Shakespearova doba

Shakespearova Anglie_uvodni
Kniha Shakespearova Anglie nabízí pohled do Anglie 16. století, její kultury, společnosti a každodenního života. Jak žili současníci slavného Williama Shakespeara? Jak se oblékali a bavili? Co vlastně jedli? To vše vám přiblíží Martin Hilský, snad nejvýznamnější překladatel Shakesearových děl do češtiny.

Tato kniha je pokusem o celostní pohled na Shakespearovu dobu. Je rozdělena do čtyř částí – Lidé a společnost, Každodenní život, Imaginace, mentalita, řeč a portrétní galerie Kdo byl kdo. Martin Hilský téměř třicet let pracoval nejen s texty Shakespearových her a básní, ale také s kontexty jeho doby. Souběžně s překlady postupně vznikala i kniha Shakespeare a jeviště svět (Academia 2010, 2015, 2019), která se pokouší nazírat chronologicky řazené Shakespearovy hry a básně v nejširších kontextech anglické a evropské renesance. Shakespearova Anglie na Jeviště svět v mnohém navazuje, ale postupuje zcela opačným způsobem, neboť jejím hlavním tématem není Shakespearovo dílo, ale Shakespearova doba. Jednotlivé části knihy se samozřejmě vzájemně prostupují a z knihy jako celku je zřejmé, že jejím hlavním tématem jsou lidé Shakespearovy doby a proměny jejich mentality. Jestliže čtenáři budou pokládat tento pokus zachytit přelomovou dobu, která měla pro anglickou společnost a civilizaci formativní význam, za užitečný a zajímavý, splní kniha svůj účel.

 

Shakespearova Anglie

Portrét doby
Autor: Martin Hilský

Počet stran: 768
Vazba: vázaná
Formát: 205×260 mm
ISBN: 978-80-200-3168-6
Doporučená cena: 945 Kč

Knihu Shakespearova Anglie vydalo nakladatelství Academia.

 

Ukázka z knihy

DVORNÍ DÁMY
Mladé dvorní dámy (maids of honour) měly na dvoře roli vestálek. Bylo to výsadní a velmi žádané společenské postavení s velkými vyhlídkami na manželském trhu. Vestálky královny Alžběty byly dívky z kruhů nejvyšší aristokracie, mnohdy z královských rodin. Howardovi, Hunsdonovi a Knollysovi byli královnini příbuzní z matčiny strany. Jejich otcové, případně bratři, dělali vše možné, aby jim pomohli k tomuto výsadnímu a čestnému dvorskému postavení. Arthur Throckmorton například ve svém deníku píše, jak lobboval a žadonil, aby dostal ke dvoru svou sestru. Ta si posléze vzala Waltera Ralegha, což zavdalo důvod ke dvornímu skandálu. Jejich svatba byla tajná a došlo k ní bez souhlasu královny, což královna nesnášela, a vždy to dala najevo. Sir Walter Ralegh byl v důsledku své tajné svatby a navzdory svým nemalým zásluhám a úspěchům poslán do Toweru. (str. 106)

Přečtěte si celou ukázku.

 

Martin Hilský

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE, (1943) je překladatel celého díla Williama Shakespeara. Působí jako profesor anglické literatury na Filozofické fakultě UK v Praze. Za svou překladatelskou práci a za šíření znalostí o anglické literatuře a kultuře u nás obdržel řadu prestižních tuzemských i zahraničních cen a vyznamenání. Je autorem knih Modernisté, Shakespeare a jeviště světSlovník citátů z Díla Williama Shakespeara aj.

Zdroj informací: Kosmas


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953, původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeShakespearova Anglie
Portrét doby

Hilský, Martin

Academia, 2020

Napsat komentář