Proč je třeba zkoumat dějiny každodennosti?

dynamika_kapitalismu
Dlouho byly historické události a jevy zkoumány téměř výhradně v širších souvislostech. Historická škola Annales přišla s konceptem, který se o historii zajímal v souvislosti s každodenním životem. Proč je tento přístup důležitý, to vysvětluje Braudel ve svém eseji.

Autorem eseje Dynamika kapitalismu, který opětovně vydalo nakladatelství Argo roku 2019 v edici Historické myšlení, je historik a jeden z nejvýznamnějších představitelů francouzské historiografické školy Annales Fernand Braudel. Fernand Braudel sice patřil až ke druhé generaci školy Annales, ale zajistil jí světovou pověst a podařilo se mu prosadit nové přístupy v historii. Ve svých projektech se věnoval zejména celým kulturním oblastem a epochám, tzv. dějinám dlouhého trvání. Jeho nejznámější prací je titul Středozemní moře a středozemní svět v době Filipa II.

Esej Dynamika kapitalismu není velký rozsahem (v knižní podobě má sto dvacet stran a nadšený čtenář je schopen jej přečíst během jednoho dne), ale významem. Zabývá se problematikou zrodu kapitalistického způsobu myšlení a podnikání v evropských dějinách 15. až 18. století. Jde tedy o jednu z Braudelových prací, která se zabývá určitým historickým jevem v dlouhém časovém úseku.

Braudel prezentuje model kapitalistické evoluce, který se v mnohém liší od způsobu, jímž vysvětlili vývoj kapitalismu například Marx a Weber. Autor Dynamiky kapitalismu vychází ze studia materiálního života, tržního hospodářství a kapitalismu, přičemž jako hybnou sílu procesu identifikoval město a peníze. Nesnaží se přitom úlohu kapitalismu přeceňovat, konstatuje, že tento koncept nepokrývá celý život společnosti. Kapitalismus podle Braudela není schopen vytvořit společenský systém, jenž by mu byl vlastní.

Braudel za svého života napsal velké množství prací různého rozsahu, z nichž do češtiny byl zatím přeložen pouze zlomek. Dodejme „bohužel“, protože (jak sám čtenář z eseje pozná) jeho práce jsou v mnohém objevné a předkládají množství témat, s nimiž se (nejen) historie musí dosud popasovat. Dynamika kapitalismu je ukázkou Braudelových pracovních postupů, které vedou ke kvalitní analýze jevů v kontextu s dějinami dlouhého trvání. Takový výzkum vyžaduje velké množství času, věnovaného studiu pramenů nejrůznější povahy, a rozvinuté schopnosti deduktivního myšlení. Braudel se navíc nezabývá nějakým relativně jednoduše definovaným jevem či událostí, ale zkoumá myšlenkový svět člověka nám vzdálené dějinné epochy, která se mnohými aspekty odlišovala od doby, ve které žijeme my.

Kniha Dynamika kapitalismu je téměř reklamou na dějiny dlouhého trvání. Závěry, ke kterým autor dochází, nám ukazují, že historií je nutné zabývat se i z hlediska dějin každodennosti, abychom mohli historické jevy a události relevantně zkoumat.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDynamika kapitalismu

Braudel, Fernard

Argo, 2019

Napsat komentář