Proč je člověk (ne)rozumný?

zahada-rozumu
Říká se, že rozum je to, co odlišuje člověka od zvířat. Proč tato evoluční výhoda vznikla právě u člověka? A proč nás rozum občas opouští?

Autory naučné knihy Záhada rozumu, kterou vydalo roku 2019 nakladatelství Host, jsou dva francouzští kognitivní vědci Hugo Mercier a Dan Sperber. Hugo Mercier působí ve francouzském Národním centru vědeckého výzkumu (CNRS) a kromě toho pracuje v Institutu kognitivní vědy Marca Jeanneroda v Lyonu. Jeho kolega Dan Sperber je sociálním a kognitivním vědcem a antropologem. Působí na Katedře kognitivní vědy a filozofie na Středoevropské univerzitě v Budapešti a v Institutu Jeana Nicoda na École Normale Supérieure v Paříži.

Již starověcí filosofové vnímali rozum jako něco, co charakterizuje právě lidský druh. Přijímáním potravy, vylučováním a rozmnožováním se člověk od zvířat neliší, ale rozum je výjimečnou vlastností. S objevem evoluce přišlo i zjištění, že rozum není darem od Boha, ale že jde o produkt evolučního procesu. Rozum začal být chápán jako schopnost vyvozovat závěry z předpokladů, operovat s abstraktními pojmy a zobecňovat jednotlivé zkušenosti. Současní vědci se zabývají tím, zda je rozum tak úžasnou schopností, jak se obvykle tvrdí. Vždyť vznikl pouze u jednoho druhu, neznamenalo by to tedy, že jde spíše o evoluční omyl a slepou uličku?

Někteří vědci poukazují na to, že stejně jako rozum u člověka existují ve zvířecí říši další schopnosti, které jsou úzce omezené na jeden druh. Jde například o echolokaci u netopýrů, jež je výsledkem jejich adaptace na prostředí, v němž se zrak zdá být téměř nepoužitelný. Můžeme tedy říci, že na podobném principu se vyvinul i rozum? Jiní odborníci upozorňují na to, že ačkoli takové vysvětlení si zaslouží další zkoumání, neslučuje se s obvyklou definicí rozumu, která operuje s tím, že rozum je schopností použitelnou bez ohledu na prostředí. Za další záhadu vědci považují otázku, proč nás rozum neustále svádí z cesty. Lidé se při uvažování dopouštějí mnohých chyb a jsou při něm systematicky předpojatí. Jak tuto chybu rozumu vysvětlit?

Hugo Mercier a Dan Sperber se ve své publikaci snaží s těmito problémy vypořádat a vysvětlit, jak rozum zapadá do kontinua lidské evoluce a jaké jsou jeho mechanismy a funkce. V rámci tohoto úkolu museli odvrhnout některá dogmata o rozumu a přehodnotit jeho tradiční výklad. Ačkoli jejich interpretace rozumu, kterou bychom mohli označit za novátorskou, vychází z aktuálních vědeckých výzkumů, autoři nezatížili svůj text složitým vědeckým jazykem. To zpřístupňuje knihu široké obci čtenářů. Pozitivně lze hodnotit i čtivý a místy zábavný styl psaní a skutečnost, že se autoři snaží vysvětlovat složité biologické a psychologické procesy co možná nejjednodušeji.

Knihu doporučuji čtenářům, kteří chtějí relativně jednoduchým způsobem získat znalosti, jež jim budou užitečné v různých aspektech jejich života. Kromě toho, že autoři poskytují zajímavou interpretaci vývoje a významu rozumu, vysvětlují společenské principy, se kterými se denně setkáváme a v nichž hraje rozum hlavní roli. To může čtenářům pomoci pochopit často složité jednání lidí kolem sebe.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeZáhada rozumu

Mercier, Hugo – Sperber, Dan

Host, 2019

Napsat komentář