Jak (pře)žít v současném světě?

lide
Jak se orientovat v dnešním světě? Není naše civilizace příliš rychlá pro lidský mozek? Knihy, které vám dnes představíme, se zabývají právě takovými otázkami. Jedna seznamuje s problematikou klimatu, druhá nabízí způsob, jak se orientovat v nekončícím toku čísel a grafů, a třetí jednoduše přiznává, že naše civilizace ohled na štěstí člověka zapomněla v minulosti.

Známý ekonom a novinář Tim Harford je expertem na vysvětlování ekonomických problémů a hádanek lidem tak, aby je každý snadno pochopil. V knize Jak číst čísla se však pokouší o něco mnohem ambicióznějšího než vysvětlovat ekonomii – slibuje nás naučit, jak číst a chápat grafy, tabulky a čísla, které se na nás z médií jen hrnou.

Jak číst čísla

Deset pravidel pro orientaci ve statistikách
Autor: Tim Harford
Přeložil: Jan Kalandra

Počet stran: 248
Vazba: vázaná
Formát: 165×235 mm
ISBN: 978-80-257-3831-3
Doporučená cena: 399 Kč

 

Knihu Jak číst čísla vydalo nakladatelství Dokořán.

Data, grafy a analýzy nás dennodenně obklopují a narážíme na ně v médiích i při hospodských debatách. Statistiky nám slouží jako nepostradatelná opora při orientaci ve světě, a přece je čím dál víc zpochybňujeme. Když se však čísla dostanou do povolaných rukou, umějí změnit svět k lepšímu. Navzdory tomu, co se mezi lidmi traduje, nejsou dobří statistikové žádní podfukáři. Nešíří kouřovou clonu, ale naopak odkrývají nové obzory. Kvalitní statistické údaje pro nás znamenají totéž co pro hvězdáře dalekohled, pro bakteriologa mikroskop nebo pro radiologa rentgen. Pokud se jim otevřeme, odhalí ve světě kolem nás to, co bychom jinak přehlíželi. Tim Harford v knize Jak číst čísla vychází z praktických zkušeností ekonoma a zároveň moderátora rozhlasového pořadu BBC More or Less. Sestupuje s námi do hlubin dezinformací, mlžení i podezřelých výzkumných postupů a nachází v nich drahocenná data a analýzy, pro které stojí za to se čísly zaobírat.

Ukázka z knihy

Abraham Bredius nebyl žádný zelenáč. Udělal si jméno jako kritik a sběratel umění, a především jako největší světový znalec holandského malířství, zvláště pak děl mistra 17. století Jana Vermeera. Zamlada, v 80. letech 19. století, se Bredius proslavil tím, že odhalil díla, která byla Vermeerovi mylně připisována. V roce 1937 mu bylo dvaaosmdesát a prožíval jakousi labutí píseň experta na odpočinku. Přednedávnem mu totiž vyšla vysoce ceněná kniha, v níž pojmenoval dvě stovky padělků či napodobenin Rembrandta.

A právě v této etapě jeho života Bredia v monacké vile navštívil šarmantní právník jménem Gerard Boon. Chtěl znát jeho názor na nově nalezený obraz Kristus s učedníky v Emauzích, který měl údajně namalovat sám Vermeer. Malba přísného starce uhranula. S Boonem se rozloučil s tímto ortelem: Krista v Emauzích nejenže namaloval Vermeer, ale jde o mistrův nejskvělejší výtvor.

„Chce se mi konstatovat, že máme co do činění s životním dílem Vermeera van Delft,“ svěřil se Bredius brzy poté v časopiseckém článku. „Poměrně odlišným od všech jeho ostatních obrazů, a přece každým coulem vermeerovským.“

Proč autor vypráví tento příběh? Přečtěte si celou ukázkovou kapitolu z knihy a dozvíte se to!

O autorovi

Tim Harford (* 1973) píše pro list Financial Times známý sloupek „The Undercover Economist“, ve kterém zkoumá ekonomický kontext jevů z běžného života a na konkrétních příkladech vysvětluje základní principy fungování obchodu a psychologické taktiky byznysu. Moderuje podcast Cautionary Tales, věnovaný chybám a z nich plynoucím ponaučením, a od roku 2007 je moderátorem rozhlasového pořadu BBC Radio 4 More or Less, v němž spolu s kolegy odkrývá pozadí aktuálních zpráv či výroků obsahujících statistiky. Je čestným členem Královské statistické společnosti, nositelem řady ocenění za ekonomickou a statistickou žurnalistiku a v roce 2019 mu byl za „zásluhy za zvyšování povědomí o ekonomii“ udělen Řád britského impéria. Mezi jeho nejznámější knihy o ekonomii a statistice patří Důvtipný zákazník (The Undercover Economist 2005, česky 2008) nebo Adaptujte se: Proč úspěchu vždy předcházejí nezdary (2011, česky 2013).

Zdroj: dokoran.cz

O nakladateli

Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 600 titulů, z nichž asi třetinu tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Snaží se vydávat tituly nejen zajímavé, ale i profesionálně vyrobené.

————————————————

Kniha Klimatická změna – příčiny, dopady a adaptace je unikátní publikací, kterou připravila plejáda českých vědců a odborníků za účelem představit veřejnosti problematiku klimatické změny v celé její šířce. Od klimatické vědy až po společenské dopady, tato publikace je dokonalým průvodcem českého čtenáře napříč smutným a komplikovaným procesem, jehož jsme všichni součástí.

Klimatická změna – příčiny, dopady a adaptace

Autor: Michal V. Marek a kolektiv

Počet stran: 350
Vazba: vázaná
Formát: 185×246 mm
ISBN: 978-80-200-3362-8
Doporučená cena: 565 Kč

Knihu Klimatická změna – příčiny, dopady a adaptace vydalo nakladatelství Academia.

Tato kniha je o fenoménu globální změna a jeho významu pro člověka z pohledu jak klimatického, tak i z pohledu společenského. Čtenáři pomáhá ujasnit si vymezení vlivu klimatických změn v rámci globální změny a přináší odborný pohled na historické klima v České republice, příčiny vzniku klimatických změn, současné projevy a důsledky klimatickým změn a v neposlední řadě také přináší možnosti řešení tohoto problému v budoucnosti, včetně scénářů vývoje. Důležitou součástí této knihy je také zamyšlení o stávající situaci spojené s důsledky klimatických změn z morálního a etického pohledu. Tato kniha přináší odpovědi na otázky, které si pokládají čtenáři a lidé, kterým není lhostejná budoucnost naší planety a kteří chtějí pomoci při řešení toho důležitého celospolečenského problému.

Ukázka z knihy

1.1 Úvod

Naše civilizace se neustále vyvíjí, a dopad jejích aktivit na globální ekosystém planety Země je tedy nevyhnutelný. Hlavním hybatelem je neustále se navyšující velikost lidské populace (Hedberg, 2020), která v krátkém čase překročí osm miliard. Populační růst je silný s dlouhou setrvačností a celkového vrcholu dosáhne pravděpodobně nejdříve ve druhé polovině tohoto století (Vollset a kol., 2020). Navíc nárůst populace je nerovnoměrně distribuován mezi jednotlivými kontinenty a, což je velký problém, mezi regiony s různým stupněm rozvoje. Chudší regiony vykazují často větší explozi populačního růstu. Bohatší regiony zase zaznamenávají velmi vysoký stupeň spotřeby, přičemž rozdíly mezi spotřebou chudých a bohatých rostou (Derviş a Qureshi, 20161; Oxfam, 2020).

Prudce se rozvíjející populace zvyšuje své nároky na potraviny, vodu, energii, spotřeb- ní zboží a na celkové sociální zabezpečení (well-being). To je spojeno s dalšími nároky a spotřebou zdrojů (O’Neill a kol., 2018). Například turistický průmysl vyžaduje přepravu ohromného množství klientů na dlouhé i krátké vzdálenosti, proměnu turisticky atraktivních lokalit v rekreační resorty s dalekosáhlými dopady na místní přírodní prostředí a domácí infrastrukturu, a je tak odpovědný až za osm procent emisí skleníkových plynů (Lenzen a kol., 2018).

Prohlédněte si celou ukázkovou kapitolu z této knihy.

O autorovi

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., (*1954) absolvoval Lesnickou fakultu VŠZ v Brně a biofyziku na PřF UK v Praze. Je ředitelem Centra výzkumu globální změny AV ČR, vedoucím projektu CzechGlobe a přednáší fyziologii rostlin na LF Mendelovy univerzity v Brně. Zabývá se ekofyziologií rostlin v kontextu globální změny.

Zdroj: vesmir.cz

O nakladateli

Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. V současné době zaujímá Academia svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

————————————————

Kniha Ucivilizovat se k smrti? navazuje na slavnou knihu Neila Postmana Ubavit se k smrti nejen svým názvem. Zatímco Postman se před téměř 40 lety bál, že americkou civilizaci udáví televizní zábava, Christopher Ryan se bojí civilizace jako celku. Ve své knize pokládá zásadní otázku, a to, zdali nás dnešní civilizace plná technologických i lékařských zázraků činí šťastnými.

Ucivilizovat se k smrti?

Cena, kterou platíme za pokrok
Autor: Christopher Ryan
Přeložila: Jana Fořtová

Počet stran: 258
Vazba: vázaná
Formát: 145×215 mm
ISBN: 978-80-7364-135-1
Doporučená cena: 350 Kč

Knihu Ucivilizovat se k smrti? vydalo nakladatelství Barrister & Principal.

Pokrok, základní iluze naší doby, je vyčerpán. Většina z nás instinktivně cítí, že něco končí – vyprahlé prosincové dny, konverzace tváří v tvář nahrazená zomboidismem z hlavy na obrazovku, svět v neustálé válce, politický systém v chaosu. Některé mýty a lži slýcháme tak často, že nám připadají jako pravdy: Civilizace je největším úspěchem lidstva. Pokrok je nepopiratelný. Máte štěstí, že žijete tady a teď… Prehistorický život samozřejmě nebyl bez vážných nebezpečí a nevýhod. Mnoho dětí umíralo v kojeneckém věku. Zlomená kost, zanícené zranění, hadí uštknutí nebo problémové těhotenství mohly být fatální. Byla ale nakonec tato předcivilizační nebezpečí horší než moderní pohromy, jako jsou automobilové nehody, rakovina, kardiovaskulární choroby či technologicky prodloužený proces umírání?

Návštěvník z doby před 20 000 lety by byl nepochybně ohromen mnohým z toho, co by zde našel. Ale jakmile by jeho údiv nad iPhony, leteckou dopravou a transplantací jater opadl, co by si myslel o našem každodenním životě? Byl by nakonec více ohromen naším pokrokem, nebo zděšen tím, co jsme ztratili v našem stále se zrychlujícím spěchu do budoucnosti? A není třeba čas položit si možná tu nejpodvratnější otázku ze všech: Žijí moderní lidé, dokonce i ti nejšťastnější z nás, podstatně lépe než naši předkové z předcivilizační doby? Je civilizace jako celek čistým přínosem pro jednotlivé lidské bytosti? Ryan tvrdí, že bychom se měli začít ohlížet zpět, abychom našli cestu k lepší budoucnosti.

Ukázka z knihy

Můžete mi říkat, že jsem nevděčný. Mám stříbrné amalgámové plomby v zubech, drahá piva v ledničce a hudbu z celého světa v kapse. Řídím japonské auto s tempomatem, posilovačem řízení a airbagy, které mě svým explozivním objetím ochrání, pokud bych náhodou usnul za volantem. Nosím německé brýle, které v kalifornském slunci samy ztmavnou, a tahle slova píšu na počítači, který je tenčí a lehčí než knížka, ve které budou nakonec vytištěna. Těším se ze společnosti přátel, které bych už dávno ztratil, kdyby je nezachránily náročné urgentní operace, a můj otec žil posledních 17 let jen díky tomu, že se mu krev filtrovala přes játra muže jménem Chuck Zoerner, který zemřel v roce 2002.

A přesto.

Když anglický spisovatel G. K. Chesterton poprvé v roce 1921 navštívil Ameriku, jeho hostitelé ho vzali v noci na Times Square. Chesterton tam beze slova zíral. Když už to trvalo příliš dlouho a někdo se ho konečně zeptal, co si o tom myslí, Chesterton odpověděl: „Napadlo mě, jak krásné by to bylo, kdybych neuměl číst.“

Neváhejte a přečtěte si i pokračování této chytlavé ukázky!

O autorovi

Knihy Chrise Ryana byly přeloženy do více než dvaceti jazyků a jeho texty se objevují téměř všude – na Netflixu, Fox News, CNN, The New York Times, The Times of London, Playboy, The Washington Post, Time, Newsweek, The Atlantic, Outside, El Pais, La Vanguardia, Salon, Seed, Big Think. Ryan vystupoval jako řečník na různých akcích od TEDu přes Festival nebezpečných myšlenek v Opeře v Sydney až po Einsteinovo fórum v německém Pottsdamu, objevil se ve více než tuctu dokumentárních filmů. Ryan je spoluautorem bestselleru New York Times Sex za úsvitu a každý týden vydává podcast nazvaný Tangentially Speaking, v němž vede rozhovory se zajímavými lidmi, od slavných komiků přes bankovní lupiče a pašeráky drog až po pornohvězdy, spisovatele a fyziky plazmatu.

V roce 1984 získal bakalářský titul z anglické a americké literatury a o dvacet let později magisterský a doktorský titul z psychologie.

Zdroj: barrister.cz

O nakladateli

logo-barristerwebNakladatelství Barrister & Principal vydává původní i překladovou prózu a poezii včetně dětské literatury, knihy z dějin a teorie umění, z českých a světových dějin, náboženství a teologie, psychologie, sociologie, politologie a politiky, médií, filozofie, ekonomiky, literární vědy, dále jazykové příručky, obrazové publikace a průvodce se zaměřením na výtvarné umění a architekturu.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJak číst čísla
Deset pravidel pro orientaci ve statistikách

Harford, Tim

Dokořán, 2022

zobrazit info o knizeKlimatická změna – příčiny, dopady a adaptace

Marek, Michal V.

Academia, 2022

zobrazit info o knizeUcivilizovat se k smrti?
Cena, kterou platíme za pokrok

Ryan, Christopher

Lukáš a syn, 2022

Napsat komentář