Martin Hilský o modernistických prvcích v anglické literatuře 20. století

modernisté
Martin Hilský – to není jen bezkonkurenční překlad Shakespeara. V novém vydání nyní vychází jeho studie angloamerické avantgardy, které poprvé vyšla roku 1995.

Autorem knihy Modernisté, kterou vydalo roku 2017 v reedici nakladatelství Argo, je anglista, překladatel, esejista a profesor anglické literatury na Univerzitě Karlově Martin Hilský. Martin Hilský patří k předním českým překladatelům Shakespearova díla. Své sofistikované konstrukce opírá o důkladnou znalost jazyka a dobových reálií, jeho překlady jsou tak s úctou k předloze moderní. Kromě překladů Shakespearových děl je Hilský autorem například monografie Současná britská próza a spoluautorem knihy esejů o americké próze Od Poea k postmodernismu. Napsal rovněž několik desítek studií a esejů o anglické a americké literatuře. Za překlad Shakespearových Sonetů obdržel mnoho prestižních ocenění, jmenujme Jungmannovu cenu a cenu Toma Stopparda za rok 2002 udělenou Nadací Charta 77 za překlady a interpretaci Shakespearova díla. Roku 2001 ho za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice a za jeho shakespearovské překlady královna Alžběta II. jmenovala čestným členem Řádu Britského impéria.

Když vyšel soubor esejí Modernisté v roce 1995 poprvé, vyvolal takové čtenářské nadšení, že byl celý náklad brzy rozprodaný. Toto vydání nyní patří k obtížně sehnatelným knihám, jejichž cena v antikvariátech vysoce překračuje cenu původní. Revidované vydání z roku 2017 zůstává v původní podobě s jedinou výjimkou – je vynechán poslední esej o postmodernismu, který byl napsán velmi atypicky a ve shodě s trendem panujícím v době prvního vydání knihy, což bylo jedním z důvodů, proč se jej autor ve shodě s redaktorem rozhodli vypustit.

Ve čtyřech esejích autor představuje čtyři klíčové osobnosti modernismu v angloamerické literatuře. Jmenovitě jde o T. S. Eliota, Jamese Joyce, Virginii Woolfovou a D. H. Lawrence. Soustředí se nejen na modernistické rysy jejich děl, ale i na nejrůznější kulturní souvislosti, které se k nim váží a které běžný čtenář nemusí při četbě jejich knih postřehnout. Ke slovu se v Hilského esejích dostanou ale i jiní autoři, jejichž dílo předjímá či přímo obsahuje modernistické rysy. Jde například o Oscara Wilda a H. G. Wellse.

Ačkoli bych knihu rozhodně nedoporučila každému, protože vyžaduje přeci jen určité vstupní znalosti a celkově nejde o jednoduché odpočinkové čtení (ačkoli Hilského styl je dobře přístupný a čtivý), bez váhání ji doporučuji těm, kteří s četbou dotčených autorů váhají, nebo je naopak již mají přečtené a chtějí se dovědět další informace o jejich tvorbě. Hilský dokáže svým stylem velmi dobře namotivovat k četbě náročnější literatury a svým způsobem čtenáři radí, jak se k četbě těchto děl postavit a jak si je co nejlépe vychutnat.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeModernisté

Hilský, Martin

Argo, 2017

Napsat komentář