O prostoru a času se Stephenem Hawkingem

Povaha prostoru a casu
V 90. letech proběhla série přednášek zabývajících se současnou fyzikou, vesmírem, černými dírami či plynutím času. I když přednášeli na slovo vzatí odborníci, tak i laik se může dozvědět řadu zajímavých poznatků.

Cyklus přednášek Stephena Hawkinga a Rogera Penrose proběhl roku 1994 na univerzitě v Cambdridgi. Debata obou fyziků se dotýkala nejsložitějších problémů soudobé fyziky, mluvilo se o počátečních podmínkách vesmíru, pohlcování informací černými dírami či o směru plynutí času. Zastřešujícím problémem bylo, zda je možné propojit Einsteinovu obecnou teorii relativity s kvantovou teorií pole. Tato syntéza, bude-li možná, by mohla vést ke vzniku kvantové teorie gravitace, která by byla doplněním a završením stávající fyziky popisující fundamentální interakce v přírodě. Úroveň debaty byla pochopitelně náročnější, než na jakou jsou zvyklí posluchači popularizačních přednášek; ale i neodborník „nahlédne alespoň v náznaku hloubku diskutovaných myšlenek a náročnost pokusu o vytvoření konzistentního obrazu zahrnujícího jak gravitaci, tak kvantovou teorii“, jak píše v předmluvě další vynikající matematik Michael Atiya.

Ukázka z knihy

Žádná z těchto předpovědí se nezmění, ani pokud teorie strun je konečnou teorií přírody. Ale teorie strun, alespoň na současném stupni svého vývoje, není schopna provést tyto předpovědi jiným způsobem než odkazem na obecnou teorii relativity jako nízkoenergetickou efektivní teorii. Obávám se, že tomu tak může být i ve všech dalších případech a že nemusí existovat žádná předpověď teorie strun, která by nemohla být odvozena z obecné relativity nebo supergravitace. (str. 21)

Můžete si přečíst zbytek ukázky.

O edici

Populárně naučná řada Atelier vydávaná ve spolupráci s nakladatelstvím Argo je koncipována jako „edice moderních myšlenek“, a to jak výběrem témat, tak jejich zpracováním. Přináší originální pohledy a moderní témata, často u nás zatím nezpracovaná či neznámá, která zpřístupňuje čtivou a srozumitelnou formou. Formát 130 x 200 mm, vázané s přebalem.

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán

Povaha prostoru a času

Autoři: Roger Penrose, Stephen Hawking
Přeložil: Pavel Krtouš

Počet stran: 183
Vazba: vázaná
Formát: 135×205 mm
ISBN: 978-80-257-2581-8
Doporučená cena: 265 Kč

 

Knihu Povaha prostoru a času vydalo nakladatelství Dokořán.

O autorech

Sir Roger Penrose (*1931) je jeden z největších matematických fyziků a myslitelů dneška. Dlouhá léta působil jako profesor v Oxfordu, během své vědecké kariéry výrazným způsobem přispěl zejména k rozvoji obecné teorie relativity, studiu černých děr a kosmologie. Kromě toho je autorem bestsellerů The Emperor´s New Mind (1989, Císařova nová mysl) a The Road to Reality (2004, Cesta k realitě).

Stephen William Hawking se narodil 8. ledna 1942 v Oxfordu, zemřel 14. března 2018. Vystudoval teoretickou fyziku na Oxfordské univerzitě. Byl profesorem matematiky na univerzitě v Cambridge, na významném postu zastávaném kdysi Isaacem Newtonem a P. A.
M. Diracem. Jeho práce z oblasti fyziky černých děr, kosmologie a kvantové teorie gravitace jej zařadily mezi přední světové odborníky tohoto oboru. Byl spoluautorem nebo editorem několika odborných knih, např. monografie Velkorozměrová struktura prostoročasu (1973), Sborníku ke stému výročí narození A. Einsteina (1979), nebo publikace Tři sta let gravitace (1988). Stručná historie času (naše recenze), první Hawkingova kniha určená laikům, se setkala s obrovským čtenářským ohlasem. Byla vydána v mnohamilionovém nákladu a přeložena do více než padesáti jazyků. Popularizaci vědy se její autor věnoval i nadále; česky vyšly např. jeho knihy Vesmír v kostce (2002) nebo Ilustrovaná teorie všeho (2004), Válka o černé díry (naše ukázka).O něm pojednávají knihy jako např. Stephen Hawking – Jeho život a dílo či Stručná historie mého života.

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán


Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 600 titulů, z nichž asi třetinu tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Snaží se vydávat tituly nejen zajímavé, ale i profesionálně vyrobené.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePovaha prostoru a času

Hawking, Stephen – Penrose, Roger

Dokořán, 2019

Napsat komentář