posvátných hor
Autoři: Václav Cílek, Lubomír Hanel, Václav Zemek a kol.

Počet stran: 256
Vazba: vázaná
Formát: 135×200 mm
ISBN: 978-80-7675-057-9
Doporučená cena: 599 Kč

Knihu O památné hoře Blaníku a jejím kraji vydalo nakladatelství Dokořán.

Ukázka z knihy

Mytická hora Blaník, vlastně hora dvojitá, tvořená Velkým a Malým Blaníkem, vstupuje do českých dějin koncem středověku jako fenomén církevně-politický, jemuž se věnovala už celá řada badatelů. Na počátku 15. století se poprvé objevují zprávy spojující Blaník s křesťanským nonkonformismem, případně s magií a pověrou. Synoda pražské arcidiecéze se roku 1404 zabývala pověrečnými poutěmi směřujícími na Blaník, přičemž podle arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Hazmburka jakýsi laik z blanického okolí prohlašoval, že je to posvátná hora, neboť jsou zde pochována těla svatých apoštolů Petra a Pavla. Jan Hus, který byl členem arcibiskupské komise zkoumající i další pověrečné poutě té doby, se roku 1405 o těchto poutích opět zmiňuje a v kázání z roku 1411 dodává, že díky zásahu pražského arcibiskupa jim bylo včas zamezeno.

Až ze 17. století pocházejí rukopisy tzv. Rožmberkova vidění, jež se hlásí do roku 1417. Přední český aristokrat Oldřich z Rožmberka, který kolísal mezi římskou církví a českou reformací čili husitstvím, měl mít vidění bolestného Krista, Jana Husa a sv. Václava, přičemž spatřil, jak „veliký a hrozný muž zapálil na hoře Blaníku velikou kupu slámy“. Oldřich z Rožmberka se prý kvůli tomu nakonec přiklonil k římské církvi a králi Zikmundovi Lucemburskému. Kdysi se uvažovalo, že iniciace blanických pověstí vznikla během 15. století právě v rožmberském okruhu jako ospravedlnění Oldřichovy koketérie s utrakvismem, nejspíše je však tzv. Rožmberkovo vidění až dílem pobělohorských jezuitů. (str. 132)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorech

Václav Cílek je geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. Přestože se ve své práci zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů. Za Krajiny vnitřní a vnější a Makom. Kniha míst byl vyznamenán cenou Toma Stopparda za rok 2004. V roce 2007 získal Cenu ministra životního prostředí „za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie“. V roce 2009 mu byla udělena cena VIZE 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových za to, že „svým dílem významně rozšířil lidský obzor, poukázal na méně známé jevy a souvislosti, napomohl včlenit výsledky vědy do obecné kultury a prohloubil alternativy lidského pohledu na svět, kosmos a základní otázky bytí“. Spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí, jako autor či spoluautor vydal přes třicet knižních titulů – z nakladatelství Dokořán jsou to mimo výše zmíněné například KřivoklátskoStřední BrdyKameny a hvězdy a další.

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán

Lubomír Hanel je zoolog se zaměřením na ichtyologii, hydrobiologii, entomologii a ochranu přírody, zabývá se také českým názvoslovím světové ichtyofauny. Absolvoval studium na katedře zoologie PřF UK v Praze. Od r. 1982 je profesionálním pracovníkem v ochraně přírody, nyní zastává místo vedoucího Správy CHKO Blaník. Od r. 1996 přednáší na Pedagogické fakultě UK v Praze. Působí také na České zemědělské univerzitě v Praze, kde se věnuje aplikované ichtyologii. Publikoval přes 150 vědeckých a několik set popularizačních prací, je autorem 6 vysokoškolských skript, autorem či spoluautorem 26 monografií a knih, např. publikace AkvaristikaBiologie a chov vodních živočichů I a II, Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých, Přehled nižších obratlovců České republiky, Stručný přehled strunatců (Chordata) světa, Vybrané kapitoly z autekologie a synekologie živočichů, Ryby a mihule České republiky, Naše ryby a rybaření a další. Absolvoval zoologickou expedici do Ázerbájdžánu a studijní pobyt ve Velké Británii.

Zdroj informací: ziva.avcr.cz


Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 1 000 titulů, z nichž asi 1/3 tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Snaží se vydávat tituly nejen zajímavé, ale i profesionálně vyrobené.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeO památné hoře Blaníku a jejím kraji
Příběhy posvátných hor

Cílek, Václav – Hanel, Lubomír – Zemek, Václav a kol.

Dokořán, 2022

Napsat komentář