Hity Velkého knižního čtvrtku – jaro 2020 II.

Velky knizni ctvrtek
Navzdory krizi způsobené koronavirem proběhla v březnu už tradiční akce Velký knižní čtvrtek, kdy vyšlo patnáct hitů jarní sezóny napříč žánry. V našem druhém článku představíme další tituly od různých nakladatelů.

logo knizni ctvrtekVelký knižní čtvrtek je úspěšným projektem, který každoročně uvádí nové svěží tipy pro nadcházející čtenářskou sezónu. Jedná se o společnou akci tuzemských nakladatelství a knižní distribuce Kosmas. Organizátoři se inspirovali ve Velké Británii, kde se akce podobného typu s velmi dlouhou tradicí pod názvem „super Thursday“ těší značné oblibě.

————————————————

Pročtěte si náš první článek o této letošní knižní události.

————————————————

Nakladatelství Garamond vydává knihy na českém trhu již 20 let. Zaměřuje se na překladovou literaturu z francouzštiny, angličtiny a hebrejštiny, dvojjazyčné tituly v pěti jazycích a české autory literatury faktu. Mezi nejúspěšnější řady patří Případy soudce Ti.

logo_garamond

Odborník na mytologii se rozhodl rozebrat klasické řecké mýty, díky čemuž přibližuje čtenáři schémata chování hrdinů a bohů. Vydejte se do antického světa a zjistíte, že některá používaná slovní spojení pochází právě odtud.

Filosof a univerzitní profesor Luc Ferry předkládá v tomto díle rozbor řeckých mýtů a jejich přínos moderní době. Nejedná se ale o pouhé převyprávění klasických řeckých mýtů, jak je tomu v doposud jediné ucelené knize v češtině od Roberta Gravese. Ferry se snaží o popis schémat chování řeckých hrdinů, kniha se tak pohybuje na pomezí mytologie a psychologie. Díky tomu, že Ferry často využívá pro přiblížení mýtů ustálených spojení, která dodnes používáme v běžném jazyce jako např. Midasovy uši, Ariadninu nit, popadnout býka za rohy, je jeho text dobrodružnou a zároveň přístupnou výpravou do světa antiky.

Ukázka z knihy

Pro lepší porozumění postavě Odyssea je nutné zdůraznit, že on sám, muž tisíce lstí a úskoků, si válku nikdy nepřál. Dokonce udělal vše, co mohl, aby do války nemusel, a palác v Ithace opustil až poté, kdy k tomu byl donucen. Podle jedné historky, která není uvedena ani v Iliadě, ani v Odysseii, ale pochází z dnes již ztracených Kyperských zpěvů líčících počátek trójské války, Odysseus simuloval šílenství, aby nemusel opustit své blízké. Hyginus, latinský gramatik a mytograf z 1. století před Kristem, popisuje příběh ve svém díle takto. (str. 10)

Řecké mýty

Mytologie a filosofie
Autor: Luc Ferry
Přeložil: Joseph F. Vedlich

Počet stran: 512
Vazba: vázaná
Formát: 151×210 mm
ISBN: 978-80-7407-466-0
Doporučená cena: 490 Kč

Knihu Řecké mýty vydalo nakladatelství Garamond.

O autorovi

Luc Ferry (1951), francouzský filozof, univerzitní profesor a politik, je autorem mnoha popularizačních knih z oblasti mytologie a filozofie se zaměřením na dědictví klasických mýtů starověku. V letech 2002–2004 zastával funkci ministra kultury ve vládě Jeana-Pierra Raffarina. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Naučit se žít, Moudrost mýtů, Revoluce láskyDestruktivní inovace, Transhumanistická revoluce.

Zdroj informací: VKČ

————————————————

Nakladatelství Malvern vzniklo na konci 90. let minulého století. Těžiště vydavatelské činnosti tvoří západní spirituální tradice, mystika, religionistika, alchymie, hermetismus, literární věda, kulturní antropologie, knihy mezioborové, umělecká beletrie a poezie, přírodní vědy, knihy pro děti a rodiče a dílo filosofa a biologa Zdeňka Neubauera.

logo-Malvern

Muž mnoha tváří a profesí využil psaní autobiografie jako formu terapie a ohlédnutí se do minulosti.  Začal dětstvím, neopomenul nastínit rodinné vztahy a popsal i svou cestu dospělostí.

Jodorowského autobiografický román nabízí pohled do mysli a života tohoto překypujícího autora. Sledujeme jeho lidskou, duchovní a mystickou cestu od raného dětství a dospívání, po vývoj jeho psychomagických a metagenealogických praktik prostřednictvím jeho poznání, že všechny problémy jsou zakořeněny v našem rodokmenu. Odhaluje mytické modely a rodinné šablony, na nichž jsou založeny události každodenního života a prostřednictvím živých příkladů z vlastního života, zejména vztahů s otcem a matkou, vysvětluje, jak cesta jedince k opravdovému naplnění znamená odhazování fantomů projektovaných rodiči na jejich děti.
Tanec reality je autobiografie jako léčebný akt. Ohlédnout se zpět do vlastní minulosti je obdobou hloubení v našich vlastních duších. Pokud dokážeme kopat dostatečně hluboko, tak kromě rodinných projekcí najdeme vnitřní světlo – světlo, které nám může pomoci při nejtěžších životních zkouškách.
Podle této knihy Jodorowsky natočil stejnojmenný film, uvedený na filmovém festivalu v Cannes v roce 2013.

Ukázka z knihy

Narodil jsem se v roce 1929 na severu Chile v městečku pojmenovaném Tocopilla, jež leží na území získaném od Peru a Bolívie. Je to maličký přístav na 22. rovnoběžce, což možná není náhoda, jelikož Tarot má 22 velkých arkán. Každá z těchto 22 arkán Marseillského tarotu je vyobrazena uvnitř obdélníku tvořeného dvěma čtverci. Vrchní čtverec označuje nebe, duševní život, a spodní čtverec zemi, materiální život. Ve středu tohoto obdélníku se nachází třetí čtverec, který symbolizuje lidskou bytost, spojení světla a stínu, které si bere shora a směrem dolů dává. (str. 7)

Tanec reality

Psychomagická autobiografie
Autor: Alejandro Jodorowsky
Přeložil: Miroslav Jindra

Počet stran: 382
Vazba: brožovaná
Formát: 120×190 mm
ISBN: 978-80-7530-211-3
Doporučená cena: 368 Kč

 

Knihu Tanec reality vydalo nakladatelství Malvern.

O autorovi

Alejandro Jodorowsky je muž, který se těžko vtěsnává do několika řádek; nejen komiksový scenárista, ale i spisovatel, avantgardní filmař, režisér či spirituální guru. Narozen 17. února 1929 v Chile židovským rodičům z Ukrajiny. Český čtenář zná už řadu jeho komiksových scénářů a předloh od Incalu přes Kastu MetabaronůBílého lámu po Andělské drápky a další – a při jeho oblibě se dá spoléhat na to, že jejich počet poroste i dál. Šílená ze Sacré-Coeur patří mezi ta jeho díla, která vzešla z dlouhé a plodné spolupráce s francouzským komiksovým mágem Moebiem. Mezi jeho romány patří např. Kdeže ptáče nejlíp pěje.

Zdroj informací: VKČ

————————————————

Nakladatelství Druhé město vydává knihy od začátku roku 2006. Jeho majitelem je Martin Reiner (dříve Pluháček), nakladatelství sídlí v Brně. Druhé město nahradilo na vydavatelském trhu zaniklý Petrov. Petrovu, který působil na české scéně patnáct let a postupně se stal jedním z nejvýznamnějších českých nakladatelství, se  Druhé město podobá ediční skladbou, orientovanou na původní českou tvorbu. Liší se především rozsahem produkce,  a také tím, že se bude soustřeďuje výhradně na vydávání knih a nevěnuje se žádným vedlejším kulturním aktivitám.

druhe-mesto

Dorotka trpí autismem a mentální retardací. Její rodiče se rozhodli svěřit papíru každodenní život od hrůzných dramat až po kouzelné okamžiky. Střídají se dvě perspektivy, otce i matky.

Manželé Třešňákovi vyprávějí příběh o výchově své dcery Dorotky, postižené autismem ve spojení s mentální retardací. Není primárně svědectvím o autismu, ale o tom, jak se vyrovnat s narozením takového dítěte a kde v extrémně náročné životní situaci hledat rovnováhu. Dorotčini rodiče citlivě a otevřeně líčí vnitřní proměnu, kterou jim roky nepřetržité péče přinesly, a zachycují jak kouzelné momenty života s atypickým dítětem, tak i děsivá dramata dívčina neklidu a sebepoškozování. Text, v němž se prolíná perspektiva otce a matky, střídá vyprávění o každodenních situacích s psychologickou a spirituální reflexí.

Ukázka z knihy

Vyprávění příběhů patří k lidstvu od nepaměti a předává se jimi zkušenost našich předchůdců. V pohádkách, mýtech, bájích tak nasloucháme o světě, jeho uspořádání i jeho skrytých zákonitostech. Příběh spojuje to, co bylo, s tím, co je teď, a otevírá se horizontu.
Někdy k nám přichází příběh, jenž je více osobní. Jak postupně vynáší na povrch další obrazy a významy, cosi v nás začíná hledat odpovědi na hluboké otázky duše. Vyprávění nám pomáhá najít smysl událostí a našich vlastních životních kotrmelců. (str. 9)

Zvuky probouzení

Autor: Petr Třešňák, Petra Třešňáková

Počet stran: 296
Vazba: vázaná
Formát: 135×190 mm
ISBN: 978-80-7227-435-2
Doporučená cena: 349 Kč

 

Knihu Zvuky probouzení vydalo nakladatelství Druhé město, kde najdete i ukázku.

O autorech

Petr Třešňák je novinář, dlouhodobě pracuje v týdeníku Respekt, věnuje se zejména sociálním a zdravotním tématům. Za své texty byl oceněn mimo jiné Cenou Ferdinanda Peroutky a celoevropskou cenou EU Health Prize for Journalists.

Zdroj informací: kosmas.cz

Petra Třešňáková je psychoterapeutka a lektorka krizové intervence. Společně založili a vedou spolek Naděje pro děti úplňku, který usiluje i zlepšení sociální podpory rodin dětí s autismem.

Zdroj informací: kosmas.cz

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeŘecké mýty
Mytologie a filosofie

Ferry, Luc

Garamond, 2020

zobrazit info o knizeTanec reality
Psychomagická autobiografie

Jodorowsky, Alejandro

Malvern, 2020

zobrazit info o knizeZvuky probouzení

Třešňák, Petr – Třešňáková, Petra

Druhé město, 2020

Napsat komentář