Klíčový rok 1968 na Západě

Nemecky rok uvod
Kniha A. Valenty předkládá čtenáři hned několik možností a postojů k tomu, co vyvolal rok 1968 na Západě. Sledovány jsou však také myšlenky a názory studentského revolucionáře Rudiho Dutschkeho a opomenut není ani důsledek událostí a vznik a vzestup strany Zelených.

Zatímco konzervativci interpretují rok 1968 na Západě jako první krok na cestě, která přivedla Západ na práh „měkké“ varianty totalitarismu, názor dnešních západních elit i mnoha společenskovědních intelektuálů v bývalé „východní“ Evropě je právě opačný. Podle jejich soudu rozbili studentští rebelové autoritativní struktury poválečné společnosti ve prospěch vyššího stupně demokracie a osvobodivé plurality. Tyto dva postoje jsou zcela protichůdné, jelikož první z nich klade na první místo svobodu, zatímco druhý upřednostňuje rovnost, resp. permanentní levicovou radikalizaci „liberalismu“. Studie Německý rok 1968. Předpoklady, průběh a důsledky kulturní revoluce v SRN se zevrubně zabývá tímto tématem, které je v českém prostředí – ostatně jako i pojem samotný – stále velmi málo známé a chápané. Přitom se jedná o fenomén, který je základní příčinou nynější fatální degenerace západního liberalismu a těžké krize západní Evropy a Spojených států. Úvodem autor věnuje značnou pozornost specifické mentalitě Němců, která hluboce poznamenala dějiny Německa ve 20. století, a to včetně roku 1968. Výklad geneze (neo)marxistické studentské a intelektuální vzpoury osmašedesátého roku rovněž nemůže pominout otázku moderny a vliv tzv. Frankfurtské školy. Vlastní průběh událostí v roce 1968 v západním Německu je sledován po linii chronologické i problémové, přičemž jeden z věcných oddílů se podrobněji zabývá osobností a myšlením nejznámějšího studentského revolucionáře Rudi Dutschkeho. K závažným důsledkům hnutí roku 1968, jež se všechny v hlavních rysech zformovaly již v sedmdesátých letech, patří vznik a vzestup strany Zelených.

Německý rok 1968

Předpoklady, průběh a důsledky kulturní revoluce v SRN
Autor: Aleš Valenta
Ilustrátor: Pavel Hrach

Počet stran: 560
Vazba: vázaná
Formát: 145×225 mm
ISBN: 978-80-7335-754-2
Doporučená cena: 398 Kč

Knihu Německý rok 1968 vydalo nakladatelství Leda.

Ukázka z knihy

Bezprostředně po roce 1945 vzniklo několik publikací, které účtovaly s německým historickým vývojem vedoucím údajně neodvratně od pruského mocenského vzmachu v první polovině 19. století přes Bismarckovo sjednocení Německa a první světovou válku k Hitlerovi a holocaustu. Názor, že císařské Německo, resp. Prusko, jsou ztělesněním zla v dějinách, se ale objevil již po roce 1918 např. u marxisty Ernsta Blocha. Daleko k tomu názoru neměl ostatně ani vášnivý obdivovatel Francie Heinrich Mann.

Můžete si přečíst kompletní ukázku.

O autorovi

Aleš Valenta (nar. 1964) působil jako historik na Univerzitě Hradec Králové a jako archivář. V letech 2016–2021 byl politickým analytikem a spolupracovníkem Institutu Václava Klause. Kromě několika knih na historická témata publikoval soubor politických článků pod názvem Jeden rok konzervativní publicistiky (IVK, 2017) a v knize Mýtus a realita. Politika v SRN 1998–2017 (Mladá fronta, 2018) kriticky pojednal soudobý politický vývoj v Německu. V současnosti pracuje jako překladatel.

Zdroj informací: LEDA

Edice AGORA

V edici AGORA vydává nakladatelství LEDA nekonformní knihy zaměřené na politiku a společnost. V této edici vyšla v letošním roce už celá řada knih: Na západě zuří válka, Epocha nároků, Kacířova zpověď, Politické neziskovky, Šílenství davů nebo Chvála nacionalismu.

Zdroj informací: LEDA


Nakladatelství Leda se zaměřuje na vydávání slovníků a jazykových učebnic v knižní i elektronické podobě. V nabídce najdete kromě učebnic také výukové programy. Nakladatelství vydává také zajímavé tituly z oblasti beletrie a literatury faktu. Zaregistrovaní návštěvníci v LEDA klubu mohou získat na knihy výhodné slevy a neomezený přístup do on-line slovníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNěmecký rok 1968
Předpoklady, průběh a důsledky kulturní revoluce v SRN

Valenta, Aleš

Leda, 2021

Napsat komentář