Historické ohlédnutí

historie uvod
Dnes vás v rámci pravidelných knižních tipů pozveme na malý výlet napříč historií. Společně se vrátíme do období desátého a jedenáctého století a pak do dvacátého století, konkrétně do období druhé světové války, a také se dozvíme o životě jedné neobyčejné ženy, která v minulém století žila.

Kniha Čtvrtý bratr nás přenese do období Přemyslovců a vytříbený styl autora, který je povoláním historik, nám nabídne opravdu čistý historický román, jak má být.

Historik Josef Žemlička patří k předním odborníkům na přemyslovskou dobu. Proto neudiví, že se jeho román opírá o hluboké dobové znalosti. Autor se rozhodl nahlédnout za hluchá místa letopisů i kronik a do středu své druhé prozaické knihy postavil zdánlivě obyčejného člověka – byť s neobyčejným osudem. V žilách mu koluje modrá krev, ale nevyrůstá v komnatách. Přesto se Styr, hrdina románu Čtvrtý bratr, dostane do těsné blízkosti knížete Boleslava II. Pobožného a jeho syna Boleslava III. Ryšavého. Hybnou silou Styrova strhujícího příběhu, který se odehrává na pozadí dramatických událostí z přelomu 10. a 11. století, jsou intriky, přátelství, hrdinství i přebíhavé lásky, tedy témata, jimiž se literatura zaobírá od nepaměti.

Čtvrtý bratr

Příběh z doby přemyslovských knížat
Autor: Josef Žemlička

Počet stran: 228
Vazba: vázaná
Formát: 140×200 mm
ISBN: 978-80-7422-842-1
Doporučená cena: 269 Kč

Knihu Čtvrtý bratr vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

Ukázka z knihy

Den uběhl v říčném chvatu a shonu, i Styr se zapojil do úsilí pojistit Ryšavému zemi. Spolu s Borou řídil vysílání poslů na hrady, od nichž se odvíjela poslušnost země. Ano, Prahu Boleslav držel. Ne, usazení na kamenném stolci nebude opakovat, nepřestal být knížetem. Vyšehrad ovládli soupeři, za jeho zdmi se cítili bezpečně. Důležité budou Litoměřice a Žatec, předtím je na Vladivojovi vyloudili Vršovci. Nechtěl, bránil se, nakonec však povolil.

Prohlédněte si celou ukázku.

O autorovi

Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (nar. 1946 ve Slaném) patří k našim předním medievalistům, jenž se specializuje především na dějiny přemyslovského období od 10. do počátku 14. století, vznik měst, středověké osídlení a kolonizaci, počátky a rozmach české šlechty a strukturální proměny středověké společnosti. Po vystudování filosofické fakulty UK, obor archivnictví – pomocné vědy historické (1970), kdy jeho učiteli byli zejména profesoři Z. Fiala a I. Hlaváček, působil v akademickém Ústavu čsl. a světových dějin, dnešním Historickém ústavu AV ČR, kde pracuje i nyní. Od roku 1990 přednáší i na filosofické fakultě UK, kde dosáhl profesury, a je též vědecky činný v pražském Centru medievistických studií. Je autorem téměř stovky studií a článků v našich a zahraničních odborných časopisech a také četných monografií, vědeckých i populárněji zaměřených. Z nich jmenujme například Vývoj osídlení dolního Poohří a českého středohoří do 14. století (1980), Století posledních Přemyslovců (1986, 1998), Zlatá bula sicilská (1987), Přemysl Otakar I. (1990), Čechové, Němci a stát Přemyslovců (1991), Čechy v době knížecí (1997), Počátky Čech Královských 1198–1253 (2002), Království v pohybu (2014) nebo knihu Do tří korun (2017).

Zdroj informací: Nakladatelství Lidové noviny

————————————————

Druhá kniha se řadí k naučné literatuře a nese s sebou důležitá témata, jako jsou vlastenectví a odvaha. Právě díky těmto vlastnostem se před 80 lety uskutečnil atentát na Heydricha, který ovlivnil životy tisíců lidí.

Kniha Smrt boha smrti předkládá příběh plný odvahy a sebeobětování, ale také zrady a kruté pomsty. Autor zná dobře všechny aktéry tohoto dramatu. Vždyť to byl právě on, kdo se v knize Za Heydrichem stín z roku 1947 pokusil jako první objasnit pozadí a průběh atentátu. Jaroslav Andrejs podává vyčerpávajícím způsobem svědectví o jedné z nejúspěšnějších akcí československého odboje proti nacistům. Dnes existuje o atentátu dost studií renomovaných historiků, to však neznamená, že zde není místo pro solidní literaturu faktu. Připomíná nám statečné československé parašutisty, ale také jejich obětavé domácí pomocníky. Jména a osudy lidí, kteří riskovali nejen svůj život, ale i životy svých nejbližších. Lidí, pro které slovo vlastenectví nebylo jen prázdným pojmem. Stovky jich nalezly smrt a na to by se nikdy nemělo zapomenout.

Smrt boha smrti

Legendy a skutečnost kolem atentátu na Heydricha
Autor: Jaroslav Andrejs

Počet stran: 392
Vazba: vázaná
Formát: 150×215 mm
ISBN: 978-80-7565-962-0
Doporučená cena: 428 Kč

Knihu Smrt boha smrti vydalo nakladatelství Jota.

Ukázka z knihy

Národ se brzy začal dělit na dvě části. Na většinu, zhnusenou následky nesmyslné války, a na ty, jimž vadilo hlavně to, že byla prohraná. Ze zachovaného podhoubí začaly zase vylézat na povrch zárodky nových polovojenských organizací. Jakýsi Adolf Schickelgruber, alias Hitler, rodilý Rakušan, sháněl stoupence pro svůj program: roztrhat versailleskou mírovou smlouvu. Také šestnáctiletý středoškolský studentík Reinhard Heydrich podlehl svodům nového vlastenectví.

Můžete si prolistovat kompletní ukázku.

O autorovi

Jaroslav Andrejs (1908–2002) byl první český autor, který komplexně zpracoval příběh atentátu na Heydricha (kniha Za Heydrichem stín z roku 1947). Úředník, od roku 1936 žurnalista. Spisovatel chlapecké, dokumentární a zpočátku i sentimentální četby. Knižně debutoval vzpomínkovou prózou Za našich mladých let (1943). Dostal se k unikátním informacím, které se staly podkladem jeho nejčtenější knihy Za Heydrichem stín (1947). Jedná se o první literární zpracování tohoto tématu; i když od té doby byla řada informací výzkumem zrevidována, je kniha dodnes působivá. Zpracování rozšířil v knize Smrt boha smrti v roce 1997.

Zdroj informací: nakladatelství Jota

————————————————

U druhé světové války zůstaneme i v dalším knižním tipu, tentokrát v čistě románové podobě. Kniha líčí příběh dvou lidí za okupace, jehož jednotlivé okolnosti zůstaly dlouho skryty a na povrch vyplouvají až mnohem později.

Druhá světová válka. Ostrovy v Lamanšském průlivu. Dora, Joe a Geoffrey si užívají podzim života, když jejich poklid rozvrátí příjezd Němky Barbary, která chce zjistit, kdo je na fotce, kterou našla mezi matčinými věcmi. Pravda o tom, co se dělo za okupace na Normanských ostrovech, postupně vyplouvá na povrch, a spolu s ní i šokující příběh Dory, židovské uprchlice z Německa, a irského faráře Joea. To, co prožili za okupace, má překvapivě dalekosáhlé tragické následky. V utajení je příběh lásky a zrady, hanby i přežití. A vrhá světlo na zapomenuté stíny války na okupovaném Jersey.

Hodnocení čtenáře

„Tento přesvědčivý a dojemný román je důležitou připomínkou, že se válečné hrůzy neodehrávají jen na bitevním poli. A nekončí ani poté, co utichnou zbraně. Někteří lidé si ponesou jizvy – emocionální, fyzické i psychické – po zbytek života.“

- Herald, Skotsko

V utajení

Autorka: Mary Chamberlainová
Přeložili: Jiří Hrubý, Klára Šumová

Počet stran: 336
Vazba: vázaná
Formát: 150×210 mm
ISBN: 978-80-257-3742-2
Doporučená cena: 398 Kč

Knihu V utajení vydalo nakladatelství Argo.

Ukázka z knihy

A dost. Nic jí nehrozí. Dech se vrátil k normálu, ruce se zklidnily, krize pominula. Není to nic než dopis. Znovu ho zkroutila a vyhodila do koše na odpadky. Z komory pod schody vytáhla nákupní tašku na kolečkách, zkontrolovala, že má peněženku a klíče, a v chodbě pohlédla do zrcadla, aby se před odchodem ujistila, že je upravená. Kdy jí takhle zbělely vlasy? Pořád je měla husté a zvlněné, jejich sytá sluneční barva se však dávno proměnila v zimní tóny. Připomínaly srst polární lišky nebo zajíce běláka. Možná by si je měla obarvit. Nevolila by nic výrazného, nic křiklavého. Nejspíš jen přeliv, tlumený odstín, který by jim dodal barevný nádech. Její koruně krásy. Nosila je teď sčesané dozadu, všechny kudrny natažené a vyhlazené, sepnuté do jednoduchého uzlu. Působila v něm přísně, nepřístupně. „Lidé si myslí, že není snadné se s tebou sblížit,“ řekl jí jednou Charles. „Že jsi odtažitá. Hrozivá.“ „Nezatěžuje to rozpočet,“ odpověděla. Jak si měla ze své penze z univerzity dovolit pravidelné návštěvy u kadeřnice? Mohla si tehdy požádat o povýšení, jenže na to nikdy neměla dost sebevědomí. Po všechna ta léta strávená prací jí stačilo, že ve své kategorii patří mezi nejlepší. Její srdce zemřelo už za války, to si dobře uvědomovala.

Podívejte se na celou ukázku.

O autorce

Mary Chamberlainová (*1947) je emeritní profesorkou historie na Oxford Brookes University. Celý život se zabývala ženskou historií, orální historií a historií Karibiku (kde také žila), tedy „malými příběhy“ skrytými za oficiální velkou (neboli také mužskou) historií. Z této odbornosti se zrodil i její první román Švadlena z Dachau, v němž Chamberlainová líčí, jak cílevědomou a talentovanou osmnáctiletou Adu semelou neúprosná kola dějin, a to nejen prostřednictvím „nepřátel“, tedy Němců za druhé světové války, ale i patriarchální společnosti v domácí Británii. Také ve svém druhém románu V utajení (The Hidden) se autorka vrací do období druhé světové války a opět dokazuje, že i když knih na toto téma vznikly už tisíce, ona zná pří běhy, o nichž jsme ještě neslyšeli.

Zdroj informací: nakladatelství Argo

————————————————

Poslední zastávka dnes patří biografii. V životopisném románu o známé, oslňující a extravagantní Josephine Bakerové můžeme nahlédnout do jejího života nejen profesního, ale také soukromého. Nudit se nebudeme určitě ani v jednom z nich.

Extravagantní zpěvačka a tanečnice, majitelka nočního klubu, válečná hrdinka, zámecká paní, matka dvanácti dětí, a nakonec bojovnice za práva černochů po boku Martina Luthera Kinga – to všechno byla jedna žena. Josephine BakerováJejí život byl pestrý a bohatý a nebyla v něm nouze o překvapivé zvraty. I když jí okolnosti nebyly vždy nakloněny, nikdy se nevzdávala. Naopak si vždy šla tvrdohlavě za svým, nepřestávala usilovat o zrušení segregace a zapáleně bojovala za práva obyčejných Afroameričanů. Role, v níž byla stejně významnou a úspěšnou jako v roli okouzlující hvězdy varietních pódií. Poutavé inspirativní vyprávění mapuje téměř celý život slavné Pařížanky původem z chudinské černošské čtvrti v St. Louis. Dozvíte se, jak se z obyčejné tanečnice stala miláčkem Města světel, za co získala vyznamenání od slavného generála Charlese de Gaulla, jaké prožívala milostné peripetie i jak dopadl její sen o „duhové rodině“ adoptivních dětí různých barev pleti.

Josephine Bakerová – Tanec jejího života

Vstupovala do paláců králů a královen i do sídel prezidentů
Autorka: Juliana Weinbergová
Přeložila: Helena Mirovská

Počet stran: 408
Vazba: vázaná
Formát: 130×203 mm
ISBN: 978-80-7625-232-5
Doporučená cena: 449 Kč

Knihu Josephine Bakerová – Tanec jejího života vydalo nakladatelství Metafora.

Ukázka z knihy

Josephine seděla jen ve spodním prádle na prodřeném koberci svého pronajatého zařízeného pokoje. Vedle sebe měla misku s citronovou šťávou. Do světle žluté tekutiny namáčela bavlněnou utěrku a pečlivě si jí otírala paže, nohy, dekolt i obličej. Tuto proceduru prováděla už několik týdnů večer co večer a zabrala jí pokaždé nejméně tři čtvrtě hodiny. Copak by už brzy neměly být vidět výsledky? Natáhla obě paže a prohlížela si je v matném světle stojací lampy. „Pořád stejně hnědá, jako když jsem se narodila,“ zamumlala rozmrzele.

Podívejte se na celou ukázku.

O autorce

Juliana Weinberg se narodila v Neustadt an der Weinstrasse. Knihy píše od svých osmi let. Zajímá se také o cizí jazyky a kultury. Kromě psaní pracuje jako učitelka. Se svým manželem a třemi dětmi žije ve Falckém lese.

Zdroj informací: VerlagsgruppeHarperCollins

Další historické biografie

Kniha Josephine Bakerová – Tanec jejího života vyšla v ediční řadě Beletrizované životopisy. V této edici vyšly již další knihy různých autorů. Jmenovat můžeme například knihy Frida nespoutaná, Poslední rivalka Coco Chanel, Jackie a Maria nebo Dáma ve zlatém.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Do komentářů nám můžete napsat, která kniha zaujala právě vás.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeČtvrtý bratr
Příběh z doby přemyslovských knížat

Žemlička, Josef

Nakladatelství Lidové noviny, 2022

zobrazit info o knizeSmrt boha smrti
Legendy a skutečnost kolem atentátu na Heydricha

Andrejs, Jaroslav

Jota, 2022

zobrazit info o knizeV utajení

Chamberlainová, Mary

Argo, 2022

zobrazit info o knizeJosephine Bakerová – Tanec jejího života

Weinbergová, Juliana

Metafora, 2022

Napsat komentář