O posledním mocenském rozmachu Přemyslovců s renomovaným historikem

do_tri_korun
Josef Žemlička je uznávaným odborníkem na problematiku dynastie Přemyslovců. Jeho nejnovější vydanou prací je kniha věnující se závěrečnému rozmachu Přemyslovců předtím, než vymřeli po meči.

Autorem titulu Do tří korun s dovětkem Poslední rozmach Přemyslovců (1278–1301) je český historik, profesor a doktor filosofie Josef Žemlička. Josef Žemlička se na počátku své vědecko-výzkumné činnosti orientoval na problematiku osídlení a kolonizace ve středověku. Od konce sedmdesátých let minulého století pak svůj zájem rozšířil na vznik středověkých měst, počátky a rozmach pozemkové šlechty a politickou a společenskou strukturu českého státu za posledních Přemyslovců. Mezi jeho nejvýznamnější historické práce patří tituly Století posledních Přemyslovců, Čechy v době knížecí 1034–1198, Přemysl Otakar II.: král na rozhraní věků a Království v pohybu: kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy. Publikaci Do tří korun vydalo v závěru roku 2017 nakladatelství Lidové noviny.

Hned v první kapitole své knihy Žemlička konstatuje, že „Ulpívá cosi tragického, jakoby neuzavřeného na přemyslovské epoše, která po nedlouhé mezihře vyústila v lucemburské panování.“. Právě uzavírání přemyslovské epochy, smrti Přemysla Otakara II., létům následujícím a vládě Václava II., se historik ve své publikaci věnuje. Kniha je rozdělena na sedm hlavních částí, které se dále dělí na kapitoly. Část první, pojmenovaná „V zrcadle historického vnímání“, analyzuje současný stav zkoumání problematiky a obecné informace, které čtenáři usnadní představu o popisované epoše (například problematika zrodu měst, cestovní rychlosti, dopadů vojenských tažení, orientace středověkého člověka v prostoru a tak dále).

Následující části se již zabývají konkrétními historickými událostmi a dějinnými kontinuitami v chronologickém sledu. Tento rozbor začíná léty následujícími po smrti Přemysla Otakara II. v bitvě na Moravském poli, jež jsou v tzv. Druhém pokračování Kosmově pregnantně nazvána jako Vyprávění o zlých letech po smrti krále Přemysla Otakara II. Následuje popis jednotlivých aspektů panování Václava II. a jeho stýkání a potýkání se zahraničím. Práce končí rokem 1301, kdy bez mužského dědice zemřel uherský Ondřej III. a Václav III. byl díky politickým machinacím nejprve prohlášen za čekatele svatoštěpánské koruny, a následně i korunován pod jménem Ladislav V. uherským králem.

Text je průběžně doprovázen černobílými ilustracemi (mapkami, fotografiemi historických památek, dobovými ilustracemi a podobně), které čtenáři usnadňují orientaci v popisované problematice. Ačkoli je kniha Do tří korun odbornou publikací, je překvapivě čtivá. Na čtenáře jsou kladeny poměrně vysoké nároky, co se faktických znalostí týče – pokud se však potenciální čtenář hlouběji zajímá o dějiny českého středověku, nebude mít pravděpodobně s pochopením textu problémy. Čtenářům, kteří si před četbou recenzované publikace chtějí oprášit znalosti o Přemyslovcích, doporučuji knihu Josefa Žemličky Přemyslovci: jak žili, vládli, umírali, kterou nakladatelství Lidové noviny vydalo roku 2005.

Kniha Do tří korun je velmi obohacujícím zdrojem faktů především pro studenty historie a příbuzných oborů, potěšení a užitek z ní však budou mít i laičtí čtenáři. Ocenění si zaslouží autorova erudice a schopnost srozumitelně a čtivě zprostředkovat historické skutečnosti.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDo tří korun
Poslední rozmach Přemyslovců (1278—1301)

Žemlička, Josef

Nakladatelství Lidové noviny, 2017

Napsat komentář