O české terminologii

Zrod ceske terminologie_uvodni
Kniha Zrod české terminologie se věnuje otázce, co je to slovník a jakou roli hraje v literatuře. Kromě toho se zabývá úlohou neologismů i jazykových výpůjček a dalšími zajímavými tématy z oblasti českého jazyka.

Kniha, která programově osciluje mezi vědeckým odborným a esejistickým stylem, je příběhem dosud nepopsaného příběhu zrodu české (nejen vědecké) terminologie v 19. století. Na základě vybraných lexikografických děl z 19. a začátku 20. století se odvíjí drama postupného dovršení všech funkčních vrstev českého jazyka. Kniha se rovněž zabývá otázkou, co je to vlastně slovník a jaká je jeho role v literatuře jako celku. Popisuje proces vydělování terminologie z přirozeného jazyka. Ukazuje, nakolik souvisel projekt českého odborného názvosloví s neuskutečněnou snahou vytvořit českou encyklopedii. Náhradou za neuskutečněnou encyklopedii byl Jungmannův Slovník česko-německý (1834–1839), který sehrál klíčovou roli v postupném vytváření jednotlivých odborných názvosloví. Kniha se rovněž zabývá rolí neologismů a výpůjček, vztahem filozofie jazyka a slovotvorby, neúspěšným úsilím Antonína Marka o vytvoření logické a filozofické terminologie ve srovnání s úspěšným převodem řeckých termínů do latiny v překladatelském díle Cicerona a Boëthia.

 

Zrod české terminologie

Autor: Michal Janata

Počet stran: 200
Vazba: brožovaná
Formát: 140×210 mm
ISBN: 978-80-7530-246-5
Doporučená cena: 270 Kč

Knihu Zrod české terminologie vydalo nakladatelství Malvern.

 

Michal Janata

Tvůrčí obzor Michala Janaty (1952) fascinuje svou rozlehlostí, intelektuálním espritem a zároveň pokorou člověka, který ví. Jeho esejistické texty a vědecky pojednané studie o architektuře, výtvarném umění, fotografii, historii vědy, kulturní antropologii aj. (vydané knižně, ale z větší části dosud nepublikované) jsou myšlenkově originální, mnohovrstevnaté, jazykově brilantní a orientované k univerzu. Ze širokého spektra autorových profesních zájmů logicky plyne, že jeho práce mohou vyvolávat kontroverzní reakce těch, kteří takové vědomostní zázemí nemají. Janatovým opožděným debutem je polyfonní esej o „sypké nehmatnosti smrti“ (2010), překvapující nebývale otevřeným přístupem k donedávna tabuizovaným „posledním dnům života“. Výsledkem jeho dlouholetého průzkumu historických vědeckých textů je soubor filosofických esejů Nesamozřejmost vědy a techniky (2013). V roce 2014 vyšla v nakladatelství Archa kniha Ustavující průběžnost čar a v témže roce rovněž soubor jeho textů s názvem Emil Filla (Galerie Benedikta Rejta v Lounech). Je také autorem knihy Mr(a)zí.

Zdroj informací: Kosmas


Nakladatelství Malvern vzniklo na konci 90. let minulého století. Těžiště vydavatelské činnosti tvoří západní spirituální tradice, mystika, religionistika, alchymie, hermetismus, literární věda, kulturní antropologie, knihy mezioborové, umělecká beletrie a poezie, přírodní vědy, knihy pro děti a rodiče a dílo filosofa a biologa Zdeňka Neubauera.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeZrod české terminologie

Janata, Michal

Malvern, 2020

Napsat komentář