Meziválečná školská reforma

Nova skola v mezivalecnem Ceskoslovensku 1
Odborná kniha zavede čtenáře do meziválečného Československa, konkrétně do Zlína. Ten symbolizovaly modernita, racionalizace a pokrok. A právě tyto prvky byly zaváděny do chodu veřejných zlínských škol v rámci meziválečné školské reformy.

Publikace zpracovává problematiku meziválečné školské reformy (1929–1939) v kontextu tzv. firemního města Zlína, prostoru pokroku, modernity, racionalizace, síly moderní techniky. Myšlenky racionalizace, taylorismu, zásad scientific management neovlivňovaly jen výrobu ve firmě Baťa, každodenní život ve Zlíně, ale i chod pokusných zlínských veřejných škol. Jejich cílem byla škola činná (learning by doing) a společenská (school democracy). Studie v první části analyzuje cestu české pedagogiky k důvěře v racionalizační hnutí a v druhé části rekonstruuje pedagogické zásady v pokusných obecných a měšťanských školách ve Zlíně.

Ukázka z knihy

Podstatu reformy vnitřního života školy, o niž zlínské pokusné školy ve třicátých letech 20. století usilovaly, velmi dobře vystihují dva pojmy – škola činná a společenská.
Vnější reforma školské soustavy, navrhovaná a prosazovaná Václavem Příhodou v  podobě jednotné vnitřně diferencované školy, měla být podmínkou pro to, aby se škola a vyučování mohly změnit zevnitř – tedy podpora individualizace, diferenciace, samočinnosti žáků, žákovské samosprávy či spolupráce s rodiči, s širším společenským okolím pokusné školy. (str. 173)

O edici

Řada Historie má široký záběr jako historie sama. Jednotlivé tituly se většinou věnují konkrétním historickým osobnostem nebo událostem, zároveň však hledají souvislosti mezi historií a současností.

zobrazit info o knize   zobrazit info o knize   zobrazit info o knize    zobrazit info o knize

Zdroj informací: nakladatelství Academia

„Nová škola“ v meziválečném Československu ve Zlíně

Ideje, aktéři, místa
Autoři: Tomáš Kasper, Dana Kasperová

Počet stran: 332
Vazba: brožovaná
Formát: 132×200 mm
ISBN: 978-80-200-3091-7
Doporučená cena: 425 Kč

 

Knihu „Nová škola“ v meziválečném Československu ve Zlíně vydalo nakladatelství Academia. Můžete si přečíst další ukázku.

O autorech

PhDr. Dana Kasperová, Ph.D., (*1974), z katedry pedagogiky a psychologie na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, svou výzkumnou činnost zaměřuje na problematiku dějin školství, vzdělávání a výchovy. Přednášela na univerzitách v Marburgu, Miláně, Postupimi ad.

Zdroj informací: kosmas.cz

Doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., (*1977), z katedry pedagogiky a psychologie na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, svou výzkumnou činnost zaměřuje na problematiku dějin školství, vzdělávání a výchovy. Přednášel na univerzitách v Marburgu, Miláně, Postupimi ad.

Zdroj informací: kosmas.cz


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953, původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knize"Nová škola" v meziválečném Československu ve Zlíně
Ideje, aktéři, místa

Kasper, Tomáš - Kasperová, Dana

Academia, 2020

Napsat komentář