Pro milovníky historie…

pro-milovniky-historie
Dějiny stále patří k jednomu z nejrozsáhlejších a poměrně oblíbených témat v literatuře. A právě historii se budeme věnovat v dnešních knihách. Pokud se zajímáte o požárnictví, o ženy bojující proti nacistům anebo jste technický nadšenec, rozhodně si přijdete na své.

Některé události je třeba si připomínat. Ať už ty dobré, nebo ty nešťastné. V první knize se seznámíme s historií požárů na území naší země.

Požáry

Soupis největších požárů v českých zemích do roku 1918
Autor: Josef Nitra

Počet stran: 312
Vazba: vázaná
Formát: 213×300 mm
ISBN: 978-80-7553-892-5
Doporučená cena: 890 Kč

Knihu Požáry vydalo nakladatelství Triton.

Publicista a historik Josef Nitra zaujal zájemce o dějiny českého hasičství už v roce 2020, kdy vyšla jeho kniha Pompiéři, požárníci, hasiči – zatím nejobsáhlejší dílo o vzniku a vývoji požární ochrany na našem území. Nyní přichází s encyklopedií, která na tuto knihu volně navazuje. V abecední posloupnosti v ní najdeme největší soupis požárů, od prvních písemně doložených až po ty zaznamenané v novodobých dějinách našeho státu do roku 1918.
Úctyhodný popis 1838 postižených míst se nezaměřuje jen na dostupná holá fakta, ale využívá i doprovod dobových ilustrací, citace ze starých kronik, informace o protipožárních opatřeních a prvních hasičských sborech. Čtenář tak nutně musí dospět k závěru, že někdy šlo sice o tragické, ale zároveň víceméně kuriózní události zapříčiněné lidskou nedbalostí. Následky však bývaly i fatální – mnohá česká města, obce a šlechtická sídla lehla popelem až do posledního stavení.
Je stále třeba si tato neštěstí připomínat. Na lidské tragédie našich předků způsobené ohněm se často zapomíná a my si v době pojišťoven, charitativních organizací a podpůrných sociálních sítí vůbec nedokážeme představit, co tehdy znamenalo vyhořet.

 

O autorovi

Josef Nitra se narodil 27. srpna 1956 ve Frýdku. Vystudoval střední odbornou školu v Novém Mestě nad Váhom; po maturitě (1975) se stal vojákem z povolání, zůstal v Novém Mestě a nastoupil na místo zástupce vedoucího klubu spojovacího učiliště. Na přelomu 70. a 80. let absolvoval vysokoškolské studium na lvovské univerzitě. Roku 1985 byl jmenován instruktorem kulturně-výchovné činnosti, náplň jeho práce tvořilo zajišťování kulturního vyžití pro vojáky ve všech útvarech na západ od Vltavy. Od počátku 80. let publikoval v časopise Sokol, v deníku Obrana lidu a ve stejnojmenném týdeníku; v listopadu 1986 se stal členem redakce Obrany lidu. Před sametovou revolucí studoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově. V roce 1993 armádu opustil, byl krátce zaměstnán ve firmě Magnet-Press, pak dva roky (1993–1995) působil jako poradce ministra obrany pro východní Evropu, státy bývalého Sovětského svazu a Itálii. Dodnes je činný jako novinář a publicista, zaměřuje se především na hasičskou tematiku. Je autorem titulů Oheň a lidé v českých zemích do roku 1895 (2010), Hasič v divadle (2011), Všem živlům navzdory (2011), Hasič a komíny (2013), Hasičské čtení (2015) či Pompiéři, požárníci, hasiči (2020).

Zdroj informací: Paměť národa

Nakladatelství Triton

Nakladatelství Triton působí na českém knižním trhu již od roku 1991 a počtem vydaných titulů se každoročně řadí mezi 6 –10 největších knižních nakladatelství v republice. Specializuje se především na knihy odborné lékařské, psychologické, filosofické, historické a pedagogické, jakož i na učebnice pro VŠ studenty, beletrii, sci-fi a literaturu faktu. V Nakladatelství Triton je každoročně přeloženo mnoho úspěšných zahraničních titulů z výše zmíněných oblastí.

————————————————

Ženy to neměly v první polovině minulého století zrovna jednoduché. Tím spíš takové, které chtěly bojovat ve druhé světové válce. A právě této problematice se budeme věnovat v dnešní druhé knize.

I ženy chtěly bojovat

Československé ženy v britských armádních pomocných sborech ATS a WAAF za druhé světové války
Autorka: Karolína Stegurová

Počet stran: 288
Vazba: brožovaná
Formát: 155×230 mm
ISBN: 978-80-200-3181-5
Doporučená cena: 350 Kč

Knihu I ženy chtěly bojovat vydalo nakladatelství Academia.

Kniha se zabývá problematikou vojenské služby československých žen v britské armádě v tzv. ženských pomocných sborech, a to zejména ve složkách ATS a WAAF. První Čechoslovačky do nich vstupovaly od poloviny roku 1941 a působily na vojenských a leteckých základnách na celém území Velké Británie. Jiné pak od začátku roku 1943 sloužily v pomocných sborech v oblasti Středního východu. V průběhu války touto službou prošlo více než 200 československých občanek. Text přibližuje genezi, vlastní organizaci pomocných sborů, stejně jako průběh náboru, výcviku, vlastní pracovní zařazení i každodenní vojenskou službu československých žen. Zkoumá rovněž úvahy a postupy oficiálních československých institucí v otázce potenciálního zaměstnávání žen do vojenského prostředí a v širším rámci je zasazuje do praktikované britské válečné politiky a reálií.

 

Ukázka z knihy

Možnost vstupu československých žen žijících na území Velké Británie do pomocných sborů byla projednávána mezi československým Ministerstvem národní obrany a britským War Office, přičemž jednání téměř vždy iniciovali Britové a pouze v jednom případě došlo k osobnímu setkání zástupců obou stran. Další kontakty probíhaly písemnou formou. Za československou stranu ho obstarával nejčastěji vojenský a letecký atašé, plukovník Josef Kalla. Problematika zaměstnávání žen v armádě si v průběhu války vyžádala širší (ne vždy v terminologii jednotnou) meziinstitucionální komunikaci. Od roku 1941, kdy začala být aktuální, do ní nejvíce zasahovaly Ministerstvo národní obrany (MNO), Inspektorát československého letectva (IČL) a Ministerstvo sociální péče (MSP). V následujících letech se k ní vyjadřovala také Vojenská kancelář prezidenta republiky (VKPR) a v neposlední řadě Státní rada (SR). (str. 109–110)

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorovi

Mgr. Karolína Stegurová, Ph.D., (1986) vystudovala historii v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK, ve svých textech se věnuje zejména problematice protinacistického odboje.

Zdroj informací: Kosmas

Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

————————————————

Ve válečném období zůstaneme i v případě třetí knihy. V ní se spolu s odborníkem na německé vojenské dějiny zaměříme na tank, který je stále považován za vzor pro jejich další výrobu. Text je doplněn o fotografie.

Panther

Historie, technika, situační hlášení
Autor: Thomas Anderson
Přeložil: Stanislav Mareš

Počet stran: 216
Vazba: vázaná
Formát: 170×218 mm
ISBN: 978-80-271-3001-6
Doporučená cena: 449 Kč

Knihu Panther vydalo nakladatelství Grada.

Panzerkampfwagen V Panther je považován za vzor mnoha poválečných tanků. Zosobňoval dokonalou rovnováhu mezi palebnou silou, pancéřovou ochranou a mobilitou, která ve své době neměla konkurenci.
Po určitých potížích s prvními modely se tank změnil z „problémového dítěte“ na jeden z nejcennějších prostředků Panzerwaffe. Unikátní, dosud nezveřejněné fotografie, přehledové tabulky, a především vzpomínky očitých svědků dávají této publikaci punc ucelenosti. Kniha obsahuje analýzu zbraňového systému tohoto vynikajícího tanku, ukazuje na jeho silné i slabé stránky, hodnotí situační hlášení z válečného období a nabízí poučná srovnání s nepřátelskými tanky, například T-34, KV, M4 Sherman a Cromwell.
Autor
Thomas Anderson je odborníkem na německé vojenské dějiny v období 1933 až 1945. Při psaní knih se nespoléhá jen na vzpomínky nebo vydanou literaturu, ale opírá se především o fakta čerpaná z archivů.

 

Ukázka z knihy

Tank KV (Kliment Vorošilov) se původně vyráběl ve dvou variantách – jako těžký průlomový tank KV-1 a jako útočný KV-2 s těžším kanónem pro palebnou podporu. Korba i věž byly v obou verzích vyrobeny ze svařovaných pancéřových plátů. Podle standardů z roku 1940 byla tloušťka pancířů korby i věže vynikající, i když nebyly tak zkoseny jako u tanku T-34. Strany a zadní část korby měly stejnou tloušťku. Podvozek měl na každé straně šest kol zavěšených na torzních tyčích a velmi široké pásy zajišťovaly podstatně nižší měrný tlak na půdu než lehčí typy německých tanků. Motor a převodovka byly umístěny stejně jako u T-34, ale kvůli zvýšené hmotnosti motoru tanku KV došlo ke zvýšení výkonu na 600 hp.

Zpočátku byly oba tanky vyzbrojeny hlavním kanónem L/30,5 ráže 76,2 mm, ale ke konci roku 1941 se začal používat vylepšený kanón s dlouhou hlavní (L/41,5).

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorovi

Thomas Anderson proměnil svoje hobby, německé vojenské dějiny let 1933–1945, ve způsob obživy. Aby komplikovaná fakta učinil doslova čtivými, píše dnes pro řadu tuzemských a zahraničních nakladatelství i odborných časopisů. Jeho práce jej pravidelně přivádí do německých a zahraničních archivů a muzeí, kde vyhledává a vyhodnocuje originální dokumenty. Anderson se při zprostředkování historických a technických informací nespoléhá na „prožité“, „vzpomínané“ nebo na sekundární literaturu, nýbrž především na jistotu informací, které poskytují archivy. Svoje očividné nadšení pro historii a zbrojní techniku spojuje s nanejvýš kritickým pohledem na soudobé dění. Válka nemůže být oslavována. Válka ničí život a podmínky k životu.

Zdroj informací: kniha Panther

Nakladatelství Grada

Knihy s logem GRADA vycházejí v České republice již od roku 1991. V její produkci jsou tituly s právní tématikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financí a účetnictví, manažerské tituly, psychologické, zdravotnické, knihy s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví, knihy technické z nejrůznějších oborů a profesí. Tuto pestrou škálu doplňuje i naučně odborná literatura, která nabízí řadu publikací s velkým záběrem pro denní praktický život.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Kterou část dějin máte nejraději? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePožáry
Soupis největších požárů v českých zemích do roku 1918

Nitra, Josef

Triton, 2021

zobrazit info o knizeI ženy chtěly bojovat
Československé ženy v britských armádních pomocných sborech ATS a WAAF za druhé světové války

Stegurová, Karolína

Academia, 2021

zobrazit info o knizePanther
Historie, technika, situační hlášení

Anderson, Thomas

Grada, 2021

Napsat komentář