Za poznáním

inspirovano.zivotem
Učení a objevování dosud nepoznaného lze provozovat takřka neustále. Dnes vám nabízíme mix naučných knih, v němž se dozvíte něco o teorii hudby, pronásledování Židů v Protektorátu, hradech a tvrzích, velrybách i fascinujícím Egyptě.

V čem tkví tajemství hudby? Jason Martineau, uznávaný hudební skladatel, sepsal příručku, která odpověď na tuto otázku nabízí. Hudebník v ní popisuje hudební teorii od intervalů až po durové a mollové tóniny a modulace. Kniha potěší laiky i profesionály.

Tajemství hudby

Tato originální, bohatě ilustrovaná knížka nám ukazuje, v čem tkví tajemství hudby – v dávno známých základech akustiky, proporcí a vztahů a v hudebních metaforách. Melodie, rytmy i harmonie ožívají vedle tradiční západní notace i v podobě nápaditých a brilantně výtvarně zpracovaných náčrtků a symbolů. Jason Martineau sepsal vynikající rukověť hudební teorie od intervalů, trojzvuků a kvintového kruhu po durové i mollové tóniny a modulace, určenou pro laiky i profesionální hudebníky.

Melodie, rytmus, harmonie
Autor: Jason Martineau
Přeložil: Robert Tschorn

Počet stran: 64
Vazba: vázaná
Formát: 145×175 mm
ISBN: 978-80-7363-966-2
Doporučená cena: 198 Kč

Knihu Tajemství hudby vydalo nakladatelství Dokořán.

Ukázka z knihy

Ze všech umění sděluje hudba to nejniternější; ucho ji sice vnímá, ale duch přijímá. Snažit se ji pochopit věcně nikdy zcela nestačí, neboť hudební teorie nepředepisuje, jen popisuje. Postupy a směřování hudby pozoruje, analyzuje a katalogizuje, až když už je po všem. Teprve srdcem a duší dovede člověk splétat melodie, harmonie a rytmy do smysluplného gobelínu prodchnutého duchovními krajinami jeho prožitků. Většina teorie v téhle knížce vychází z evropské tradice rozvíjené od počátku osmnáctého století. Pomůže vám porozumět vztahům mezi tóny a rytmy, rozebere vlastnosti zvuku a nakonec snad i hudby obecně. (str. 9)

Přečtěte si také několik dalších řádků z Úvodu a kapitoly Hudební intervaly a nahlédněte také do našeho článku o knize.

O autorovi

Jason Martineau je oceňovaný hudební skladatel, pianista a učitel. Je absolventem University of South Florida, San Franciské hudební konzervatoře a Manhattan School of Music. Komponuje pro orchestr, komorní soubory, sólový klavír i sbory, je autorem hudby k několika celovečerním filmům. Jason Martineau nahrál více než deset CD různých žánrů a jako klavírista, hudební režisér a producent se podílel na nahrávkách mnoha dalších umělců.

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán

————————————————

Protižidovská politika během druhé světové války nebyla řízena pouze Berlínem a určována okupanty, jak dokazuje Wolf Gruner. Sama česká vláda mnohdy předjímala centrální rozhodnutí Německé říše a zaváděla iniciativní opatření, což pochopitelně zanechávalo své důsledky…

Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava

Wolf Gruner ve své knize dokazuje, že protižidovská politika byla nejen řízena z Berlína a určována okupanty, ale často ještě urychlována českou vládou nebo místními úřady. Iniciativní opatření Prahy leckdy předjímala centrální rozhodnutí v Německé říši a na dalších obsazených územích, jako například roku 1941 v otázce označení Židů. Na základě dosud neznámých týdenních zpráv Židovské náboženské obce v Praze, zasílaných Adolfu Eichmannovi, Gruner přináší první detailní analýzu důsledků pronásledování pro život židovských obyvatel, jakož i jejich reakcí a jejich odporu. Gruner se podrobně zabývá postavením protektorátu jako mezičlánku v radikalizaci pronásledování Židů v Evropě.

Místní iniciativy, centrální rozhodnutí, reakce Židů 1939–1945
Autor: Wolf Gruner
Přeložil: Vladimír Čadský

Počet stran: 472
Vazba: brožovaná
Formát: 159×230 mm
ISBN: 978-80-200-3005-4
Doporučená cena: 595 Kč

Knihu Pronásledování Židů v protektorátu Čechy a Morava vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Do konce roku 1941 už gestapo deportovalo z Protektorátu přes 10 000 Židů. Židovská telegrafní agentura hlásila 6. ledna 1942 z Londýna, že to teď čeká i zbývajících 90 000 Židů, kteří ještě v Protektorátu zbývají. Z existujících neúplných informací o prvních transportech bylo známo, že muži ve věku mezi 16 a 50 lety jdou na nucené práce, kdežto ti nad 50 let jsou spolu s dětmi a ženami, z nichž některým je i více než 80 let, odváženi do táborů ve východním Polsku a okupovaném Rusku. Odtamtud přicházelo zpátky jen málo zpráv, ale ty, které přece jen dorazily, hovořily o nepředstavitelném utrpení kvůli nedostatku jídla a bydlení. Mizerné sanitární podmínky jsou příčinou šíření epidemií.
Systematické deportace z protektorátních měst do terezínského ghetta začaly v polovině ledna dvěma transporty z Plzně po 1000 osobách a jedním s 604 lidmi. Hana Beerová si vzpomíná, že její rodina se musela dostavit do tělocvičny, kde strávila jednu nebo dvě noci na zemi, než byli odtransportování v osobních vagonech. Cíl cesty lidé znali jen z pověstí: buď tábory v Polsku, nebo místo jménem Terezín, které však nikdo neznal. (str. 255)

Přečtěte si celou ukázku.

————————————————

Milovníci hradů a tvrzí jistě ocení publikaci věnovanou Miroslavu Plačkovi, českému kastellologovi, archeologovi a vysokoškolskému učiteli. Popisuje známé i méně známé středověké hrady a uvádí je do historických souvislostí.

Na hradech a tvrzích

Před několika desítkami let se začal v Čechách a na Moravě rozvíjet obor vědy o hradech, zvaný kastellologie. Jedním z průkopníků této historické disciplíny se stal právě doc. Ing PhDr. Miroslav Plaček (nar. 1943), český kastellolog, archeolog a vysokoškolský učitel, původním vzděláním i povoláním strojař, absolvent VUT v Brně v letech 1960–1965. Již záhy jej však začaly vábit historické vědy. Do ohniska jeho zájmu se hned z počátku dostaly vrcholně středověké hrady, zejména moravské. Později se však jeho zájem rozšířil i na problematiku českou, slovenskou, rakouskou, a dokonce středomořskou. Určujícím momentem pro něj byla dlouholetá spolupráce s naším předním archeologem Zdeňkem Měřínským. V letech 1989–1995 si našel čas na dvouoborové studium historie a archeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, což mu umožnilo dovršení profesionalizace. Krom desítek či spíše stovek odborných studií a článků přispěl zejména skvěle připravenou Ilustrovanou encyklopedií moravských hradů, hrádků a tvrzí (2001) a spolu s Martinem Bónou Encyklopedií slovenských hradů (2007).

Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci
Autoři: Miroslav Dejmal, Jan Rudolf ProcházkaLibor Jan

Počet stran: 388
Vazba: vázaná
Formát: 150×225 mm
ISBN: 978-80-7422-682-3
Doporučená cena: 499 Kč

Knihu Na hradech a tvrzích vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

Ukázka z knihy

Ukazka-z-knihy-Na-hradech-a-tvrzich

Několik dalších stran si můžete prolistovat na stránkách nakladatele.

————————————————

Pokud jste někdy viděli naživo velrybu či delfína, jistě to pro vás byl nezapomenutelný zážitek. Ralf Kiefner jejich pozorováním doslova žije a řadí se tak mezi nejvýznamnější znalce velryb. Následujte jej na jeho výpravách a zjistěte o těchto úžasných tvorech více informací.

Na svou první velrybu nikdy nezapomeneš

Je jedno, jak dlouho o tom člověk sní a jak dobře se na to připraví – první setkání s velrybou nebo s delfínem je pro každého jedinečným zážitkem, který se vám nesmazatelně zapíše do duše. Jen samotná velikost a půvab těchto obřích tvorů, jejich neskutečná síla a ladnost jejich pohybů, už jen to se těžko popisuje slovy.
Nechte se okouzlit těmito fascinujícími mořskými velikány a přidejte se k Ralfu Kiefnerovi, jednomu z nejvýznamnějších znalců velryb, na jeho výpravách. Následujte jej do hlubin, kdy se pouze se šnorchlem a ploutvemi potápí v oceánu, aby mohl velrybí zpěv pocítit na celém těle, nebo na chvíli doprovázet velrybí matku s mládětem na jejich mořské pouti. V této knize ale zazní i prostá fakta. Informace o chování, potravě, rozmnožování a mnoha dalších zajímavých detailech ze života velryb.

Autor: Ralf Kiefner
Přeložil: Jan Bružeňák

Počet stran: 160
Vazba: vázaná
Formát: 220×190 mm
ISBN: 978-80-88316-36-7
Doporučená cena: 349 Kč

Knihu Na svou první velrybu – nikdy nezapomeneš vydalo nakladatelství Kazda.

Ukázka z knihy

Ukazka-z-knihy-Na-svou-prvni-velrybu-nikdy-nezapomenes

Prohlédněte si kompletní ukázku.

O autorovi

Ralf Kiefner pozoroval velryby na nesčetných cestách v nejrůznějších koutech naší planety. Učinil překvapivé objevy a nejednou s těmito fascinujícími mořskými savci zažil dojemné okamžiky.

Zdroj informací: nakladatelství Kazda

————————————————

Přes 90 % jeho území pokrývá poušť, přesto Egypt představuje jednu z nejbohatších studnic kulturního bohatství na světě. Joyce Tyldesley v novém vydání stejnojmenné knihy popisuje historická fakta, vysvětluje hieroglyfy, mapuje památky, zvyky a kulturu této země od A až do Z.

Egypt

Po úvodních informacích o základních historických faktech, chronologii, vykopávkách a rozluštění hieroglyfů přechází čtenář z jedné zajímavé kapitoly do druhé: panteon staroegyptských bohů a bohyň, stavby pyramid, mumifikování zemřelých, představy Egypťanů o posmrtném životě, obdělávání půdy, které souviselo se záplavami Nilu, obraz egyptské domácnosti, umění a řemesla, staroegyptská armáda, Údolí králů, dobrodružství Howarda Cartera při objevení Tutanchamonovy hrobky, chrámy v Abú Simbelu, chrámový komplex v Karnaku a mnoho dalšího.

Na vlastní oči
Autor: Joyce Tyldesley
Přeložila: Anna Kopecká

Počet stran: 64
Vazba: brožovaná
Formát: 240×265 mm
ISBN: 978-80-7529-875-1
Doporučená cena: 249 Kč

Knihu Egypt vydalo nakladatelství Slovart.

Ukázka z knihy

Ukazka-z-knihy-Egypt

Prohlédněte si také další ukázkové obrázky z Egypta. a přečtěte si také naši recenzi na knihu Mýty a legendy starého Egypta.

O autorce

Joyce Tyldesley, přední britská egyptoložka, vystudovala archeologii v Liverpoolu. Doktorát sice završila v Oxfordu, nicméně své domovské univerzitě zůstala věrná jako přednášející i vědecká pracovnice. Dostalo se jí několika významných stipendií, z nichž nejprestižnější nepochybně představuje jubilejní stipendium vypsané Společností pro výzkum Egypta. Jako lektorka se zúčastnila také mnoha naučných plaveb po Nilu a je autorkou řady úspěšných knih o starém Egyptě.

Zdroj informací: nakladatelství Domino


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeTajemství hudby
Melodie, rytmus, harmonie

Martineau, Jason

Dokořán, 2019

zobrazit info o knizePronásledování Židů v protektorátu Čechy a Morava
Místní iniciativy, centrální rozhodnutí, reakce Židů 1939–1945

Gruner, Wolf

Academia, 2019

zobrazit info o knizeNa hradech a tvrzích
Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci

Dejmal, Miroslav – Procházka, Jan Rudolf

Nakladatelství Lidové noviny, 2019

zobrazit info o knizeNa svou první velrybu – nikdy nezapomeneš

Kiefner, Ralf

Kazda, 2019

zobrazit info o knizeEgypt. Na vlastní oči

Tyldesley, Joyce

Slovart, 2019

Napsat komentář